Help for English

UNTIL vs. BY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.03.2018

Víte, že místo předložky UNTIL je často nutno použít předložku BY? Dnes vám ukážeme, kdy se bez BY neobejdete. (upravený článek z roku 2009)UNTIL vs. BY

Některé z vás možná název tohoto článku překvapil. Proč bychom si měli plést zrovna tyto dvě předložky? Problém je v tom, že studenti při překladu českého “do” používají předložku until/ən'tɪl/, popřípadě till/'tɪl/. V některých situacích (a není jich málo) však musíte použít předložku by/'baɪ/. Pojďme si vše rozebrat postupně.

until jako předložka

Until jako předložka má jednoduchý význam do (až do nějaké doby).

You can stay here until Friday. TTT
The ticket is valid until December. TTT
She didn't come back until 5 o'clock. TTT 

Pozn.: Pro Čecha je poslední příkladová věta poměrně nepřirozená. Doslova znamená ‘Nepřišla dříve, než v pět’. Lepší český překlad je ovšem ‘Přišla v pět’. Více si o tomto použití můžete přečíst zde.

until now vs. so far

České doposud můžete překládat dvěma způsoby, podle toho, jestli věc, o které se bavíte, stále trvá či nikoli.

until now = doposud / do teď (situace se změnila)
so far = doposud / zatím (situace se nezměnila)

Nobody has spoken to me until now.
Až do teď se mnou nikdo nemluvil.
Nobody has spoken to me so far.
Nikdo se mnou do teď (zatím) nemluvil.

until jako spojka

Význam spojky je podobný – dokud (dokud ne). U spojky můžete narazit na dva základní problémy:

1 – jedná se o časovou spojku, proto po ní není budoucí čas:

I'll wait until they will return.
I'll wait until they return. TTT

Pozn.: Pochopitelně lze until použít i s minulým časem – I waited until they returned.

2 – je to spojka ‘záporná’ v níž je zápor vyjádřen, proto po ní již není zápor:

I'll wait until they won't return.
I'll wait until they don't return.
I'll wait until they return. TTT
I waited until they returned. TTT

Pozn.: Více se o časových větách a spojkách dozvíte v samostatném článku zde.

till jako předložka a spojka

Slůvka till a until mají stejné použití (jako předložka i spojka). Till je však hovorovější.

You can stay here till Friday. TTT
The ticket is valid till December. TTT
She didn't come back till 5 o'clock. TTT
I'll wait till they return. TTT
I waited till they returned. TTT 

Pozn.: Pozor na pravopis! Slovo until má jedno L. Slovo till má dvě L.

until (till) vs. to

Pokud se bavíme o slovech until a till jako o předložce “do”, je třeba zmínit častou chybu. Předložku “do” lze totiž také přeložit anglickým to:

I waited there from five until six.
I waited there from five till six.
I waited there from five to six.

Pokud však nezmíníme první část s předložkou from, nelze použít předložku to:

I waited there until six.
I waited there till six.
I waited there to six.

by jako předložka

Po podrobnějším rozebrání slůvek until a till so dostáváme ke slovu by. Jistě ho znáte jako předložku 7. pádu (by bus) nebo místní předložku “u” (by the window).

Může se ale jednat i o časovou předložku. Pojďme se třeba podívat na českou větu “Potřebuji ten report do pátku”. Správně je zde totiž pouze předložka by:

I need the report until Friday.
I need the report till Friday.
I need the report by Friday.

Proč tomu tak je?

Předložku until používáme, pokud se bavíme o něčem, co trvá (děje se a bude se dít) do nějakého bodu v budoucnosti. Pak to přestane.

Předložku by používáme, pokud se bavíme o něčem, co se stane v nějakém bodu v budoucnosti, nebo dřív.

I have to leave by 3 o'clock. TTT
Do you think you'll be able to finish it by Monday? TTT
I need it back by the end of the week. TTT
Can you repair my car by Friday? TTT 

Jak vidíte v příkladových větách, vždy se jedná o situaci, která se jednorázově stane v nějakém bodu v budoucnosti (netrvá).

Někdy lze použít jak předložku by tak předložku until/till. Mění se však význam:

I'll be at home until/till Sunday. = Budu doma do neděle.
Jsem nebo budu doma do neděle, ale v neděli odjedu.

I'll be at home by Sunday. = Budu doma do neděle.
Nejsem doma, ale nejpozději do neděle přijedu.

until vs. by

Pojďme si ještě ukázat několik příkladů použití předložek until a by. Všimněte si, že se jejich použití často pojí s výběrem slovesa.

You can stay until 10. You have to leave by 10. TTT
You can stay here until Friday but you have to leave by 6 o'clock. TTT
Keep the brochures until this afternoon. I need them back by 6 pm though. TTT
You can borrow the laptop until the end of next week. Return it to my assistant by Friday next week. TTT

by the time

Řekli jsme si, že slůvka until a till mohou být předložky i spojky. Slovo by může být jen předložka. Někdy však potřebujeme spojovací vazbu právě s významem by, proto si pomůžeme spojením by the time (v době, kdy).

I'll be at home until Sunday. TTT
I'll be at home until you come. TTT

I'll be at home by Sunday. TTT
I'll be at home by the time you come. TTT

Závěr

Po přečtení je asi jasné, že until (a till) se opravdu může velice často plést s by. Doufáme, že tento článek vše vyjasnil a nyní pro vás bude použití jednoho z těchto slov hračkou.

Nyní si můžete udělat test, ve kterém si získané znalosti procvičíte v praxi.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: UNTIL vs. BY

Otestujte si, jestli umíte správně používat tato dvě slovíčka. Obě se v češtině překládají stejně, ale jejich použití má svá jasná pravidla.
PRE-INTERMEDIATE

UNTIL vs. UNLESS

Další dvojice slov, ve kterých dělají studenti často chyby. Jejich použití má však jasná a docela jednoduchá pravidla. (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

České "až" = not ... until (not ... for another)

Dnes nabízíme další jednoduchý způsob, jak si vylepšit vyjadřovací schopnosti v angličtině. Umíte přeložit větu “přišel AŽ o půlnoci”? (přepracovaný článek z roku 2012)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno UNTIL vs. BY 75 45940 Od Josef poslední příspěvek
před 7 měsíci