"NOT REALLY"

Vydáno dne 31.10.2019

V záporných větách můžete slovíčko REALLY použít na dvou různých místech – změníte pak význam.“NOT REALLY”

V dnešním krátkém článku si zmíníme další užitečné spojení. Jde o jakýsi nepřímý způsob, jak říct ‘ne’, protože:

Samotné slovíčko really/'ri:əli sice znamená opravdu, vážně, skutečně, ale jde o to, KDE je ve větě použito. V kladné větě se staví před sloveso:

really like it. = Opravdu se mi to líbí.
She really missed you. = Vážně jsi jí chyběl.

Ovšem v záporné větě ho můžeme dát do věty na dvě různá místa a změníme tím význam:

really don't want to go there. = Opravdu tam nechci jít.
don't really want to go there. = Ani tam moc nechci jít.

She really didn't understand him. = Opravdu mu nerozuměla.
She didn't really understand him. = Ani mu moc nerozuměla.

Pokud dáte slovo really až za zápor, tak ho do jisté míry “změkčíte” a věta pak jde přeložit českým ‘ani (moc) ne’ nebo ‘v podstatě ne’:

I didn't really know what to say. TTT *1
She didn't really like the dessert, but didn't say anything. TTT *2
I don't really want to go with you. TTT *3
My parents don't really know him. TTT *4
I'm glad he's been fired. I never really liked him. TTT *5  

Spojení not really lze použít i samostatně v reakci na otázku, když nechceme vyloženě říct “ne”:

Did you like the movie? – Not really. TTT *6
Did she thank you for the flowers? – Not really. TTT *7
Did you apologize to him? – Not really. TTT *8
Do you feel like going out? – Not really. TTT *9 

Pozn.: Podobných krátkých reakcí je více, například not yet, not anymore, not at all. Více zde.

Překlad:
  1. Ani jsem moc nevěděl, co říct.
  2. Moc jí ten dezert nechutnal, ale nic neřekla.
  3. Moc se mi s vámi nechce jít.
  4. Moji rodiče ho v podstatě neznají.
  5. Jsem rád, že ho propustili. Nikdy jsem ho moc neměl rád.
  6. Líbil se ti ten film? – Ani ne.
  7. Poděkovala ti za ty květiny? – V podstatě ne.
  8. Omluvil ses mu? – V podstatě ne.
  9. Nemáš chuť jít ven? – Ani ne.
Přepis bublinkové nápovědy: