Help for English

To auto ne a ne nastartovat!

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.05.2024

Používání WON'T A WOULDN'T ve větách, kde v češtině používáme vazbu NE A NE + infinitiv.The car won't start!

To auto ne a ne nastartovat!

Dnešní gramatiku možná pochopíte i z našeho dvojjazyčného nadpisku. Řekneme si, jak v angličtině vyjádřit takové to české spojení ‘ne a ne’ jako právě ve větě “To auto ne a ne nastartovat”.

Sloveso will/'wɪl/ (v záporu won't) známe již jako pomocné sloveso pro vytváření budoucího času a jeho minulý tvar would/'wʊd/ zase jako pomocné sloveso pro vytváření podmiňovacího způsobu.

won't do it. TTT *1
wouldn't do it. TTT *2

WILL jako vůle

Záporné formy won't a wouldn't se ale používají také k vyjádření toho, že se někomu/něčemu jakoby nechce něco udělat, že i přes snahu, přemlouvání, vynaložené úsilí apod. se něco nedaří.

Toto použití vychází z hlavního původního významu tohoto slova, tedy ze slova “vůle”. Slovo won't a wouldn't v těchto větách tedy říká, že někdo nebo něco nemá tu vůli, nebo prostě nechce něco udělat.

Ne a ne!

The car won't start! – tato věta říká, že i přes moji snahu, přes to, že usilovně kroutím klíčkem v zapalování, buším do palubní desky apod., auto prostě nechce nastartovat. V češtině často takové věty překládáme pomocí dvojitého NE a infinitivu. V překladu lze samozřejmě použít ono “nechce” nebo “odmítá”, nebo prostě budoucí čas. Podívejte se na následující příklady a překlady k nim.

Stop pushing. It won't budge! TTT *3
We want to know if it's a boy or a girl but he won't tell us. TTT *4
I'd like to help him but he won't listen to me. TTT *5
The freaking dog won't stop barking! TTT *6
The class won't co-operate! TTT *7  

Stejně tak používáme wouldn't v minulosti:

I pressed the switch several times but the light wouldn't go on. TTT *8
The car wouldn't start so I had to go to work on foot. TTT *9
We knew it was him but he wouldn't admit it. TTT *10
She tried to feed the baby, but the baby wouldn't take the bottle. TTT *11
The police didn't know what really happened as the suspect wouldn't say anything. TTT *12  

Omezení

Tento jev má samozřejmě i svá omezení. Pravděpodobně vám dojde, že se won't a wouldn't takto používá pouze s dynamickými slovesy, tedy s těmi, která popisují činnosti a nikoliv stavy.

Nelze tak tedy říct např. že někdo neměl auto (He wouldn't have a car) nebo že nebyl vysoký (He wouldn't be tall). Musí to být činnosti.

Pozn.: Více o těchto slovesech v článku Stavová a dynamická slovesa.

Závěrem

Cílem článku nebylo vyčerpávající pokrytí problematiky pomocného slovesa will/won't. To má daleko více možných použití. Pro dobré pochopení a osvojení je ale jistě lepší vzít to pěkně po krůčcích.

Pro podobné použití will/would doporučujeme ještě články WILL a WOULD v podmínkových větách a Přací věty (wish clauses).

Překlad:
 1. Neudělám to.
 2. Nedělal bych to.
 3. Přestaň tlačit, ani se to nehne.
 4. Chceme vědět, jestli to bude kluk nebo holka, ale on nám to ne a ne říct.
 5. Rád bych mu pomohl, ale on mě nechce poslouchat.
 6. Ten zatracenej čokl ne a ne přestat štěkat!
 7. Třída odmítá spolupracovat!
 8. Zmáčkl jsem vypínač několikrát, ale světlo se ne a ne rozsvítit.
 9. Auto nechtělo nastartovat a tak jsem musel do práce pěšky.
 10. Věděli jsme, že to byl on, ale on se ne a ne přiznat.
 11. Pokusila se nakrmit dítě, ale ono si nechtělo vzít lahev.
 12. Policie nevěděla, co se skutečně stalo, protože podezřelý odmítl cokoliv říct.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"NOT REALLY"

V záporných větách můžete slovíčko REALLY použít na dvou různých místech – změníte pak význam.

INTERMEDIATE

Krátké odpovědi na ANO/NE otázky (cvičení)

K deseti otázkám doplníte správné znění krátké odpovědi.

INTERMEDIATE

Test: ALREADY, YET, STILL

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno To auto ne a ne nastartovat! 17 28834 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety