Help for English

To auto ne a ne nastartovat!

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.06.2010

Používání WON'T A WOULDN'T ve větách, kde v češtině používáme vazbu NE A NE + infinitiv.The car won't start!

To auto ne a ne nastartovat!

The car won't start.Dnešní gramatiku možná pochopíte i z našeho dvojjazyčného nadpisku. Řekneme si, jak v angličtině vyjádřit takové to české spojení 'ne a ne' jako právě ve větě "To auto ne a ne nastartovat".

Sloveso WILL známe již jako pomocné sloveso pro vytváření budoucího času a jeho minulý tvar WOULD zase jako pomocné sloveso pro vytváření podmiňovacího způsobu.

I won't do it.
I wouldn't do it.

 

WILL jako vůle

Záporné formy WON'T a WOULDN'T se ale používají také k vyjádření toho, že se někomu/něčemu jakoby nechce něco udělat, že i přes snahu, přemlouvání, vynaložené úsilí apod. se něco nedaří. Toto použití vychází z hlavního původního významu tohoto slova, tedy ze slova "vůle". WON'T a WOULDN'T v těchto větách tedy říká, že někdo nebo něco NEMÁ TU VŮLI, nebo prostě NECHCE NĚCO UDĚLAT.

 

Ne a ne!

The car won't start! - tato věta říká, že i přes moji snahu, přes to, že usilovně kroutím klíčkem v zapalování, buším do palubní desky apod., auto prostě NECHCE nastartovat. V češtině často takové věty překládáme pomocí dvojitého NE a infinitivu. V překladu lze samozřejmě použít ono "nechce" nebo "odmítá", nebo prostě budoucí čas. Podívejte se na následující příklady a překlady k nim.

Stop pushing. It won't budge!
We want to know if it's a boy or a girl but he won't tell us.
I'd like to help him but he won't listen to me.
The freaking dog won't stop barking!
The class won't co-operate!

Stejně tak používáme WOULDN'T v minulosti:

I pressed the switch several times but the light wouldn't go on.
The car wouldn't start so I had to go to work on foot.
We knew it was him but he wouldn't admit it.
She tried to feed the baby, but the baby wouldn't take the bottle.
The police didn't know what really happened as the suspect wouldn't say anything.

 

Omezení

Tento jev má samozřejmě i svá omezení. Pravděpodobně vám dojde, že se WON'T a WOULDN'T takto používá pouze s dynamickými slovesy, tedy s těmi, která popisují činnosti a nikoliv stavy. Nelze tak tedy říct např. že někdo neměl auto (He wouldn't have a car) nebo že nebyl vysoký (He wouldn't be tall.). Musí to být činnosti.

Více se o stavových a dynamických slovesech dočtete zde.

 

Závěrem

Cílem článku nebylo vyčerpávající pokrytí problematiky pomocného slovesa WILL/WON'T. To má daleko více možných použití. Pro dobré pochopení a osvojení je ale jistě lepší vzít to pěkně po krůčcích.

Pro podobné použití WILL/WOULD doporučuji ještě články WILL a WOULD v podmínkových větách a Přací věty.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"NOT REALLY"

V záporných větách můžete slovíčko REALLY použít na dvou různých místech – změníte pak význam.

INTERMEDIATE

Krátké odpovědi na ANO/NE otázky (cvičení)

K deseti otázkám doplníte správné znění krátké odpovědi.

PRE-INTERMEDIATE

Anglicky 'ne' a časté chyby

Článek o použití záporů NO a NOT, a také chybách, které dělají čeští studenti.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno To auto ne a ne nastartovat! 25 28071 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety