Help for English

Minulý čas prostý (past simple)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.05.2014

Článek o minulém čase prostém, jeho použití, tvoření.Minulý čas prostý

V naší gramatické sekci jsme se již bavili o přítomném času prostémpřítomném času průběhovém. Abychom mohli někomu vyprávět, co se nám třeba stalo, budeme potřebovat znát minulé časy. I zde existuje verze prostá a průběhová, ale my se v dnešním článku zaměříme pouze na minulý čas prostý (past simple).

Tvoření

Práce s minulým časem prostým je docela jednoduchá. Při tvorbě otázek a záporů pak vychází ze znalosti použití přítomného času.

Kladná oznamovací věta

Základní tvar slovesa v minulém čase vytvoříte přidáním přípony -ed:

work = já pracuji worked = já (jsem) pracoval
you work = ty pracuješ you worked = ty (jsi) pracoval
he works = on pracuje he worked = on pracoval
she works = ona pracuje she worked = ona pracovala
it works = to pracuje it worked = to pracovalo
we work = my pracujeme we worked = my (jsme) pracovali
you work = vy pracujete you worked = vy (jste) pracovali
they work = oni pracují they worked = oni pracovali

Všimněte si, že je tvar ve všech osobách stejný. Ve 3. osobě jednotného čísla tedy již neoperujeme s koncovým -s (jako u přítomného času).

Studentům také často komplikuje život rodný český jazyk. Podívejte se na první a druhou osobu jednotného a množného čísla.

jsem pracoval = am worked my jsme pracovali = we are worked
ty jsi pracoval = you are worked vy jste pracovali = you are worked

V češtině v těchto osobách často používáme u minulého času ještě sloveso být, což je ale v angličtině špatně. V češtině si ale můžete říct já jsem pracoval ale také pouze já pracoval.

POZOR! Minulý čas všech anglických sloves se bohužel takto jednoduše netvoří. Existuje i početná skupina nepravidelných sloves, o kterých si řekneme více později.

Tvoření otázky

Otázku tvoříme podobně jako u přítomného času prostého, jen místo pomocného slovesa do použijeme jeho minulý tvar, což je did:

Do you work? = Pracuješ?
Did you work? = Pracoval jsi?

Jelikož máte minulý čas vyjádřen již v pomocném slovesu, významové sloveso bude v základním tvaru:

Did you worked?
Did you work?

Otázka se tvoří u všech osob stejně. Opět již nepracujeme s koncovým -s jako v čase přítomném:

Didwork? = Pracoval jsem? Did we work? = Pracovali jsme?
Did you work? = Pracoval jsi? Did you work? = Pracovali jste?
Did he work? = Pracoval? Did they work? = Pracovali?
Did she work? = Pracovala?  
Did it work? = Pracovalo?  

Tvoření záporu

Zápor se opět tvoří podobně jako tomu bylo u přítomného času. Tam se totiž pracuje s pomocným slovesem do a jeho záporným tvarem don't. Zde však použijeme minulý tvar pomocného slovesa did v záporu, tedy didn't (did not):

don't work = nepracuji
didn't work = nepracoval jsem

I zde je tvar ve všech osobách shodný:

didn't work = nepracoval jsem we didn't work = nepracovali jsme
you didn't work = nepracoval jsi you didn't work = nepracovali jste
he didn't work = nepracoval they didn't work = nepracovali
she didn't work = nepracovala  
it didn't work = nepracovalo  

Tvoření krátké odpovědi

I zde budeme vycházet z přítomného času. Pokud používáme v přítomnosti pomocné sloveso do, musí se objevit i v krátké odpovědi. V minulosti pak použijeme pomocné did, které se opět musí použít v odpovědi:

Do you work? Yes, I do. / No, I don't.
Did you work? Yes, I did. / No, I didn't.

Pravopisné změny

Asi vás nepřekvapí, že přidáním nějaké přípony může dojít ke změně základního tvaru slovesa. O změnách jsme si již psali v článku o přítomném čase prostém, kde dochází někdy ke změně před koncovým -s. Také jsme si o změnách psali v článku o přítomném čase průběhovém, kde může docházet ke změně před koncovým -ing.

A pokud přidáváme koncové -ed u minulého času, ani zde se nám občas změny nevyhnou. Jde o dvě základní:

změkčení koncového -y

Jistě si pamatujete, že koncové -y se změkčuje, pokud přidáváme koncové -s, což se děje u tvoření množného čísla podstatného jména nebo třetí osoby j.č. u slovesa v přítomném čase:

boy (j.č.) – boys (mn.č.) I stay – he stays
country (j.č.) – countries (mn.č.) I study – he studies

U minulého času je stejné pravidlo. Pokud je před y samohláska, nemění se. Pokud je však před ním souhláska, změkčí se:

stay – stayed play – played
study – studied cry – cried

koncová souhláska se někdy zdvojuje

S druhou změnou jste se již také mohli setkat. Ke zdvojování koncové souhlásky totiž dochází také například před přidáním koncového -ing, např.: shopping, sitting, swimming.

K této změně dochází v případě, že infinitiv jednoslabičného slovesa končí na souhlásku, před níž je jedna samohláska, jako například:

STOP (poslední tři písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska)
stopped

PLAN (tato písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska)
planned

Pamatujte si, že toto pravidlo platí pouze u jednoslabičných sloves. U víceslabičných je to trošku složitější. Více si můžete přečíst v článku Pravopisné změny.

Pozor na výslovnost

Dalším úskalím mnohých začátečníků je chybování ve výslovnosti koncového -ed. To se totiž nikdy nevyslovuje /ed/.

Občas se však může vyslovovat /ɪd/, ale většinou se písmeno E nevyslovuje vůbec. Vodítko je jednoduché. Stačí se podívat na písmenko před koncovým -ed.

Pokud je zde T nebo D, příponu -ed vyslovíme /ɪd/:

visit – visited /'vɪzɪtɪd/
land – landed /'lændɪd/

U většiny slovíček však na konci T ani D nenajdete, proto se na konci vyslovuje pouze /t/ nebo /d/. E však nevyslovujeme!

Kdy přesně vyslovit /t/ a kdy /d/, souvisí se znělou a neznělou hláskou. Po znělé hlásce vyslovíme znělé /d/. Po neznělé hlásce naopak neznělé /t/:

care – cared /keəd/ work – worked /wɜ:kt/
kill – killed /kɪld/ kiss – kissed /kɪst/

Více si můžete přečíst v samostatném článku. Pamatujte si však, že -ed nikdy nevyslovujeme /ed/.

Nepravidelná slovesa

Jak jsem si již zmínili v úvodní části, nejsou všechna anglická slovesa pravidelná. Existuje něco přes 200 sloves, která mají tvar minulého času (a taky tvar minulého příčestí) jiný, než pravidelně zakončen koncovým -ed.

Toto vysoké číslo vás nemusí nijak znepokojovat, protože k solidnímu projevu stačí znát méně než 100 sloves. I to je však pochopitelně vysoké číslo a proto je dobré se tato slovesa učit postupně.

Na našich stránkách se problematice nepravidelných sloves věnujeme v mnoha našich článcích. Za několik let vznikl dokonce celý seriál o nepravidelných slovesech. Zde najdete odkazy na jednotlivé články, kde se zaměřujeme na “nepravidelné vzorce”.

Určitě by vám neměly uniknout testy na doplňování nepravidelných sloves, které jsou rozdělené podle úrovní. V neposlední řadě zde pak najdete ke stažení a vytištění jak kompletní seznam sloves tak i přehlednou tabulky základních 40 anebo 60 sloves. Zde je malá ochutnávka:

Použití

Minulý čas prostý se používá, pokud chcete popsat něco, co se stalo v minulosti. Mohlo se to stát jednorázově, ale mohlo se to také dít opakovaně.

wanted to buy a new bike. TTT *1
We stayed in a beautiful hotel. TTT *2
She answered the question, but the teacher wasn't very happy. TTT *3
My boss invited us for dinner. TTT *4
He finished his homework an hour ago. TTT *5
My sister travelled to England by bus. TTT *6
When I was young, I visited my grandma every weekend. TTT *7  

Did you see the lovely flowers? TTT *8
Did your parents agree? TTT *9
What time did you go to bed last night? TTT *10
How many children did she have? TTT *11
Where did her boyfriend go after they argued? TTT *12
Did you visit her in hospital last week? TTT *13  

didn't know what to do. TTT *14
We didn't sleep well because of the storm. TTT *15
My dad's sister didn't come to the wedding. TTT *16
Jack didn't do his homework again. TTT *17
Her friends didn't want her to go there alone. TTT *18  

Použití je tedy víceméně prosté. Situace se nám však trochu zkomplikuje, pokud chceme popisovat dva děje v minulosti, které se vzájemně protínaly. Ale k tomu bychom potřebovali znát minulý čas průběhový. V samostatném článku si o něm můžete přečíst více. Zjistíte, že se většinou kombinuje právě s časem prostým.

V angličtině existuje určitě více možností, jak vyjádřit děje v minulosti. Minulý čas prostý je však nejzákladnější. Určitě byste měli začít zde, pak však pokračovat minulým časem průběhovým a ostatními jevy z naší sekce gramatika – slovesa – časy.

Překlad:
 1. Chtěl jsem si koupit nové kolo.
 2. Bydleli jsme v krásném hotelu.
 3. Odpověděla na tu otázku, ale učitel nebyl moc spokojený.
 4. Můj šéf nás pozval na večeři.
 5. Dodělal svůj domácí úkol před hodinou.
 6. Moje sestra cestovala do Anglie autobusem.
 7. Když jsem byl mladý, navštěvoval jsem babičku každý víkend.
 8. Viděl jsi ty nádherné květiny?
 9. Souhlasili tvoji rodiče?
 10. V kolik hodin jsi šel včera do postele?
 11. Kolik měla dětí?
 12. Kam šel její přítel poté, co se pohádali?
 13. Navštívil jsi ji minulý týden v nemocnici?
 14. Nevěděl jsem, co dělat.
 15. Nespali jsme dobře kvůli bouřce.
 16. Sestra mého táty na svatbu nepřišla.
 17. Jack znovu neudělal svůj domácí úkol.
 18. Její přátelé nechtěli, aby tam šla sama.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Past simple (minulý prostý čas)

Procvičte si tvary sloves v minulém prostém čase. Pravidelná i nepravidelná slovesa na vás čekají.
PRE-INTERMEDIATE

Minulý prostý a průběhový čas

Doplňování správného času (minulého prostého nebo průběhového) do vět.
ELEMENTARY

Minulý prostý čas v záporech a otázkách

Jak se v minulém prostém čase tvoří záporné věty a otázky, krátké odpovědi.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas prostý 63 278016 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety