Help for English

UNTIL vs. BY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.03.2018

Víte, že místo předložky UNTIL je často nutno použít předložku BY? Dnes vám ukážeme, kdy se bez BY neobejdete.UNTIL vs. BY

Některé z vás možná název tohoto článku překvapil. Proč bychom si měli plést zrovna tyto dvě předložky? Problém je v tom, že studenti při překladu českého “do” používají předložku until/ən'tɪl/, popřípadě till/'tɪl/. V některých situacích (a není jich málo) však musíte použít předložku by/'baɪ/. Pojďme si vše rozebrat postupně.

until jako předložka

Until jako předložka má jednoduchý význam do (až do nějaké doby).

You can stay here until Friday. TTT *1
The ticket is valid until December. TTT *2
She didn't come back until 5 o'clock. TTT *3  

Pozn.: Pro Čecha je poslední příkladová věta poměrně nepřirozená. Doslova znamená ‘Nepřišla dříve, než v pět’. Lepší český překlad je ovšem ‘Přišla v pět’. Více si o tomto použití můžete přečíst zde.

until now vs. so far

České doposud můžete překládat dvěma způsoby, podle toho, jestli věc, o které se bavíte, stále trvá či nikoli.

until now = doposud / do teď (situace se změnila)
so far = doposud / zatím (situace se nezměnila)

Nobody has spoken to me until now.
Až do teď se mnou nikdo nemluvil.
Nobody has spoken to me so far.
Nikdo se mnou do teď (zatím) nemluvil.

until jako spojka

Význam spojky je podobný – dokud (dokud ne). U spojky můžete narazit na dva základní problémy:

1 – jedná se o časovou spojku, proto po ní není budoucí čas:

I'll wait until they will return.
I'll wait until they return. TTT *4

Pozn.: Pochopitelně lze until použít i s minulým časem – I waited until they returned.

2 – je to spojka ‘záporná’ v níž je zápor vyjádřen, proto po ní již není zápor:

I'll wait until they won't return.
I'll wait until they don't return.
I'll wait until they return. TTT *5
I waited until they returned. TTT *6

Pozn.: Více se o časových větách a spojkách dozvíte v samostatném článku zde.

till jako předložka a spojka

Slůvka till a until mají stejné použití (jako předložka i spojka). Till je však hovorovější.

You can stay here till Friday. TTT *7
The ticket is valid till December. TTT *8
She didn't come back till 5 o'clock. TTT *9
I'll wait till they return. TTT *10
I waited till they returned. TTT *11  

Pozn.: Pozor na pravopis! Slovo until má jedno L. Slovo till má dvě L.

until (till) vs. to

Pokud se bavíme o slovech until a till jako o předložce “do”, je třeba zmínit častou chybu. Předložku “do” lze totiž také přeložit anglickým to:

I waited there from five until six.
I waited there from five till six.
I waited there from five to six.

Pokud však nezmíníme první část s předložkou from, nelze použít předložku to:

I waited there until six.
I waited there till six.
I waited there to six.

by jako předložka

Po podrobnějším rozebrání slůvek until a till se dostáváme ke slovu by. Jistě ho znáte jako předložku 7. pádu (by bus) nebo místní předložku “u” (by the window).

Může se ale jednat i o časovou předložku. Pojďme se třeba podívat na českou větu “Potřebuji ten report do pátku”. Správně je zde totiž pouze předložka by:

I need the report until Friday.
I need the report till Friday.
I need the report by Friday.

Proč tomu tak je?

Předložku until používáme, pokud se bavíme o něčem, co trvá (děje se a bude se dít) do nějakého bodu v budoucnosti. Pak to přestane.

Předložku by používáme, pokud se bavíme o něčem, co se stane v nějakém bodu v budoucnosti, nebo dřív.

I have to leave by 3 o'clock. TTT *12
Do you think you'll be able to finish it by Monday? TTT *13
I need it back by the end of the week. TTT *14
Can you repair my car by Friday? TTT *15  

Jak vidíte v příkladových větách, vždy se jedná o situaci, která se jednorázově stane v nějakém bodu v budoucnosti (netrvá).

Někdy lze použít jak předložku by tak předložku until/till. Mění se však význam:

I'll be at home until/till Sunday. = Budu doma do neděle.
Jsem nebo budu doma do neděle, ale v neděli odjedu.

I'll be at home by Sunday. = Budu doma do neděle.
Nejsem doma, ale nejpozději do neděle přijedu.

until vs. by

Pojďme si ještě ukázat několik příkladů použití předložek until a by. Všimněte si, že se jejich použití často pojí s výběrem slovesa.

You can stay until 10. You have to leave by 10. TTT *16
You can stay here until Friday but you have to leave by 6 o'clock. TTT *17
Keep the brochures until this afternoon. I need them back by 6 pm though. TTT *18
You can borrow the laptop until the end of next week. Return it to my assistant by Friday next week. TTT *19

by the time

Řekli jsme si, že slůvka until a till mohou být předložky i spojky. Slovo by může být jen předložka. Někdy však potřebujeme spojovací vazbu právě s významem by, proto si pomůžeme spojením by the time (v době, kdy).

I'll be at home until Sunday. TTT *20
I'll be at home until you come. TTT *21

I'll be at home by Sunday. TTT *22
I'll be at home by the time you come. TTT *23

Závěr

Po přečtení je asi jasné, že until (a till) se opravdu může velice často plést s by. Doufáme, že tento článek vše vyjasnil a nyní pro vás bude použití jednoho z těchto slov hračkou.

Nyní si můžete udělat test, ve kterém si získané znalosti procvičíte v praxi.

Překlad:
 1. Můžeš tu zůstat do pátku.
 2. Ten lístek je platný až do prosince.
 3. Přišla až v pět.
 4. Počkám, dokud se nevrátí.
 5. Počkám, dokud se nevrátí.
 6. Počkal jsem, dokud se nevrátili.
 7. Můžeš tu zůstat do pátku.
 8. Ten lístek je platný až do prosince.
 9. Přišla až v pět.
 10. Počkám, dokud se nevrátí.
 11. Počkal jsem, dokud se nevrátili.
 12. Musím odejít do tří.
 13. Myslíš, že to zvládneš dokončit do pondělí?
 14. Potřebuji to zpět do konce týdne.
 15. Můžete opravit moje auto do pátku?
 16. Můžeš zůstat do 10. Musíš odejít do 10. (nejpozději v 10)
 17. Můžeš tu zůstat do pátku, ale musíš odejít do šesti.
 18. Nechej si ty brožury do odpoledne. Potřebuji je ale zpět do šesti.
 19. Můžeš si ten notebook půjčit do konce příštího týdne. Vrať jej mojí asistentce do pátku příštího týdne.
 20. Budu doma do neděle. (pak odjedu)
 21. Budu doma, dokud nepřijdeš. (pak odjedu)
 22. Budu doma do neděle. (nejpozději v neděli přijedu)
 23. Budu doma v době, kdy přijedeš.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: UNTIL vs. BY

Otestujte si, jestli umíte správně používat tato dvě slovíčka. Obě se v češtině překládají stejně, ale jejich použití má svá jasná pravidla.
PRE-INTERMEDIATE

UNTIL vs. UNLESS

Další dvojice slov, ve kterých dělají studenti často chyby. Jejich použití má však jasná a docela jednoduchá pravidla.

PRE-INTERMEDIATE

České "až" = not ... until (not ... for another)

Dnes nabízíme další jednoduchý způsob, jak si vylepšit vyjadřovací schopnosti v angličtině. Umíte přeložit větu “přišel AŽ o půlnoci”?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno UNTIL vs. BY 77 55322 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před rokem