Help for English

HOW ve vztažných větách NE!

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.02.2019

Příslovce HOW se v anglických vztažných větách nepoužívá. Jedná se o velmi častou chybu českých studentů.HOW ve vztažných větách NE

V dnešním článku se zaměříme na následující chybu:

It's the best way how to learn English.

S touto chybou se především u českých studentů setkáme velice často, dokonce i u těch nejpokročilejších angličtinářů či učitelů. Důvodem je to, že anglické příslovce how nelze používat stejně jako v češtině příslovce jak.

Vztažná příslovce

Základním faktem zde je to, že v angličtině slovíčko how nemá funkci vztažného příslovce. Vztažná příslovce (např. when, where či why) se používají ve vedlejších větách rozvíjejících nějaké podstatné jméno:

I wrote an essay about the place where I live. TTT *1 – místo, kde
I remember the day when he died. TTT *2 – den, kdy
She didn't tell him the reason why she broke up with him. TTT *3 – důvod, proč

V češtině takto můžeme použít i příslovce jak:

Je to nejlepší způsob, jak se můžeš naučit anglicky.

V angličtině takové použití příslovce how možné není.

Způsob, jak…

Pro překlad českého ‘způsob, jak…’ máme několik možností, všechny jsou zcela bez příslovce how.

way to do sth

První možností je použití infinitivu – way to do sth

What's the best way to learn Spanish? TTT *4
There are other ways to lose weight, you know. TTT *5
This is not the only way to write an essay, though. TTT *6
What's the easiest way to make some money? TTT *7  

way of doing sth

Druhá možnost je vazba way s předložkou of a gerundiem (slovesem s koncovkou -ing):

They claim to have discovered a new way of learning languages. TTT *8
It's the safest way of storing data online. TTT *9
For her, singing is a way of honoring God. TTT *10
Gardening was a way of relaxing for Roger. TTT *11  

way (that)

Třetí možností je vztažná věta se vztažným zájmenem that:

He showed me the way that he learns new vocabulary. TTT *12
There are other ways that you can say the same thing. TTT *13  

Vztažné zájmeno that se tu dá vynechávat:

That's the way we do it. TTT *14 (= the way that we do it)
‘Maturity, the way I understand it, is knowing what your limitations are.’ – Kurt Vonnegut TTT *15 (=the way that I understand…)

HOW za předložkou

To, že se how nedá použít jako vztažné příslovce, se samozřejmě netýká jen podstatného jména way, ale celé řady dalších podstatných jmen, která v češtině běžně rozvíjíme vztažnou větou s příslovcem jak (např. instrukce, jak něco udělat).

I když how nelze použít ve vztažných větách, v předmětných větách už být může. Co jsou předmětné věty?

I don't know how I should feel about it. TTT *16 – věta je předmětem slovesa – nevím co? Nevím jak
It's a question of how you want to live your life. TTT *17 – věta následuje za předložkou

Příslovce how tedy může být za předložkou, jak vidíme v druhé z uvedených vět. To nám pomůže vyhnout se chybnému použití vztažných vět u podstatných jmen. Místo věty vztažné (instructions how…) použijeme předložku a větu předmětnou (instructions on how…)

S mnoha podstatnými jmény se pojí předložka on:

Here are some tips on how you can learn English. TTT *18 (nikoliv tips how)
He gave me some advice on how to lose weight. TTT *19
This book includes a simple tutorial on how to set up your website. TTT *20
I need more instructions on how to work in Photoshop. TTT *21
He has a plan on how he can achieve his goals. TTT *22  

S dalšími to je předložka of:

It's a description of how the system works. TTT *23 (nikoliv description how)
Can you give me an example of how to write an essay in English? TTT *24
He brought up the question of how to handle the case. TTT *25
The book touches on the issue of how people can help saving the planet. TTT *26  

Uvedená podstatná jména by se ale takto používala i s dalšími příslovci. Nejedná se tedy už o specifikum příslovce how.

He gave me some tips on where to stay in Dublin. TTT *27 (nikoliv tips where…)
It was a question of when someone would find out about it. TTT *28 (nikoliv question when…)

Závěrem

I když vám možná gramatika v tomto článku připadala složitá, vše by se mohlo shrnout do poměrně jednoduché poučky. Příslovce how se nepoužívá za podstatným jménem. Pokud se někdy přistihnete, že říkáte či píšete některé z následujících kombinací, je to s největší pravděpodobností špatně:

!!! way how !!!
advice how
tips how
instructions how

  
Překlad:
 1. Napsal jsem esej o místě, kde bydlím.
 2. Pamatuji si den, kdy zemřel.
 3. Neřekla mu důvod, proč se s ním rozešla.
 4. Jaký je nejlepší způsob, jak se naučit španělsky?
 5. Víš, existují jiné způsoby, jak ubrat na váze.
 6. Tohle ale není jediný způsob, jak napsat esej.
 7. Jaký je nejjednodušší způsob, jak přijít k penězům?
 8. Tvrdí, že objevili nový způsob učení se jazykům.
 9. Je to nejbezpečnější způsob ukládání dat na internetu.
 10. Zpěv je pro ni způsob uctívání Boha.
 11. Zahradničení bylo pro Rogera způsobem relaxování.
 12. Ukázal mi způsob, jak se učí novou slovní zásobu.
 13. Jsou jiné způsoby, jak tu stejnou věc můžeš říct.
 14. Tak to děláme my.
 15. ‘Dospělost, tak, jak tomu rozumím já, znamená vědět, jaká jsou moje omezení.’ – Kurt Vonnegut
 16. Nevím, jaký bych na to měl mít názor.
 17. Je to otázka toho, jak chceš žít svůj život.
 18. Zde jsou některé tipy, jak si můžete zlepšit angličtinu.
 19. Dal mi pár rad, jak zhubnout.
 20. Tato kniha obsahuje jednoduchého průvodce, jak si založit webovou stránku.
 21. Potřebuji více pokynů, jak pracovat ve Photoshopu.
 22. Má plán, jak může dosáhnout svých cílů.
 23. Je to popis, jak ten systém pracuje.
 24. Můžeš mi dát příklad, jak napsat esej v angličtině?
 25. Vznesl otázku, jak se tím případem zabývat.
 26. Kniha se dotýká otázky, jak lidé mohou pomoci zachránit tuto planetu.
 27. Dal mi pár rad, kde se ubytovat v Dublinu.
 28. Byla to otázka toho, kdy to někdo zjistí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 6: Způsob, jak

Pozor, české ‘způsob, jak’ nelze do angličtiny překládat jako WAY HOW. Je to jedna z nejčastějších chyb patřících do ‘czenglish’.

PRE-INTERMEDIATE

Předložky v tázacích a vztažných větách

Článek o umístění předložky ‘na konci’ v tázacích větách a ve vedlejších vztažných větách.

PRE-INTERMEDIATE

Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HOW ve vztažných větách NE! 62 48239 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 15 dny