Help for English

Předložky v tázacích a vztažných větách

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.03.2022

Článek o umístění předložky ‘na konci’ v tázacích větách a ve vedlejších vztažných větách.Umístění předložek v tázacích a vztažných větách

V českém jazyce se tázací a vztažná zájmena vážou s předložkou. Říkáme tedy např. s kým, bez koho, o kom, v čem, na čem, z čeho apod. V angličtině je tomu ale jinak. Často se říká, že v těchto případech ‘předložka patří na konec věty’. Dnes si vysvětlíme, proč to tak je, a proč to označení “na konci” není vždy úplně nejšťastnější.

Nejprve bude vhodné zmínit, že předložky se za určitých okolností mohou vázat k tázacímu či vztažnému zájmenu, je to ale spíše záležitost formální angličtiny. Ve formálních dokumentech se setkáte s vazbami of which, with whom apod.

Pozn.: Více také v pokročilejším článku Zájmeno WHOM.

My však budeme mluvit o té angličtině, která nám je jistě všem bližší, a to o neformální řeči, o běžné každodenní angličtině. Zaměříme se na věty tázací a na věty vztažné:

What is he talking about? = O čem mluví?
Who is she going out with? = S kým teď chodí?
Where do you come from? = Odkud pocházíš?

the girl (who) I'm talking about = dívka, o které mluvím
the chair (which) you're sitting on = židle, na které sedíš
the town where I come from = město, odkud pocházím

Jak to ale funguje?

Je to snadné. Předložka prostě zůstává tam, kde by byla, kdyby se nejednalo o tázací či vztažnou větu. Vezměme si třeba první příklad:

He is talking about something. TTT *1

Když se nyní budeme na to ‘something’ chtít zeptat, použijeme na začátku tázací zájmeno what (ptáme se na věc, na něco neživotného). Předložku ale necháme přesně tam, kde je nyní. Tím, že v tázací větě vlastně už nebude slovíčko something (nahradili jsme ho tázacím what na začátku věty), dojde k tomu, že předložka zůstane na konci.

Druhý příklad:

She is going out with somebody. TTT *2

Provedeme stejný proces. Na ‘somebody’ se zeptáme pomocí who (ptáme se na člověka), na konci věty nám zůstane předložka with.

Třetí příklad:

You come from somewhere. TTT *3

Na místo se teď budeme chtít zeptat, takže se zeptáme pomocí tázacího slůvka where. Když ale na konci nebude už ‘somewhere’, věta nám skončí předložkou from.

Na našem grafickém znázornění vidíte, že předložka se nikam nestěhuje, stále zůstává na svém místě.

Zatím jsme mluvili o tázacích větách, ale u vztažných vět platí to samé. Např:

live with a girl. TTT *4

Budeme-li nyní chtít vytvořit vztažnou větu (dívka, se kterou bydlím), budeme postupovat stejně. Slovo dívka se přesune na začátek a použijeme vztažné zájmeno who. Předložka se nikam nepřesune, zůstane na svém místě za slovesem:

preposition at the end 

This is the girl (who) I live with. TTT *5
The girl (who) I live with is very tall. TTT *6

Pozn.: Více o tvoření vztažných vět se dočtete v článku Vztažné věty (Relative clauses).

Složitější věty

Nyní ale POZOR! Není správné tvrdit, že předložka je na konci věty, protože tomu tak být nemusí. Funguje to většinou v jednoduchých větách, které jsou uvedené v učebnicích. Jejich autoři ale zapomínají, že ne vždy používáme pouze takto krátké věty.

Někdy totiž stačí přidat třeba příslovečné určení a vše se změní. Vraťme se k naší větě She is going out with somebody. Představte si, že k této větě přidáme příslovečné určení času, např. this month.

She is going out with somebody this month. TTT *7

Na ‘somebody’ se ptáme, takže se přesune na začátek otázky v podobě tázacího who, a co nám zbyde?

Preposition at the end of clause

Vidíte, že teď předložka vůbec není na konci věty. Je stále tam, kam přirozeně patří. Může tak dojít dokonce k zajímavé kombinaci dvou stejných předložek:

live in this house in winter. TTT *8
Which house do you live in in winter? TTT *9

preposition at the end of clause

Když tedy někdy uvidíte větu, kde jsou například dvě předložky in za sebou, není to tisková chyba. Více v článku Do do, had had, you you….

Kdy NELZE umístit předložku na konci?

Existují i případy (spíše výjimečné), kdy předložka nemůže zůstat takto sama na konci, ale musí se přesunout. Je to u pevných nedělitelných vazeb, jako jsou např. in a hurry, with passion apod.

He ate his breakfast in a hurry. TTT *10

Když tady budeme chtít vytvořit vedlejší vztažnou větu, nelze postupovat tak, jako v předešlých případech:

the hurry which he ate his breakfast in

Takto by to bylo špatně, protože vazba in a hurry je nedělitelná. Správně proto bude:

the hurry in which he ate his breakfast TTT *11

Závěrem

Používání předložky ‘na konci’ je v angličtině velmi důležité a naučit se tyto principy je pro studenta nezbytné. Proto doporučujeme věnovat tomuto jevu dostatečnou pozornost.

Překlad:
 1. O něčem mluví.
 2. Ona s někým chodí.
 3. Odněkud pocházíš.
 4. Bydlím s dívkou.
 5. Toto je ta dívka, se kterou bydlím.
 6. Dívka, se kterou bydlím, je velice vysoká.
 7. Tento měsíc s někým chodí.
 8. V tomto domě bydlím v zimě.
 9. Ve kterém domě v zimě bydlíš?
 10. Snědl snídani ve spěchu.
 11. spěch, ve kterém snědl snídani

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

HOW ve vztažných větách NE!

Příslovce HOW se v anglických vztažných větách nepoužívá. Jedná se o velmi častou chybu českých studentů.

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze v podmínkových větách

Jak lze klasické podmínkové věty se spojkou IF převést do formálnějšího stylu pomocí inverze.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložka 'na konci' vztažných a tázacích vět 40 55098 Od Nada11 poslední příspěvek
před 7 lety