Help for English

Inverze v podmínkových větách

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.12.2019

Jak lze klasické podmínkové věty se spojkou IF převést do formálnějšího stylu pomocí inverze.Inverze v podmínkových větách

(Inversion in conditionals)

Podmínkovým větám se věnujeme již v několika článcích (např. Podmínkové věty: přehled). Tento článek je pro pokročilejší studenty a týká se jednoho formálnějšího aspektu podmínkových vět, tzv. inverze (samostatný článek o inverzích si můžete přečíst zde).

Ve formální angličtině se často objevují podmínkové věty beze spojky if (či jiné). Za vynechanou spojkou je potom obrácený slovosled podmětu a pomocného slovesa.


První kondicionál – SHOULD YOU

V prvním kondicionálu (u reálných podmínek pro přítomnost či budoucnost) se inverze používá s modálním slovesem should.

Klasická věta by vypadala takto:

If you should have any further questions, please do not hesitate to contact us. TTT *1  

Modální sloveso should zde vyjadřuje jakousi mírnou pochybnost o tom, že by k tomu snad mělo dojít. V českém překladu použijeme např. slovíčko snad či náhodou.

Takovouto větu snadno převedeme na formálnější pomocí inverze. Spojku if vynecháme a pořadí podmětu a should prohodíme.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us. TTT *2  

Další věty:

Should you want to buy another house, our realtors will gladly assist you. TTT *3 (= if you should want to…)
Should it rain, we will move the party indoors. TTT *4 (= if it should rain…)
Should you leave, I will wait patiently until you come back. TTT *5 (= if you should leave…)

V záporných větách se not nestahuje a nepřesouvá se před podmět.

Should you not receive the package within two weeks, please call this number. TTT *6 (nikoliv shouldn't you)
Should they not agree, the matter will return to court. TTT *7  

Všimněte si, že se opravdu jedná o první kondicionál, protože hlavní věta je v čase přítomném nebo v rozkazovacím způsobu.


Druhý kondicionál – WERE YOU

Inverzi lze použít i v podmínkové větě ve druhém kondicionálu, tedy v případě nereálné podmínky pro přítomnost (kdyby teď…, tak by teď…). Je možná pouze se slovesem were.

Vezměme si např. tuto větu:

If he were taller, he would be able to reach the top shelf. TTT *8  

Ve větě máme sloveso were, proto můžeme spojku if vynechat a použít inverzi (prohodit slovosled podmětu a slovesa were)

Were he taller, he would be able to reach the top shelf. TTT *9  

Podobně by byly např. věty:

Were she in a position to change anything, she certainly would. TTT *10 (= if she were)
Were they interested in meeting with us, we would arrange a date. TTT *11 (= if they were)
Were we not convinced, we wouldn't accept the offer. TTT *12 (= if we weren't)
Were it not for her, I would be in trouble. TTT *13 (= if it weren't)

Kondicionál převeditelný na inverzi lze vytvořit pomocí were, za kterým následuje infinitiv:

If he ran away, who would stop him? TTT *14
If he were to run away, who would stop him? TTT *15
Were he to run away, who would stop him? TTT *16  

Podobně potom např.:

Were you to leave this house, you would put yourself in danger. TTT *17
Were I to get a second chance, I would do my best. TTT *18  

Pozor, tento typ kondicionálu nelze použít se slovesem was!

 • If I was in your shoes… → Was I in your shoes
 • If I were in your shoes… → Were I in your shoes

Třetí kondicionál – HAD YOU

Inverze se snadno použije i v případě třetího kondicionálu, tedy v případě nereálné podmínky v minulosti (kdyby býval tehdy…) Třetí kondicionál se tvoří pomocí předminulého času.

If they had arrived on time, they would have seen the Queen. TTT *19  

V této větě můžeme opět vynechat spojku if a potom prohodit pořadí podmětu a pomocného slovesa had:

Had they arrived on time, they would have seen the Queen. TTT *20  

Podobně např. ve větách:

Had we tried harder, we would have won. TTT *21
Had they stayed quiet, things would have gone much better for them. TTT *22
Had the government listened to the voices of the people, the revolution would have been avoided. TTT *23
Had he not joined the army, he would still be alive. TTT *24
Had it not been for his sacrifice, we wouldn't be here today. TTT *25  


Závěr

Všechny výše uvedené kondicionály se používají ve formální angličtině, neměli byste je tedy určitě používat v běžném hovoru, v neformálních e-mailech apod. Ve formálním stylu se s nimi ale setkáte hojně a jejich znalost určitě k vyšším úrovním pokročilosti patří.

Překlad:
 1. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, prosím neváhejte nás kontaktovat.
 2. Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, prosím neváhejte nás kontaktovat.
 3. Kdybyste si náhodou chtěli koupit další dům, naši makléři vám rádi budou nápomocni.
 4. Kdyby snad pršelo, přesuneme večírek dovnitř.
 5. Kdybys snad odjela, budu trpělivě čekat, až se vrátíš.
 6. Kdybyste náhodou balíček neobdrželi během dvou týdnů, zavolejte prosím na toto číslo.
 7. Nedohodnou-li se, záležitost se vrátí před soud.
 8. Kdyby byl vyšší, dosáhl by na nejvyšší polici.
 9. Kdyby byl vyšší, dosáhl by na nejvyšší polici.
 10. Kdyby byla v pozici, kde může něco změnit, pak by to jistě udělala.
 11. Kdyby měli zájem se s námi setkat, domluvili bychom termín.
 12. Kdybychom nebyli přesvědčeni, tak bychom tu nabídku nepřijali.
 13. Kdyby nebylo jí, měl bych problémy.
 14. Kdyby utekl, kdo by ho zastavil?
 15. Kdyby snad měl utéct, kdo by ho zastavil?
 16. Kdyby snad měl utéct, kdo by ho zastavil?
 17. Kdybyste snad opustil tento dům, vystavil byste se nebezpečí.
 18. Kdybych snad dostal druhou šanci, udělal bych, co bych mohl.
 19. Kdyby bývali dorazili včas, viděli by královnu.
 20. Kdyby bývali dorazili včas, viděli by královnu.
 21. Kdybychom se bývali více snažili, vyhráli bychom.
 22. Kdyby bývali zůstali zticha, dopadlo by to pro ně daleko lépe.
 23. Kdyby vláda bývala poslechla hlasu lidu, k revoluci by nedošlo.
 24. Kdyby se býval nedal do armády, stále by ještě byl naživu.
 25. Kdyby bývalo nebylo jeho oběti, dnes bychom tu nebyli.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.

UPPER-INTERMEDIATE

Inverze (test 1)

Test zaměřený na základní typy a použití inverze (převrácení slovosledu) v angličtině.

INTERMEDIATE

Podmínkové věty: přehled

Stručný přehled anglických podmínkových vět, snadné a pochopitelné vysvětlení, příkladové věty.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Inverze v podmínkových větách 17 44120 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 lety