Help for English

WOULD LIKE (dal bych si, rád bych)

ELEMENTARY Vydáno dne 14.04.2019

V dnešním článku začátečníky seznámíme s užitečnou kombinací sloves WOULD a LIKE.WOULD LIKE

Dnes začátečníkům představíme sloveso would/'wʊd/, které vyjadřuje podmínku. Studenti se s ním setkají později během studia, protože se může kombinovat prakticky s jakýmkoli slovesem, ale my se dnes zaměříme na kombinaci se slovesem like.

Určitě si však nejprve připomeneme samotné sloveso like/'laɪk/. Začátečníci v něm občas chybují.

LIKE = mít rád, líbit se, chutnat

Sloveso like znamená “líbit se” ale taky “chutnat”.

have like apples.
like apples. TTT *1
She likes horror films. TTT *2
She liked the soup. TTT *3  

WOULD LIKE

Samotné sloveso would znamená bych, by, bychom apod. a začátečníci se s ním setkávají poprvé právě ve spojení would like.

Pozn.: Pokud vás zajímá další práce se samotným slovesem would, můžete si přečíst náš článek would/could/shou­ld.

Spojení would like/wʊd'laɪk pak znamená rád bych, chtěl bych nebo třeba dal bych si apod. Tvary jsou ve všech osobách stejné:

 • would like = rád bych, chtěl bych, dal bych si
 • you would like = rád bys, chtěl bys, dal by sis
 • he would like = rád by, chtěl by, dal by si
 • she would like = ráda by, chtěla by, dala by si
 • we would like = rádi bychom, chtěli bychom, dali bychom si
 • they would like = rádi by, chtěli by, dali by si

Běžné je použití staženého tvaru:

 • would like = I'd like
 • you would like = you'd like
 • he would like = he'd like
 • apod.

Pojďme si ukázat několik příkladů:

would like an espresso, please. TTT *4
He would like something to eat. TTT *5
She'd like a sandwich. TTT *6
We'd like three beers. TTT *7  

Pokud používáte další sloveso, je v infinitivu s TO:

I would like to see her again. TTT *8
She'd like to come too. TTT *9  

Zápor a otázka

Zápor se tvoří jednoduše přidáním záporky not:

 • would + not = wouldn't /'wʊdnt/

She wouldn't like to go there. TTT *10
No, I wouldn't like to see him again. TTT *11  

Otázku tvoříme jednoduše přehozením podmětu a slovesa would:

 • You would like to go.
 • Would you like to go?

V krátké odpovědi opět musíme použít sloveso would (nikoli like):

Would you like an apple? – Yes, I would.
Would she like to go? – No, she wouldn't.

Slůvko would zde totiž vždy supluje pomocné sloveso, proto už nepoužijeme jiné pomocné sloveso.

Porovnejte vazbu would like (kde would funguje jako pomocné sloveso) a samotné like (kde pracujeme s pomocným slovesem do) v záporu a otázce:

don't like apples. TTT *12 Do you like apples? – Yes, I do. TTT *13
wouldn't like an apple. TTT *14 Would you like an apple? – Yes, I would. TTT *15

Pokud odpovídáte na dotaz, zda si něco dáte, můžete místo would v krátké odpovědi použít:

Would you like an espresso? – Yes, please.
Would you like an orange juice? – No, thank you.

WOULD LIKE (další příklady)

would like something to drink. TTT *16
My brother would like a doughnut. TTT *17
I'd like a glass of apple juice. TTT *18
My girlfriend would like to see the film too. TTT *19
I don't think she'd like to go to the cinema with me. TTT *20
wouldn't like to be there with him. TTT *21
Would you like a smoothie? TTT *22
Would you like sparkling or still? TTT *23
Which starter would you like? TTT *24
What would you like for breakfast? TTT *25  

LIKE vs. WOULD LIKE

Spojení I like… a I'd like… jsou si velice podobná. To dělá studentům pochopitelně problémy. Když použijete pouze like, vyjadřuje, co máte rádi, ale pokud použijete would like, vyjadřujete, že na něco máte zrovna chuť.

Můžu samozřejmě mít něco rád, ale teď na to zrovna nemám chuť:

Do you like apples? – Yes, I do. TTT *26
Would you like an apple? – No, I wouldn't. / No, thank you. TTT *27

Sloveso like tedy vyjadřuje obecnou oblibu, kdežto would like momentální chuť. S tím souvisí i použití členů.

I like apples. = Mám rád jablka. (obecně, proto množné číslo)
I'd like an apple. = Chtěl bych jablko. (jedno jablko)

He likes beer. = Má rád pivo.
He'd like a beer. = Dal by si pivo.

Pozn.: Více si přečtěte v článku Členy v angličtině.

Další problém je vázání se slovesem. Po slovesu like následuje ingový tvar (případně infinitiv). Po spojení would like však následuje vždy pouze infinitiv:

like swimming. TTT *28

would like swimming.
would like to swim. TTT *29

would like vs. want

Asi znáte sloveso want/'wɒnt/ = chtít. Pokud však chcete být zdvořilí, není úplně vhodné.

want a hamburger. = Chci hamburger. (ne příliš zdvořilé)
I'd like a hamburger. = Dal bych si hamburger. (zdvořilejší)

Do you want an espresso? = Chceš espresso? (ne příliš zdvořilé)
Would you like an espresso? = Dal byste si espresso? (zdvořilejší)

Mezi kamarády je to pochopitelně běžné, ale v restauraci je určitě lepší být zdvořilejší.

Překlad:
 1. Mám rád jablka.
 2. Má ráda horory.
 3. Ta polévka jí chutnala.
 4. Dal bych si espresso, prosím.
 5. Chtěl by něco k jídlu.
 6. Dala by si sendvič.
 7. Rádi bychom tři piva.
 8. Rád bych ji znovu viděl.
 9. Ráda by taky přišla.
 10. Nerada by tam chodila.
 11. Ne, nerad bych se s ním znovu viděl.
 12. Nemám rád jablka.
 13. Máš rád jablka? – Ano, mám.
 14. Nedal bych si jablko. / Nechtěl bych jablko.
 15. Dal by sis jablko?/ Chtěl bys jablko? – Ano, chtěl.
 16. Rád bych něco k pití.
 17. Můj bratr by si dal koblihu.
 18. Rád bych sklenici jablečného džusu.
 19. Moje přítelkyně by taky ráda viděla ten film.
 20. Myslím že by nechtěla jít do kina se mnou.
 21. Nerad bych tam byl s ním.
 22. Chtěl byste smoothie?
 23. Chtěl byste perlivou či neperlivou?
 24. Který předkrm byste chtěl?
 25. Co bys chtěl na snídani?
 26. Máš rád jablka? – Ano, mám.
 27. Dal by sis jablko? – Ne, děkuji.
 28. Mám rád plavání. / Rád plavu.
 29. Rád bych si zaplaval.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

WOULD LIKE (cvičení)

Umíte správně používat spojení WOULD LIKE?
ELEMENTARY

Pleteme si: chtěl bych / chtěl jsem

Studenti občas místo “chtěl jsem” říkají “chtěl bych”, což značně mění význam.

PRE-INTERMEDIATE

Otázky: look, look like, be like...

Otestujte si, zda umíte správně pokládat záludné otázky se slovíčky LOOK a LIKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno WOULD LIKE 14 37746 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 7 lety