Help for English

České "až" = not ... until (not ... for another)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.02.2018

Dnes nabízíme další jednoduchý způsob, jak si vylepšit vyjadřovací schopnosti v angličtině. Umíte přeložit větu “přišel AŽ o půlnoci”?České “až” (not … until / for another)

Dnes si budete moci opět zlepšit své vyjadřovací schopnosti v angličtině. Bez českého slůvka “až” se věta sice obejde, ale jeho použitím dáváte důraz na to, že se něco stalo pozdě. Porovnejte:

Přišel o půlnoci.
Přišel o půlnoci.

V angličtině vám ovšem nenabídneme jedno slovo pro dosazení do věty, ale je třeba použít celé spojení not … until/ən'tɪl/:

He came at midnight = Přišel o půlnoci.
He didn't come until midnight. = Přišel o půlnoci.

Doslova sice říkáte “nepřišel před půlnocí”, ale v češtině je přirozenější říct právě “přišel o půlnoci”. České “až” tedy vyjádříme záporem slovesa a použitím until (případně till) před časovým údajem. Může být použito jako předložkaspojka:

She didn't finish the report until Friday afternoon. TTT *1
I usually don't come home until eight. TTT *2
Our boss isn't coming until next Monday. TTT *3
I won't see him until five. TTT *4
I couldn't fall asleep until two. TTT *5  

I didn't notice my mistake until it was too late. TTT *6
She didn't see her brother again until she was 35. TTT *7
You won't see the money until you are 18. TTT *8  

When is he coming back? – Not until next Monday. TTT *9
When are you going to talk to him again? – Not until he apologizes. TTT *10  

not … for another …

Velice podobně funguje spojení for another/ə'nʌðə/. Tentokrát však ve spojení s délkou nějakého úseku, kde vyjadřujeme české “až za”. Porovnejte:

He didn't come until midnight. = Přišel o půlnoci.
He didn't come until a few hours.
He didn't come for another few hours. = Přišel za několik hodin.

We can watch a movie. I'm not going anywhere for another two hours. TTT *11
He didn't see his parents for another nine years. TTT *12
She didn't show up for another day. TTT *13
I can't give it back to you for another two days. TTT *14
We still have time. The show doesn't start for another hour. TTT *15
They probably won't finish for another three weeks. TTT *16
My birthday's not for another month. TTT *17
When is he coming back? – Not for another five days. TTT *18  

Slyšet můžete i pouze spojení not…for:

We won't get home for three weeks. TTT *19  

Závěr

Studentům se občas nelíbí, že jedno české krátké slůvko musíme překládat takto “složitě”. To je ovšem častý jev při překládání do i z angličtiny. Určitě se hodí toto spojení znát a používat. Budete zase o krůček blíž k přirozenému projevu.

Pozn.: Slovíčku until se u nás věnujeme ve článcích until vs. unless a until vs. by. Zajímat by vás mohl také článek o českém ještě/už.

Překlad:
 1. Dokončila tu zprávu až v pátek odpoledne.
 2. Obvykle chodím domů až v osm.
 3. Náš šéf přijde až příští pondělí.
 4. Uvidím ho až v pět.
 5. Usnul jsem až ve dvě.
 6. Všiml jsem si své chyby, až když bylo příliš pozdě.
 7. Svého bratra viděla znovu, až když jí bylo 35.
 8. Ty peníze uvidíš, až ti bude 18.
 9. Kdy se vrací? – Až příští pondělí.
 10. Kdy s ním hodláš zase mluvit? – Až se omluví.
 11. Můžeme se podívat na film. Jdu někam až za dvě hodiny.
 12. Své rodiče viděl až za devět let.
 13. Ukázala se až za další den.
 14. Můžu ti to vrátit až za dva dny.
 15. Pořád máme čas. To představení začíná až za hodinu.
 16. Pravděpodobně to dokončí až za tři týdny.
 17. Narozeniny mám až za měsíc.
 18. Kdy se vrací? – Až za pět dní.
 19. Domů se dostaneme až za tři týdny.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"NOT REALLY"

V záporných větách můžete slovíčko REALLY použít na dvou různých místech – změníte pak význam.

PRE-INTERMEDIATE

Not really / not yet / not anymore / not at all ...

Dnes si připomeneme několik způsobů, jak záporně odpovědět na otázku. Nemusíte přece říkat pouze NO.
INTERMEDIATE

Test: OTHER, ANOTHER, THE OTHER...(2)

Otestujte si znalost použití slovíček OTHER, THE OTHER, ANOTHER, OTHERS atd.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno "not ... until ..." 29 19487 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 6 lety