Help for English

"NOT REALLY"

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.10.2019

V záporných větách můžete slovíčko REALLY použít na dvou různých místech – změníte pak význam. (upravený článek z roku 2011)“NOT REALLY”

V dnešním krátkém článku si zmíníme další užitečné spojení. Jde o jakýsi nepřímý způsob, jak říct ‘ne’, protože:

Samotné slovíčko really/'ri:əli sice znamená opravdu, vážně, skutečně, ale jde o to, KDE je ve větě použito. V kladné větě se staví před sloveso:

really like it. = Opravdu se mi to líbí.
She really missed you. = Vážně jsi jí chyběl.

Ovšem v záporné větě ho můžeme dát do věty na dvé různá místa a změníme tím význam:

really don't want to go there. = Opravdu tam nechci jít.
don't really want to go there. = Ani tam moc nechci jít.

She really didn't understand him. = Opravdu mu nerozuměla.
She didn't really understand him. = Ani mu moc nerozuměla.

Pokud dáte slovo really až za zápor, tak ho do jisté míry “změkčíte” a věta pak jde přeložit českým ‘ani (moc) ne’ nebo ‘v podstatě ne’:

I didn't really know what to say. TTT
She didn't really like the dessert, but didn't say anything. TTT
I don't really want to go with you. TTT
My parents don't really know him. TTT
I'm glad he's been fired. I never really liked him. TTT  

Spojení not really lze použít i samostatně v reakci na otázku, když nechceme vyloženě říct “ne”:

Did you like the movie? – Not really. TTT
Did she thank you for the flowers? – Not really. TTT
Did you apologize to him? – Not really. TTT
Do you feel like going out? – Not really. TTT 

Pozn.: Podobných krátkých reakcí je více, například not yet, not anymore, not at all. Více zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Not really / not yet / not anymore / not at all ...

Dnes si připomeneme několik způsobů, jak záporně odpovědět na otázku. Nemusíte přece říkat pouze NO.
INTERMEDIATE

NOTE vs. NOTICE

Slova NOTE a NOTICE mají obě význam podstatného jména i slovesa. Umíte je správně používat? (přepracovaný článek z roku 2009)

INTERMEDIATE

NOTE vs. NOTICE (test)

Otestujte si, zda umíte správně používat slovíčka NOTE a NOTICE (ať už jako slovesa nebo podstatná jména).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno 'NOT REALLY' 5 11879 Od Dr.rain poslední příspěvek
před 9 lety