Help for English

Inverze v podmínkových větách

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.12.2019

Jak lze klasické podmínkové věty se spojkou IF převést do formálnějšího stylu pomocí inverze. (Přepracovaný článek z roku 2008)Inverze v podmínkových větách

(Inversion in conditionals)

Podmínkovým větám se věnujeme již v několika článcích (např. Podmínkové věty: úvod a přehled). Tento článek je pro pokročilejší studenty a týká se jednoho formálnějšího aspektu podmínkových vět, tzv. inverze (samostatný článek o inverzích si můžete přečíst zde).

Ve formální angličtině se často objevují podmínkové věty beze spojky if (či jiné). Za vynechanou spojkou je potom obrácený slovosled podmětu a pomocného slovesa.


První kondicionál – SHOULD YOU

V prvním kondicionálu (u reálných podmínek pro přítomnost či budoucnost) se inverze používá s modálním slovesem should.

Klasická věta by vypadala takto:

If you should have any further questions, please do not hesitate to contact us. TTT 

Modální sloveso should zde vyjadřuje jakousi mírnou pochybnost o tom, že by k tomu snad mělo dojít. V českém překladu použijeme např. slovíčko snad či náhodou.

Takovouto větu snadno převedeme na formálnější pomocí inverze. Spojku if vynecháme a pořadí podmětu a should prohodíme.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us. TTT 

Další věty:

Should you want to buy another house, our realtors will gladly assist you. TTT (= if you should want to…)
Should it rain, we will move the party indoors. TTT (= if it should rain…)
Should you leave, I will wait patiently until you come back. TTT (= if you should leave…)

V záporných větách se not nestahuje a nepřesouvá se před podmět.

Should you not receive the package within two weeks, please call this number. TTT (nikoliv shouldn't you)
Should they not agree, the matter will return to court. TTT 

Všimněte si, že se opravdu jedná o první kondicionál, protože hlavní věta je v čase přítomném a nebo v rozkazovacím způsobu.


Druhý kondicionál – WERE YOU

Inverzi lze použít i v podmínkové větě ve druhém kondicionálu, tedy v případě nereálné podmínky pro přítomnost (kdyby teď…, tak by teď…). Je možná pouze se slovesem were.

Vezměme si např. tuto větu:

If he were taller, he would be able to reach the top shelf. TTT 

Ve větě máme sloveso were, proto můžeme spojku if vynechat a použít inverzi (prohodit slovosled podmětu a slovesa were)

Were he taller, he would be able to reach the top shelf. TTT 

Podobně by byly např. věty:

Were she in a position to change anything, she certainly would. TTT (= if she were)
Were they interested in meeting with us, we would arrange a date. TTT (= if they were)
Were we not convinced, we wouldn't accept the offer. TTT (= if we weren't)
Were it not for her, I would be in trouble. TTT (= if it weren't)

Kondicionál převeditelný na inverzi lze vytvořit pomocí were, za kterým následuje infinitiv:

If he ran away, who would stop him? TTT
If he were to run away, who would stop him? TTT
Were he to run away, who would stop him? TTT 

Podobně potom např.:

Were you to leave this house, you would put yourself in danger. TTT
Were I to get a second chance, I would do my best. TTT 

Pozor, tento typ kondicionálu nelze použít se slovesem was!

  • If I was in your shoes… → Was I in your shoes
  • If I were in your shoes… → Were I in your shoes

Třetí kondicionál – HAD YOU

Inverze se snadno použije i v případě třetího kondicionálu, tedy v případě nereálné podmínky v minulosti (kdyby býval tehdy…) Třetí kondicionál se tvoří pomocí předminulého času.

If they had arrived on time, they would have seen the Queen. TTT 

V této větě můžeme opět vynechat spojku if a potom prohodit pořadí podmětu a pomocného slovesa had:

Had they arrived on time, they would have seen the Queen. TTT 

Podobně např. ve větách:

Had we tried harder, we would have won. TTT
Had they stayed quiet, things would have gone much better for them. TTT
Had the government listened to the voices of the people, the revolution would have been avoided. TTT
Had he not joined the army, he would still be alive. TTT
Had it not been for his sacrifice, we wouldn't be here today. TTT 


Závěr

Všechny výše uvedené kondicionály se používají ve formální angličtině, neměli byste je tedy určitě používat v běžném hovoru, v neformálních e-mailech apod. Ve formálním stylu se s nimi ale setkáte hojně a jejich znalost určitě k vyšším úrovním pokročilosti patří.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

WILL a WOULD v podmínkových větách

Článek o tom, kdy a za jakých okolností se používá ve vedlejších podmínkových větách WILL a WOULD.
PRE-INTERMEDIATE

Conditional chains

Jednoduché cvičení, pomocí kterého se Vám brzy anglické podmínkové věty vryjí pod kůži.
INTERMEDIATE

Podmínkové věty: reálné podmínky

Článek věnovaný tzv. reálným podmínkovým větám, které možná znáte také pod pojmem ‚první kondicionál‘ či ‚otevřené kondicionály‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Inverze v podmínkových větách 17 40656 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 2 lety