Help for English

Výslovnost koncovek -S a -ED

ELEMENTARY Vydáno dne 30.07.2020

Jak se správně vyslovují slova s koncovkami -S a -ED?Výslovnost koncovek -S, -ED

Dnes se podrobně podíváme na to, jak se správně vyslovuje koncovka -s (pomocí které vytváříme množné číslo podstatných jmen, nebo třetí osobu jednotného čísla sloves v přítomném čase) a koncovka -ed (která je potřeba při vytváření minulého času a minulého příčestí). Proč právě tyto dvě koncovky a ne třeba i koncovka -ing? Je to proto, že výslovnost -s i -ed je závislá na tom, jaká hláska jim předchází. Nebudeme ale předbíhat.

Znělé a neznělé hlásky

První věc, kterou budete potřebovat znát, je, které hlásky se počítají mezi znělé a které mezi neznělé. Znělé hlásky jsou ty, k jejichž výslovnosti potřebujeme hlasivky. Jsou to automaticky všechny samohlásky a také většina souhlásek:

Neznělé hlásky se vyslovují bez pomoci hlasivek, ty zůstávají při jejich výslovnosti v klidu.

Pozn.: Pro více informací doporučujeme článek Znělé a neznělé souhlásky na konci slov.

Základní pravidla

Obě tyto koncovky se někdy vyslovují zněle /z/ nebo /d/ a jindy nezněle /s/ či /t/. My se podíváme na to, kdy použít kterou variantu.

Češi mají tendenci tyto koncovky vždy číst nezněle. Důvodem je samozřejmě to, že v češtině na konci slov znělé hlásky ztrácejí svoji znělost (plod se tedy vyslovuje jako ‘plot’, sníh jako ‘sních’ apod.) K tomuto jevu v angličtině ale NEDOCHÁZÍ.

  • Koncovky -s a -ed jsou v angličtině ZNĚ­LÉ.

Obě koncovky se tedy samy o sobě vyslovují jako /z/ nebo /d/. To je základní pravidlo, které si ještě upřesníme.

  • Znělost ztrácejí, jen pokud jim předchází neznělá souhláska.

Pokud tedy před -s nebo -ed je jedna z neznělých souhlásek (p, k, f…), budou se vyslovovat jako /s/ a /t/. Tato ztráta znělosti je vlastně logická. Vyslovit například znělé z po neznělém p nejde moc dobře. Zkuste si vyslovit například slovo /slipz/, abyste dodrželi znělost/neznělost.

Existuje ještě třetí pravidlo, které se týká kombinací sykavky s koncovkou -s a kombinací T/D s koncovkou -ed. O těch si ale řekneme až v rámci jednotlivých kapitol.

Koncovka -S

znělá

Jak jsme si ukázali výše, koncovku -s budeme číst jako /z/ všude tam, kde před ní předchází samohláska, nebo znělá souhláska:

Před koncovkou zde předchází hláska d, která patří mezi znělé. Proto koncovku vyslovíme jako /z/..

Zde před koncovkou je samohláska, opět tedy bude ve výslovnosti /z/. V americké angličtině by se na konci slova car vyslovovalo R, což je také znělá hláska, výslovnost /z/ by tedy byla i tam.

Pozn.: Nahrávka výslovnosti slov výše je tak trochu přehnaná, takto pomalu a jasně se samozřejmě v běžném hovoru nevyslovuje. Pro nácvik je ale vhodné to zpočátku takto přehánět.

Takto by obě slovíčka zněla ve větách:

The kids are all right.
Those cars are fast. 

Toto byla podstatná jména. Stejně je to i u třetí osoby sloves v přítomném čase:

A nyní ve větách:

He reads everything.
That's what brings us together. 

Další slovíčka jsou například: bags, ribs, bars, plays, goes, sees, stars, games, guns, songs, sings, bathes, kills, miles, loves, bears, atd.

neznělá

Nyní se dostáváme k tomu, kdy normálně znělá koncovka ztrácí svoji znělost. Podívejte se na příklady:

podstatná jména:

slovesa:

Ve všech čtyřech případech je před koncovkou NEZNĚLÁ souhláska (k, p, t), proto dochází ke ztrátě znělosti koncovky. Nyní použití ve větě:

I like books about love.
My lips are sealed.
School starts in September.
He works every night. 

Další slovíčka jsou například: backs, rips, paths, ghosts, sits, talks, sinks, marks atd.

Po sykavce

Pokud před koncovkou -s je nějaká sykavka (/s ʃ z ʒ tʃ dʒ/), není možné vyslovovat koncovku dle výše uvedených pravidel (jak by za sebou znělo např. /zs/?) Proto koncovku budeme vyslovovat jako / /ɪz/ /:

Použití ve větách:

I don't think he misses us.
There were two matches in the box. 

Další slovíčka jsou například: bridges, kisses, watches, buses, bushes, sandwiches, passes, dishes, rushes atd.

Koncovka -ED

znělá

Ve většině případů je koncovka -ed znělá, opět tedy tam, kde předchází samohláska nebo znělá souhláska:

Takto to zní ve větách:

He never cared about her.
He killed everyone. 

Další slovíčka jsou například: stared, cried, played, jammed, loved, raised, fired, buzzed, snowed, bathed atd.

neznělá

Jako /t/ budeme koncovku -ed číst pouze tam, kde předchází jiná neznělá souhláska:

Uveďme si opět celé věty:

He worked abroad.
He kissed Anna. 

Další slovíčka jsou například: backed, stopped, watched, missed, wished, stuffed, influenced, mixed atd.

Po souhláskách T / D

I u této koncovky může dojít k případům, kde není možné vyslovovat podle uvedených pravidel, a to tehdy, když před koncovkou předchází hláska T nebo D. V tom případě si opět pomůžeme přidáním samohlásky /ɪ/:

A ve větách:

That's what he decided after all.
Their friendship started in summer. 

Další slovíčka jsou například: branded, lighted, guided, suited, demonstrated, loaded, invited atd.

Závěr

Výše uvedená pravidla výslovnosti jsou poměrně důležitá, ač se to nemusí na první pohled zdát. Netrénovanému uchu možná rozdíl mezi znělou a neznělou koncovkou nepřijde tak patrný, obzvláště v běžném plynulém hovoru. Nahrávky izolovaných slov jsou zde pro Vás nahrané možná až přehnaně pečlivě a i při výslovnosti celých vět se rodilý mluvčí snažil vyslovovat znělé a neznělé koncovky jasně. Ale i v “reálném světě” je mezi znělou a neznělou koncovkou rozdíl, obzvláště jasný je pak tam, kde za slovem končícím na -s či -ed následuje slovo začínající samohláskou (jak je to např. v příkladových větách v tomto článku).

Nebudete-li na správnou výslovnost dbát, rodilý mluvčí pravděpodobně pochopí, co se snažíte říct. Výrazně mu tak ale můžete porozumění vašemu mluvenému projevu ztížit. Řeknete-li např. nesprávně větu played a game, jasně v ní uslyší slovo plate a bude možná na moment zmatený, o jakém to talíři mluvíte.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou -ED, u kterých se nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (1)

Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?

STARTER

Koncové S / 'S (test)

Začátečníci často chybují v dosazování koncového S (a to buď samotného nebo s apostrofem). Zjistěte, jak jste na tom vy.
Copyright info:

Recordings: David Johnson.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost koncovek -S a -ED 31 28357 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 3 lety