Help for English

Znělé a neznělé souhlásky na konci slov

ELEMENTARY Vydáno dne 21.01.2009

Znělé a neznělé souhlásky v angličtině a jejich výslovnost na konci slov.Znělé a neznělé koncové souhlásky

Častou chybou, kterou čeští studenti angličtiny dělají, je špatná výslovnost koncových znělých a neznělých souhlásek. V tomto článku se naučíme, jak koncové slabiky číst správně a upozorníme na další jevy, které se znělosti a neznělosti týkají.

Znělé a neznělé souhlásky

Nejprve si řekneme, co to znělé a neznělé souhlásky jsou. Je to jednoduché. Pro výslovnost znělých (voiced consonants) je zapotřebí hlasivek, pro výslovnost neznělých (voiceless consonants) hlasivky vlastně nepotřebujeme, zůstávají v klidu. Přehled anglických hlásek naleznete zde. My se nyní budeme zabývat jen těmi souhláskami, které mohou být na konci slov.

Znělé souhlásky jsou:
/ b d g v ð z ʒ dʒ l r m n ŋ /
(Znělé souhlásky jsou ještě např.  j,  w, a u prostřed slov také  h, ale tyto hlásky se neobjevují na konci slabik a do tohoto článku tedy nepatří.)

Neznělé souhlásky jsou:
/ p t k f θ s ʃ tʃ/

Zásadní pro nás budou dvojice hlásek, které se od sebe liší jen svojí znělostí:

 b /  p
 d /  t
 g /  k
 v /  f
 ð /  θ
 z /  s
 ʒ /  ʃ
 dʒ /  tʃ

Zkuste si tyto dvojice vyslovit. Uvidíte, že technika výslovnosti je vždy u obou stejná, liší se skutečně jen tím, že na ty znělé potřebujete hlas, na neznělé nikoliv.

Koncové souhlásky

Nyní přichází hlavní důvod, proč je tento článek tak důležitý. V češtině, pokud má koncová znělá hláska svůj neznělý protiklad, vyslovuje se na konci slov nezněle:

plod - vyslovujeme / plot /
sníh - vyslovujeme / sních /
mág - vyslovujeme / mák /
hrb - vyslovujeme / hrp /
mráz - vyslovujeme / mrás /
pláž - vyslovujeme / pláš /
dav - vyslovujeme / daf

Tak je to ale v češtině. Pokud tento fonetický jev aplikujeme i na angličtinu, dopustíme se obrovské chyby. V angličtině se koncové znělé hlásky vyslovují zněle!

mob
bud
dog
prove
bathe
his
badge

Špatnou výslovností totiž snadno uděláte ze slovíčka slovíčko zcela jiné. Porovnejte:

mob - mop
bud - but
dog - dock
prove - proof
his - hiss
badge - batch

(Neznáte-li některé ze slovíček, jeho význam snadno zjistíte tak, že si na slovíčko dvakrát kliknete a přečtete si slovníkové okénko, které se samo objeví.)

Předcházející samohláska

Na výše uvedených příkladech jste si možná všimli toho, že se od sebe neliší jen koncová souhláska. Kláska na konci slova totiž ovlivňuje délku předcházející samohlásky (či dvojhlásky). Znělá souhláska předcházející samohlásku prodlužuje, zatímco neznělá ji zkracuje. Podívejte se ještě jednou na tento příklad:

dock / dɒk / - dog / dɒg/

Ve fonetickém přepisu je u obou těchto slov stejná samohláska, ale sami jistě slyšíte znatelný rozdíl v její délce. U slova DOG je to tedy pořád krátké /o/, je však delší, než to ve slově DOCK.

TO stejné platí pro dlouhé samohlásky. Porovnejte např. délku samohlásky I v těchto čtyřech slovech:

hit / hɪt / - hid / hɪd/
heat / hi:t / - heed / hi:d/

Možná jste poznamenali, že pro krátké i je v anglické fonetice jiný znak než pro dlouhé i. Tomu se ale budeme věnovat podrobněji v jiném článku. Zde si jen povšimněte odlišnosti v jejich délce.

U dvojhlásek je tomu stejně:

eight / eɪt / - aid / eɪd/

Závěrem

V tomto článku jsme se seznámili s rozdílem mezi znělými a neznělými souhláskami, především s tím, jak se tyto hlásky vyslovují na konci slova. Se znělostí a neznělostí souvisí daleko více věcí, jako např. výslovnost koncovek -ED či -ES, ale na ty se zaměříme v příštích článcích věnovaných výslovnosti. Cílem této lekce bylo upozornit vás na jednu z nejčastějších chyb českých studentů a naučit vás se takovým chybám vyhnout.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost koncovek -S a -ED

Jak se správně vyslovují koncovky pro množné číslo podstatných jmen, třetí osobu jednotného čísla sloves (-S) a minulý čas/minulé příčestí (-ED)?
PRE-INTERMEDIATE

Předložka 'na konci' vztažných a tázacích vět

Článek o umístění předložky ‚na konci‘ v tázacích větách a ve vedlejších vztažných větách.
PRE-INTERMEDIATE

Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Upozornění na časté chyby ve výslovnosti některých slov, obzvláště těch, které začínají na KN-, WR-, PS- apod. (upravený článek z roku 2010)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Znělé a neznělé souhlásky na konci slov 17 40811 Od knezi poslední příspěvek
před 3 lety