Help for English

Podmínkové věty: přehled

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.06.2021

Stručný přehled anglických podmínkových vět, snadné a pochopitelné vysvětlení, příkladové věty.Podmínkové věty: přehled

Vedlejší podmínkové věty (tzv. kondicionály) patří u některých studentů angličtiny mezi noční můry. Postarali se o to někteří autoři učebnic, kteří tuto gramatiku prezentovali na jedné stránce učebnice a obsáhli ji dokonale, včetně mnoha výjimek, avšak nepřehledně a pro mnohé nesrozumitelně.

V tomto článku si rozdělíme podmínkové věty na několik skupin a vysvětlíme si základní rozdíl mezi nimi. U každé skupiny uvedeme nejčastější použití v příkladových větách.

Nultý kondicionál (zero conditional)

Nultý kondicionál vyjadřuje stálé pravdy. Používáme ho, když chceme říct co dělám, když… (Když potřebuji peníze, jdu do banky.) Vedlejší věta podmínková nejčastěji používá spojku if/‘ɪf/, kterou zde můžeme přeložit jako 'když, vždycky když, kdykoliv’.

if = když

Obě věty, hlavní i vedlejší, zde bývají v přítomném čase (protože se jedná o stálou pravdu).

vedlejší podmínková věta   hlavní věta  
If I need cash,   go to the bank. TTT *1  
If I don't like something,   don't buy it. TTT *2  
přítomný čas   přítomný čas  

Výše uvedené příklady popisují obecné pravdy, stálé pravdy, či vědecká fakta. V některých případech bychom zde mohli použít i spojku when/'wen/, protože linie mezi podmínkovými a časovými větami je zde velice tenká.

Další příklady:

If I'm hungry, I have something to eat. TTT *3
If I'm not hungry, I don't eat. TTT *4
We don't play outside if it's raining. TTT *5
If I need help, I ask for it. TTT *6
Water boils if you heat it to 100 degrees. TTT *7  

První kondicionál (first conditional)

První kondicionál používáme pro reálné, možné podmínky. Vlastně jím říkáme, co uděláme, jestli…. (Jestli bude pršet, zůstaneme doma.) Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji používá spojku if, kterou zde můžeme přeložit jako ‘jestli, jestliže’.

if = jestli

Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. Vedlejší však místo budoucího času používá přítomný.

vedlejší podmínková věta   hlavní věta  
If it rains tomorrow,   we will stay home. TTT *8  
If you don't study,   you won't pass the exam. TTT *9  
přítomný čas   budoucí WILL  

Hlavní věta zde vždy říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka. A protože je to podmínka uskutečnitelná či reálná, je tedy možné, že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde.

Další příklady:

If I miss the bus, I will be late for school. TTT *10 (Možná přijdu pozdě, protože nevím, jestli ten bus stihnu – je to možné, je to reálné.)
I'll be very happy if you help me with my homework. TTT *11 (Nevím, jestli mi pomůžeš, ale možné to je, a pak budu moc rád.)
If he passes the exam, we'll celebrate. TTT *12 (Tu zkoušku možná složí, nevíme, možná ale ano. Jestli ano, pak bude oslava.)

Více se dočtete v základním článku Podmínkové věty – první kondicionál (jestli – tak) nebo v článku pro pokročilejší Podmínkové věty: reálné podmínky.

Druhý kondicionál (second conditional)

Pomocí druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech, o tom, co by bylo, kdyby…. Říká, co by teď bylo, kdyby podmínka byla splněna (ale ve skutečnosti splněna není a tak to tak není).

Člověk je zvláštní tvor a rád o podobných věcech mluví, i když je to zbytečné. (Kdybych měl více času, učil bych se anglicky každý den.). Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku if, kterou zde můžeme přeložit jako ‘kdyby’.

if = kdyby

Tyto věty mluví o přítomnosti. V hlavní větě najdeme podmiňovací způsob (would) a ve vedlejší se používá minulý čas.

vedlejší podmínková věta   hlavní věta  
If I had more time,   would study English every day. TTT *13  
If you weren't so lazy,   you wouldn't have any problems at school. TTT *14  
minulý čas   podmiňovací WOULD  

Na těchto případech vidíme situace, ke kterým nedojde či nedochází, protože není splněna podmínka.

Ještě několik vět:

If I had a lot of money, I would buy a house. TTT *15 (Ale peníze nemám a tak si dům nekoupím.)
would accept the job if the salary was higher. TTT *16 (Ale není, proto tu práci nevezmu.)
If I had my own car, I wouldn't have to bother my parents about giving me a ride to town. TTT *17 (Ale auto nemám, proto je musím pořád otravovat)

Pro vyjádření toho, že se jedná o něco opravdu nereálného, používáme často ve vedlejší větě u slovesa být ve všech osobách tvar were – tedy if I were, if you were, if he were apod.

If it were a bit cheaper, I would buy it. TTT *18
I would spend the money on something else if I were you. TTT *19  

Více se dočtete v základním článku Podmínkové věty – druhý kondicionál (kdyby – tak by). Porovnání s prvním kondicionálem je potom v článku Podmínkové věty – první a druhý kondicionál.

Třetí kondicionál (third conditional)

Třetí kondicionál mluví ještě o více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti. Říká, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka. Je ale jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo. (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.).

Podobné gramatické struktury v češtině téměř nepoužíváme (nahrazujeme je běžnými podmínkami), v angličtině je však potřeba je říkat a psát správně. Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku if, kterou zde můžeme přeložit jako ‘kdyby byl, kdyby býval’.

if = kdyby býval

Tyto věty mluví o minulosti. V hlavní větě najdeme minulý podmiňovací způsob (would have + min. příčestí) a ve vedlejší se používá předminulý čas. Z tohoto důvodu bývají tyto věty celkem obtížné.

vedlejší podmínková věta   hlavní věta  
If he had tried harder,   he would have won the race. TTT *20  
If I hadn't drunk so much,   wouldn't have been sick. TTT *21  
předminulý čas   WOULD HAVE + min příčestí  

Na těchto příkladech vidíme situace, ke kterým tehdy nedošlo, protože tehdy nebyla splněna podmínka.

Další ukázky použití:

If I had studied more, I would have passed the test. TTT *22 (Ale neučil jsem se, a tak jsem ho neprošel.)
If he hadn't lied to his girlfriend, she wouldn't have slapped him. TTT *23 (Ale on jí zalhal, a tak jednu schytal.)
would have helped him if he had asked. TTT *24 (Ale on nic neřekl, a tak jsem mu nepomohl.)

S tímto souvisejí také tzv. smíšené kondicionály, kde dochází k různým kombinacím druhého a třetího kondicionálu. Více v článku Smíšené kondicionály (mixed conditionals).

Srovnání

Pojďme se podívat na podobnou větu ve všech čtyřech možnostech:

If I am thirsty, I have some beer.
Když mám žízeň, piju pivo. (vždycky když, běžně, normálně)
If I am thirsty, I'll have some beer.
Jestli budu mít žízeň, dám si pivo. (Možná si dám pivo, protože možná budu mít žízeň.)
If I were thirsty, I'd have some beer.
Kdybych měl žízeň, dal bych si pivo. (Ale žízeň nemám a tak si pivo nedám.)
If I had been thirsty, I'd have had some beer.
Kdybych býval měl žízeň, byl bych si dal pivo. (Jenže já jsem žízeň neměl, a proto jsem si pivo nedal.)

Možná si na výše uvedených příkladech všimnete toho, že se vlastně gramatická struktura prvního kondicionálu vždy posouvá ‘o jeden čas zpět’. To je dobře vidět na následující tabulce:

typ vedlejší věta hlavní věta
1 přítomný čas will do
2 minulý čas would do
3 předminulý čas would have done

Nyní si do této tabulky můžeme dosadit konkrétní větu:

typ vedlejší věta hlavní věta
1 If you pay me, will help you. TTT *25
2 If you paid me, would help you. TTT *26
3 If you had paid me, would have helped you. TTT *27

Pořadí vět

Pořadí vět v souvětí můžeme měnit. Za vedlejší větou může být hlavní nebo naopak. Pozor pouze na psaní čárky. Čárku píšeme pouze tehdy, začneme-li vedlejší větou:

I wouldn't go there if I were you. – bez čárky
If I were you, I wouldn't go there. – s čárkou

Můžete si pomoct tím, že spojka if vám vlastně odděluje větu hlavní od vedlejší. Pokud je na začátku souvětí, je třeba věty oddělit čárkou.

Pozor na velmi častou českou chybu

V češtině v podmínkových větách často používáme slovíčko “tak”:

 • Kdybych byl tebou, tak bych tam nešel.

V angličtině se ale žádné so nepoužívá:

 • If I were you, so I wouldn't go there.

Pokročilejší jevy

O pokročilejších a složitějších jevech spojených s podmínkovými větami se dočtete v našich dalších článcích:

Překlad:
 1. Když potřebuji hotovost, jdu do banky.
 2. Když se mi něco nelíbí, tak si to nekupuji.
 3. Když mám hlad, dám si něco k jídlu.
 4. Když nemám hlad, tak nejím.
 5. Nehrajeme si venku, když prší.
 6. Když potřebuji pomoc, požádám o ni.
 7. Voda se vaří, když ji zahřejete na 100 stupňů.
 8. Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.
 9. Jestli se nebudeš učit, tu zkoušku neprojdeš.
 10. Jestli mi ujede autobus, přijdu pozdě do školy.
 11. Budu moc rád, jestli mi pomůžeš s mým domácím úkolem.
 12. Jestli složí tu zkoušku, budeme oslavovat.
 13. Kdybych měl více času (ale nemám), učil bych se angličtinu každý den (ale čas nemám a tak se neučím).
 14. Kdybys nebyl tak líný (ale jsi), neměl bys ve škole žádné problémy (ale líný jsi, tak problémy máš).
 15. Kdybych měl spoustu peněz, koupil bych si dům.
 16. Vzal bych tu práci, kdyby plat byl větší.
 17. Kdybych měl vlastní auto, nemusel bych otravovat rodiče s tím, že potřebuji odvézt do města.
 18. Kdyby to bylo o trochu levnější, koupil bych si to.
 19. Utratil bych ty peníze za něco jiného, být tebou.
 20. Kdyby se býval více snažil (ale víme, že se nesnažil), byl by ten závod vyhrál (ale nevyhrál ho, protože se nesnažil).
 21. Kdybych býval tolik nepil (ale pil jsem), nebylo by mi bývalo tak špatně (ale bylo mi špatně, protože jsem pil).
 22. Kdybych se býval více učil, byl bych ten test úspěšně prošel.
 23. Kdyby své přítelkyni býval nelhal, bývala by mu nedala facku.
 24. Býval bych mu pomohl, kdyby o to byl požádal.
 25. Pokud mi zaplatíš, pomohu ti.
 26. Kdybys mi zaplatil, pomohl bych ti. (Ale ty mi zaplatit nechceš)
 27. Kdybys mi býval zaplatil, býval bych ti pomohl. (Ale to už je minulost)
Překlad:
 1. Když potřebuji hotovost, jdu do banky.
 2. Když se mi něco nelíbí, tak si to nekupuji.
 3. Když mám hlad, dám si něco k jídlu.
 4. Když nemám hlad, tak nejím.
 5. Nehrajeme si venku, když prší.
 6. Když potřebuji pomoc, požádám o ni.
 7. Voda se vaří, když ji zahřejete na 100 stupňů.
 8. Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.
 9. Jestli se nebudeš učit, tu zkoušku neprojdeš.
 10. Jestli mi ujede autobus, přijdu pozdě do školy.
 11. Budu moc rád, jestli mi pomůžeš s mým domácím úkolem.
 12. Jestli složí tu zkoušku, budeme oslavovat.
 13. Kdybych měl více času (ale nemám), učil bych se angličtinu každý den (ale čas nemám a tak se neučím).
 14. Kdybys nebyl tak líný (ale jsi), neměl bys ve škole žádné problémy (ale líný jsi, tak problémy máš).
 15. Kdybych měl spoustu peněz, koupil bych si dům.
 16. Vzal bych tu práci, kdyby plat byl větší.
 17. Kdybych měl vlastní auto, nemusel bych otravovat rodiče s tím, že potřebuji odvézt do města.
 18. Kdyby to bylo o trochu levnější, koupil bych si to.
 19. Utratil bych ty peníze za něco jiného, být tebou.
 20. Kdyby se býval více snažil (ale víme, že se nesnažil), byl by ten závod vyhrál (ale nevyhrál ho, protože se nesnažil).
 21. Kdybych býval tolik nepil (ale pil jsem), nebylo by mi bývalo tak špatně (ale bylo mi špatně, protože jsem pil).
 22. Kdybych se býval více učil, byl bych ten test úspěšně prošel.
 23. Kdyby své přítelkyni býval nelhal, bývala by mu nedala facku.
 24. Býval bych mu pomohl, kdyby o to byl požádal.
 25. Pokud mi zaplatíš, pomohu ti.
 26. Kdybys mi zaplatil, pomohl bych ti. (Ale ty mi zaplatit nechceš)
 27. Kdybys mi býval zaplatil, býval bych ti pomohl. (Ale to už je minulost)

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Podmínkové věty - první a druhý kondicionál

Porovnání prvního a druhého kondicionálu po stránce gramatické i významové.

INTERMEDIATE

Podmínkové věty: reálné podmínky

Článek věnovaný tzv. reálným podmínkovým větám, které možná znáte také pod pojmem ‚první kondicionál‘ či ‚otevřené kondicionály‘.
PRE-INTERMEDIATE

Podmínkové věty - druhý kondicionál (kdyby - tak by)

Základy toho, co je to ‘druhý kondicionál’, jak se tvoří a jak se používá

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podmínkové věty: úvod a přehled 106 386936 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 2 lety