Inverze v podmínkových větách

Vydáno dne 12.10.2008

Článek o podmínkových větách pro pokročilejší angličtináře, kde si vysvětlíme, jak lze v kondicionálech používat inverze.Inverze v podmínkových větách

(Inversion in conditionals)

O podmínkových větách toho již bylo řečeno mnoho, ale o jednom aspektu, který se jich týká, jsem se ještě ve svých článcích mnoho nezmiňoval. Jedná se o jev, kterému se říká 'inverze' (samostatný článek o inverzích si můžete přečíst zde). Dnes si představíme typy podmínkových vět, ve kterých inverze můžeme použít.

Je ale důležité vědět, že tento jev je výhradně záležitostí formální angličtiny. Použít ho můžete např. v eseji, v obchodním dopise apod. Do hovorové řeči se nehodí.

WERE

Prvním případem, kdy můžeme ve vedlejší podmínkové větě použít inverzi, jsou nereálné podmínky (kdyby... tak by...), ve kterých je použité slovíčko WERE.

If they were interested in meeting with us, we would arrange a date.

Tuto větu tedy můžeme změnit za pomocí inverze.Odstraníme spojku IF a prohodíme slovosled - sloveso WERE se přesune před podmět:

Were they interested in meeting with us, we would arrange a date.

Další příklady:

If he were to run away, who would stop him?
- Were he to run away, who would stop him?

If she were in a position to change anything, she certainly would.
- Were she in a position to change anything, she certainly would.

If we weren't convinced, we wouldn't accept the offer.
- Were we not convinced, we wouldn't accept the offer.

HAD

Podobně tomu je tehdy, když se jedná o nereálnou podmínku v minulosti (kdyby bývalo...). V těchto případech je ve vedlejší větě předminulý čas.

If they had arrived on time, they would have seen the Queen.

I zde můžeme odstranit spojku IF a přesunout HAD před podmět:

Had they arrived on time, they would have seen the Queen.

Další příklady:

If we had tried harder, we would have won.
- Had we tried harder, we would have won.

If the government had listened to the voices of the people, the revolution would have been avoided.
- Had the government listened to the voices of the people...

If he hadn't joined the army, he would still be alive.
- Had he not joined the army, he would still be alive.

SHOULD

Posledním případem, kdy se v angličtině běžně používá inverze v podmínkových větách, jsou věty, kde je sloveso SHOULD.

If you should want to buy another house, our realtors will gladly assist you.

Podmínkové věty, které obsahují SHOULD, vyjadřují, že splnění dané podmínky je málo pravděpodobné. Do češtiny je zpravidla překládáme pomocí 'kdybys snad' apod. (nejedná se o klasickou nereálnou podmínku, protože v hlavní větě zpravidla nebývá WOULD, ale např. budoucí čas či rozkazovací způsob).

I tyto věty jednoduše můžeme změnit a použít v nich inverzi. Postup je stejný, jako u předešlých případů.

Should you want to buy another house, our realtors will gladly assist you.

Další příklady:

If it should rain, we will move the party indoors.
- Should it rain, we will move the party indoors.

If you should leave, I will wait patiently until you come back.
- Should you leave, I will wait patiently...

If you should not receive the package within two weeks, please call 1-800-225-5311.
- Should you not receive the package within two weeks, please...

Závěr

Vidíte, že na tvoření podmínkových vět tohoto typu není nic těžkého. Jste-li na úrovni upper-intermediate či advanced, určitě doporučuji se je naučit vytvářet a v případě psaní formálnějších textů je hojně používat.

Přepis bublinkové nápovědy: