Help for English

České "až" = not ... until (not ... for another)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.02.2018

Dnes nabízíme další jednoduchý způsob, jak si vylepšit vyjadřovací schopnosti v angličtině. Umíte přeložit větu “přišel AŽ o půlnoci”? (přepracovaný článek z roku 2012)České “až” (not … until / for another)

Dnes si budete moci opět zlepšit své vyjadřovací schopnosti v angličtině. Bez českého slůvka “až” se věta sice obejde, ale jeho použitím dáváte důraz na to, že se něco stalo pozdě. Porovnejte:

Přišel o půlnoci.
Přišel o půlnoci.

V angličtině vám ovšem nenabídneme jedno slovo pro dosazení do věty, ale je třeba použít celé spojení “not … until”:

He came at midnight = Přišel o půlnoci.
He didn't come until midnight. = Přišel o půlnoci.

Doslova sice říkáte “nepřišel před půlnocí”, ale v češtině je přirozenější říct právě “přišel o půlnoci”. České “až” tedy vyjádříme záporem slovesa a použitím until (případně till) před časovým údajem. Může být použito jako předložkaspojka:

She didn't finish the report until Friday afternoon. TTT
I usually don't come home until eight. TTT
Our boss isn't coming until next Monday. TTT
I won't see him until five. TTT
I couldn't fall asleep until two. TTT  

I didn't notice my mistake until it was too late. TTT
She didn't see her brother again until she was 35. TTT
You won't see the money until you are 18. TTT  

not … for another …

Velice podobně funguje spojení for another. Tentokrát však ve spojení s délkou nějakého úseku, kde vyjadřujeme české “až za”. Porovnejte:

He didn't come until midnight. = Přišel o půlnoci.
He didn't come until a few hours.
He didn't come for another few hours. = Přišel za několik hodin.

We can watch a movie. I'm not going anywhere for another two hours. TTT
He didn't see his parents for another nine years. TTT
She didn't show up for another day. TTT
I can't give it back to you for another two days. TTT
We still have time. The show doesn't start for another hour. TTT
They probably won't finish for another three weeks. TTT 

Závěr

Studentům se občas nelíbí, že jedno české krátké slůvko musíme překládat takto “složitě”. To je ovšem častý jev při překládání do i z angličtiny. Určitě se hodí toto spojení znát a používat. Budete zase o krůček blíž k přirozenému projevu.

Pozn.: Slovíčku until se u nás věnujeme ve článcích until vs. unless a until vs. by. Zajímat by vás mohl také článek o českém ještě/už.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

NOTE vs. NOTICE

Slova NOTE a NOTICE mají obě význam podstatného jména i slovesa. Umíte je správně používat? (přepracovaný článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

'NOT REALLY'

Další užitečné spojení. Když se někoho zeptáte ‚Do you like it?‘ a on odpoví ‚Not really‘, co to znamená?
PRE-INTERMEDIATE

Not really / not yet / not anymore / not at all ...

Dnes si připomeneme několik způsobů, jak záporně odpovědět na otázku. Nemusíte přece říkat pouze NO.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno "not ... until ..." 29 14182 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 11 měsíci