Help for English

Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.07.2006

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test.Určete, zda podtržené vztažné zájmeno ve větě je možné vynechat, nebo nikoliv.

 1. The man who lives next door is very ill.

 2. My mother, who I haven't seen for a few months, is coming next week to see us.

 3. The textbook which I bought is excellent.

 4. The city where we live is noisy and dirty.

 5. Have you found the book which you were looking for?

 6. What happened to the boy who used to go to school with us?

 7. I bought the novel that our teacher had recommended to us.

 8. The bicycle which I wanted to use had a puncture.

 9. Everything that he says is a lie!

 10. He is a person who I know very well.

 11. This is not the place which we were told about.

 12. My best friend, who I know very well, would never hurt anybody.

 13. An atheist is someone who doesn't believe in God.

 14. It is not something that people want to hear twice.

 15. John is the person whose sister likes you.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vztažná zájmena

Vyzkoušejte si, jak umíte používat vztažná zájmena WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHERE a další.
PRE-INTERMEDIATE

Vztažné věty (Relative clauses)

Vztažné věty určující a neurčující, základní gramatická pravidla, vztažná zájmena, psaní čárek, vynechávání vztažných zájmen, časté chyby.
INTERMEDIATE

Rozumíte vztažným větám?

Vyzkoušejte si, jestli znáte pravidla týkající se vztažných vět v angličtině.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vynechávání vztažných zájmen (cvičení) 15 38714 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 10 lety