Help for English

WILL a WOULD v podmínkových větách

ADVANCED Vydáno dne 22.07.2008

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.WILL a WOULD v podmínkových větách

Již mnohokrát se na našich stránkách objevila diskuse o tom, zda může být po IF budoucí čas s WILL. Jak jsme si v některých článcích ukázali, jedná se o tzv. polovičaté pravidlo, které často učitelé nebo studenti vymyslí, ale které lze aplikovat vždy pouze v té lekci, kde se probírají podmínkové věty pro mírně a středně pokročilé.

Dnes se podíváme na to, jak to skutečně s tím WILL v podmínkových větách je. Nebudeme již hovořit o větách předmětných, které také často začínají na IF a po kterých se budoucí čas s WILL běžně objevuje. O tom si můžete přečíst např. článek Polovičatá pravidla #1. Zde se zaměříme na další případy.

Když budeš tak laskav..

Prvním příkladem podmínkových vět, ve kterých se slůvko WILL a WOULD objevuje, jsou věty, kde člověka o něco slušně žádáme. V češtině bychom použili vazbu 'když budeš tak laskav' nebo 'když budeš tak hodný'. Sloveso WILL totiž nevyjadřuje jen budoucnost, ale také vůli. Závěť neboli poslední vůle se anglicky také řekne podstatným jménem will.

Možná také znáte anglickou vazbu be willing, což znamená 'být ochoten' nebo také 'chtít', tedy také se jedná o jistou vůli někoho něco udělat.

They are willing to accept your terms.
She's not willing to co-operate.

A o přesně to samé jde i v následujících podmínkových větách:

If you will call us tomorrow, we can discuss all the arrangements.
If you will give me your hand, I'll help you up.

Jak vidíte, jedná se o velmi zdvořilé fráze. Stejně tak se používá nereálná podmínka s WOULD:

We would appreciate it if you would send us your latest catalog.

Když to tak musí být, když to tak chceš...

Podobným případem je, když vyjadřujeme, že někdo něco tak chce, když někdo na něčem trvá. Uveďme si nejdříve dva příklady, kdy je WILL použito o samotě jako hlavní sloveso věty:

Do it if you will.
If God will...

WILL ale může být také jako pomocné sloveso ve větě, kde je jiné významové sloveso:

If you will go to the pub every day, no wonder people take you for a drunk!

If you won't quit smoking, you can't expect to be healthy.

Když ti to udělá radost...

Dalším případem, kde se v podmínkových větách používá WILL, je ten typ vět, který je uveden v nadpisku. Příklad:

I'll go with you if it will make you happy.

Zde se nejedná o klasickou podmínku, neříkám, že něco nastane pouze tehdy, když bude splněna nějaká podmínka. Tady je to přesně naopak. Já s ním nejdříve půjdu, a když s ním půjdu, teprve POTOM on bude mít radost. Jeho radost bude tedy důsledkem té hlavní věty, nikoliv podmínkou.

Podobný příklad:

Hit me if it will help you.

Opět se jedná o důsledek. Neříkáme, že mě má udeřit pouze pokud bude splněná podmínka, ale má mě udeřit, aby se docílilo nějakého výsledku, tedy aby to pomohlo.

Když to je tedy tak...

Podmínkové věty s WILL se také používají, když už člověk ví, že něco tak je nebo něco tak bude. Příklad:

If you won't be back this weekend, why did you promise the kids to take them to the zoo?

Zde jistě sami vidíte, že se nejedná o klasickou podmínkovou větu. Mluvčí zde ví o tom, že tu její manžel nebude, pouze se ptá: Když to je tedy tak (a nebudeš tu), proč jsi to (sakra) sliboval?

Závěr

Jak vidíte, na polovičaté pravidlo o WILL ve větách s IF můžete nyní již zcela zapomenout. Výše uvedené příklady však nejsou v angličtině tak běžné a byla by škoda, kdybyste nyní kvůli tomuto článku začali používat kondicionály špatně. Nadále si pamatujte, že v klasických podmínkách, kde říkáme, že 'něco nastane jestli', nebo 'by něco nastalo kdyby', se místo budoucího času používá čas přítomný, a místo podmiňovacího 'by' se používá čas minulý.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

To auto ne a ne nastartovat!

Používání WON'T A WOULDN'T ve větách, kde v češtině používáme vazbu NE A NE + infinitiv.
UPPER-INTERMEDIATE

Inverze v podmínkových větách

Jak lze klasické podmínkové věty se spojkou IF převést do formálnějšího stylu pomocí inverze. (Přepracovaný článek z roku 2008)

INTERMEDIATE

Prince Will

Slovíčka z článku na Help for English
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno WILL a WOULD v podmínkových větách 45 86167 Od TK1991 poslední příspěvek
před rokem