Help for English

Přací věty (wish clauses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.12.2017

Jak se v angličtině tvoří a používají přací věty? Jaké jsou jejich typy? Na jaké chyby si dát pozor především?Přací věty (Wish clauses)

Přací věty patří mezi gramatické jevy, které studentům angličtiny mohou dělat značnější potíže. Hlavním důvodem je, že používají tzv. nereálný čas (viz článek Unreal time – “nereálný čas”), podobně jako např. některé kondicionály. Pojďme se na přací věty podívat detailně.

I wish, if only

Anglické přací věty zpravidla začínají vazbou I wish nebo If only:

I wish I had more time for my friends. TTT *1
If only I could go back in time. TTT *2  

Za I wish může ale nemusí být spojka that:

I wish that I could fly. TTT *3 =I wish I could…

Pomocí slovesa wish lze tvořit přací věty i pro jiné osoby či dokonce v jiném čase:

He wishes he had more time for his kids. TTT *4
She wished she could disappear. TTT *5  

Přání pro přítomnost

První skupinou přacích vět jsou přítomná přání. Jsou to např. věty typu kéž bych měl více peněz, kéž bys tu byl, kdybych tak nemusel do školy apod., které vyjadřují, že je mi líto, že mě mrzí, že něco nějak je (či není). V těchto větách v angličtině používáme minulý čas sloves:

I wish I had a girlfriend. TTT *6
I wish he understood me. TTT *7
I wish she didn't have a boyfriend. TTT *8  

Pokud se jedná o sloveso být, běžně se používá tvar were pro všechny osoby, tedy včetně první a třetí osoby jednotného čísla. Tvar was uvidíte spíše v britské angličtině. Rodilí Američané by ho mohli dokonce považovat za nesprávný.

I wish you were here. TTT *9
I wish she were here with me. TTT *10
I wish I weren't sick. TTT *11  

POZOR: V běžných anglických přacích větách nepoužíváme podmiňovací způsob

I wish I would have more money.

Přání pro minulost

Přací věty se mohou týkat také minulosti, tedy něco se v minulosti stalo a my si nyní přejeme, kéž by se to bývalo nestalo, či kéž by se bývalo stalo něco jinak (samozřejmě to ale už nyní nelze změnit). V takových případech používáme za I wish sloveso v předminulém čase.

I wish he had told me the truth. TTT *12
Now he wishes he had tried harder. TTT *13
Watching you play makes me wish I hadn't given up guitar when I was a kid. TTT *14
If only I had kept my mouth shut. Now everyone's mad at me. TTT *15 

V nespisovné americké angličtině se v tomto významu setkáte i s tím, že v přací větě bude would have + minulé příčestí (would have done, would have told, would have finished…)

I wish you would have told me. TTT *16  

Aby se něco změnilo

Přací věty lze použít i tehdy, když si přejeme, aby se něco stalo, aby někdo něco udělal (nyní nebo v budoucnu). Není to tedy jako v předchozích dvou typech, kdy pouze vyjadřujeme lítost nad tím, co je nebo co bylo. V těchto přacích větách používáme modální would.

I wish he would stop calling me. TTT *17  

Tato věta neříká, že mě něco mrzí, ale že chci, aby se něco stalo, aby se něco změnilo, aby mi přestal volat. Často se tyto věty používají, když někomu něco vyčítáme a důrazně tak žádáme nápravu či změnu. Např. pokud chceme, aby někdo odešel, protože nám jeho přítomnost vadí, můžeme říci:

I wish you would leave! TTT *18 = Už odejdi, chci, abys už šel, tak už jdi!
I wish they would stop fighting! TTT *19 = Ať už přestanou…
I wish you wouldn't lie to me. TTT *20 = Nelži…
She wishes he would quit smoking. TTT *21  

Všimněte si, že v překladu lze použít i obyčejný rozkazovací způsob.

Pozor, tento typ přacích vět se nepoužívá pro osobu, která toto přání má. Nelze tedy použít I wish I would. Nemohu si tedy takto přát, abych já něco změnil. Pokud bych chtěl např. přestat kouřit, použil bych:

I wish I could stop smoking. TTT *22 nikoliv I wish I would stop smoking.

Přání pro budoucnost

Pokud vyjadřujeme nějaké přání do budoucna, např. bychom si přáli, aby zítra bylo hezké počasí, nepoužijeme přací větu ale běžnou větu se slovesem hope:

hope it's sunny tomorrow. TTT *23 (nikoliv I wish…)
I bought a lottery ticket. I hope I win. TTT *24  

Za hope, jak vidíte v příkladech, lze v budoucím významu použít přítomný čas. Není to však ‘povinnost’. Budoucí will zde může být také, a to obzvláště tehdy, pokud by nebylo ve větě jasné, jestli se jedná o přítomnost či budoucnost.

I hope everything will be fine. TTT *25  

Další použití wish

Sloveso wish/'wɪʃ/ lze ale použít i v dalších významech. Může znamenat o formální ekvivalent slovesa want. Pojí se potom s infinitivem:

If you wish to continue, press ‘ok’. TTT *26
The course is good for people who wish to pursue a career in financial management. TTT *27
You can sit here, if you wish. TTT *28  

Sloveso wish také můžeme použít ve významu popřát někomu:

They wished me luck. TTT *29
No one wished me happy birthday. TTT *30
I sent a card to wish him a speedy recovery. TTT *31  

V těchto a dalších případech se samozřejmě vůbec nejedná o přací věty.

Závěrem

Ukázali jsme si, jak se v angličtině tvoří a používají přací věty. Nezapomeňte, že:

 • Přání pro přítomnost (mrzí mě, že něco je či není) – používáme minulý čas
 • Přání pro minulost (mrzí mě, že se něco stalo či nestalo) – používáme předminulý čas
 • Přání změny (chci, aby někdo něco udělal) – používáme would
 • Přání pro budoucnost (doufáme, že se něco stane) – nepoužíváme wish ale hope
Překlad:
 1. Kéž bych měl více času na své přátele.
 2. Kdybych se tak dokázal vrátit zpátky v čase.
 3. Kéž bych uměl létat.
 4. Přál by si mít více času na své děti.
 5. Přála si, aby mohla zmizet.
 6. Kéž bych měl přítelkyni.
 7. Kéž by mi rozuměl.
 8. Škoda, že má přítele.
 9. Kéž bys tu byl.
 10. Kéž by tu byla se mnou.
 11. Kéž bych nebyl nemocný.
 12. Kéž by mi býval řekl pravdu.
 13. Nyní si přeje, kéž by se býval více snažil.
 14. Když tě vidím hrát, tak si přeji, kéž bych býval nevzdával hru na kytaru, když jsem byl malý.
 15. Kdybych tak býval držel jazyk za zuby. Teď se na mě všichni zlobí.
 16. Měl jsi mi to říct.
 17. Kéž by mi už přestal volat.
 18. Kéž bys už odešel!
 19. Ať už se přestanou hádat!
 20. Kéž by jsi mi nelhal.
 21. Přála by si, aby přestal kouřit.
 22. Kéž bych dokázal přestat kouřit.
 23. Doufám, že zítra bude slunečno.
 24. Koupil jsem si lístek do loterie. Snad vyhraji.
 25. Doufám, že všechno bude v pořádku.
 26. Přejete-li si pokračovat, stiskněte ‘ok’.
 27. Ten kurz je dobrý pro ty, kteří chtějí budovat svoji kariéru v oblasti finančního managementu.
 28. Můžete se posadit zde, jestli chcete.
 29. Popřáli mi hodně štěstí.
 30. Nikdo mi nepopřál všechno nejlepší k narozeninám.
 31. Poslal jsem mu blahopřání, abych mu popřál rychlé uzdravení.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Přací věty (test)

Test zaměřený na anglické přací věty.
UPPER-INTERMEDIATE

Test: Unreal time 2

Otestujte si znalosti použití tzv. “nereálného času”.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Unreal time

Otestujte si znalosti použití tzv. „nereálného času“.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přací věty (wish clauses) 91 114438 Od ---- poslední příspěvek
před rokem