Help for English

WILL a WOULD v podmínkových větách

ADVANCED Vydáno dne 01.06.2021

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.WILL a WOULD v podmínkových větách

Studenti občas vedou diskuse o tom, zda může být po if budoucí čas s will. Jak jsme si v některých článcích ukázali, jedná se o tzv. polovičaté pravidlo, které často učitelé nebo studenti vymyslí, ale které lze aplikovat vždy pouze v té lekci, kde se probírají podmínkové věty pro mírně a středně pokročilé.

Dnes se podíváme na to, jak to skutečně s tím will v podmínkových větách je. Nebudeme již hovořit o větách předmětných, které také často začínají na if/‘ɪf/ a po kterých se budoucí čas s will běžně objevuje. O tom si můžete přečíst např. článek 'Polovičatá’ pravidla: WILL po IF a WHEN. Zde se zaměříme na další případy.

Když budeš tak laskav…

Prvním příkladem podmínkových vět, ve kterých se slůvko will/‘wɪl/ a would/'wʊd/ objevuje, jsou věty, kde člověka o něco slušně žádáme. V češtině bychom použili vazbu 'když budeš tak laskav’ nebo ‘když budeš tak hodný’. Sloveso will totiž nevyjadřuje jen budoucnost, ale také vůli. Závěť neboli poslední vůle se anglicky také řekne will/'wɪl/ (zde už je to podstatné jméno).

Možná také znáte anglickou vazbu be willing, což znamená ‘být ochoten’ nebo také ‘chtít’, tedy také se jedná o jistou vůli někoho něco udělat.

They are willing to accept your terms. TTT *1
She's not willing to co-operate. TTT *2  

Přesně o to samé jde i v následujících podmínkových větách:

If you will call us tomorrow, we can discuss all the arrangements. TTT *3
If you will give me your hand, I'll help you up. TTT *4  

Jak vidíte, jedná se o velmi zdvořilé fráze. Stejně tak se používá nereálná podmínka s would:

We would appreciate it if you would send us your latest catalog. TTT *5  

Když to tak musí být, když to tak chceš…

Podobným případem je, když vyjadřujeme, že někdo něco tak chce, když někdo na něčem trvá. Uveďme si nejdříve dva příklady, kdy je will použito o samotě jako hlavní sloveso věty:

Do it if you will. TTT *6
If God will TTT *7

Will ale může být také jako pomocné sloveso ve větě, kde je jiné významové sloveso:

If you will go to the pub every day, no wonder people take you for a drunk! TTT *8
If you won't quit smoking, you can't expect to be healthy. TTT *9  

Když ti to udělá radost…

Dalším případem, kde se v podmínkových větách používá will, je ten typ vět, který je uveden v nadpisku. Příklad:

I'll go with you if it will make you happy. TTT *10  

Zde se nejedná o klasickou podmínku – neříkáme, že něco nastane pouze tehdy, když bude splněna nějaká podmínka. Tady je to přesně naopak. Já s ním nejdříve půjdu, a když s ním půjdu, teprve POTOM on bude mít radost. Jeho radost bude tedy důsledkem té hlavní věty, nikoliv podmínkou.

Podobný příklad:

Hit me if it will help you. TTT *11  

Opět se jedná o důsledek. Neříkáme, že mě má udeřit pouze pokud bude splněná podmínka, ale má mě udeřit, aby se docílilo nějakého výsledku, tedy aby to pomohlo.

Když to je tedy tak…

Podmínkové věty s will se také používají, když už člověk ví, že něco tak je nebo něco tak bude. Příklad:

If you won't be back this weekend, why did you promise the kids to take them to the zoo? TTT *12  

Zde jistě sami vidíte, že se nejedná o klasickou podmínkovou větu. Mluvčí zde ví o tom, že tu její např. manžel nebude, pouze se ptá: Když to je tedy tak (a nebudeš tu), proč jsi to teda sliboval?

Závěr

Jak vidíte, na polovičaté pravidlo o will ve větách s if můžete nyní již zcela zapomenout. Výše uvedené příklady však nejsou v angličtině tak běžné a byla by škoda, kdybyste nyní kvůli tomuto článku začali používat kondicionály špatně.

Nadále si pamatujte, že v klasických podmínkách, kde říkáme, že ‘něco nastane jestli’, nebo ‘by něco nastalo kdyby’, se místo budoucího času používá čas přítomný, a místo podmiňovacího ‘by’ se používá čas minulý.

Překlad:
 1. Jsou ochotni přijmout vaše podmínky.
 2. Není ochotna spolupracovat.
 3. Když budete tak laskavá zavoláte nám zítra, vše prodiskutujeme.
 4. Když mi laskavě podáte ruku, pomohu vám nahoru.
 5. Uvítali bychom, kdybyste byli tak laskavi a zaslali nám svůj nejnovější katalog.
 6. Udělej to, jestli to tak chceš.
 7. Jestli Bůh bude tak chtít… / Jestli to je boží vůle
 8. Když ty musíš chodit každý den do hospody, není divu, že tě lidi berou za opilce.
 9. Když ty nechceš skončit s kouřením, nemůžeš očekávat, že ti bude sloužit zdraví.
 10. Půjdu s tebou, když ti to udělá radost.
 11. Uhoď mě, jestli ti to pomůže.
 12. Když tady tento víkend nebudeš, proč jsi dětem slíbil, že je vezmeš do zoo?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

To auto ne a ne nastartovat!

Používání WON'T A WOULDN'T ve větách, kde v češtině používáme vazbu NE A NE + infinitiv.

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze v podmínkových větách

Jak lze klasické podmínkové věty se spojkou IF převést do formálnějšího stylu pomocí inverze.

ELEMENTARY

WOULD LIKE (dal bych si, rád bych)

V dnešním článku začátečníky seznámíme s užitečnou kombinací sloves WOULD a LIKE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno WILL a WOULD v podmínkových větách 40 93160 Od Ota poslední příspěvek
před 16 dny