Help for English

Zájmeno WHOM

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.03.2010

Kdy a jak se používá vztažné a tázací zájmeno WHOM.Zájmeno WHOM

Se vztažným a tázacím zájmenem WHOM / hu:m / se možná mnozí z Vás ještě nesetkali. Před cca dvaceti lety bylo součástí většiny učebnic, dnes se s ním seznamují studenti až na vyšších úrovních pokročilosti. Proč? Protože v naprosté většině případů se místo něho v moderní angličtině používá zájmeno WHO. My se dnes podíváme na to, kdy je toto zájmeno možné použít a kdy je to dokonce nutné.

 

"Pádové" zájmeno

V angličtině se většinou nemluví o pádech v tom pojetí, v jakém je známe z češtiny. Se slovem "pádový" jste se ale možná setkali při probírání osobních zájmen. Kterým osobním zájmenům se někdy říká pádová? Jsou to zájmena me, you, him, her, it, us, you, them. Používájí se tam, kde v češtině používáme jiný pád, než první:

He likes music. - ON má rád hudbu.
She likes him. - Má ráda JEHO.
She gave it to him. - Dala to JEMU.
She went without him. - Šla bez NĚHO.
She spoke about him. - Mluvila o NĚM.
She went with him. - Šla s NÍM.

'Pádovým' zájmenům se také říká 'předmětová', protože stojí buď jako předmět slovesa a nebo jako předmět předložky.

Osobní/vztažné zájmeno WHOM je také 'pádové' či 'předmětové'. Také stojí jako předmět slovesa a nebo za předložkou. Všimněte si, že podobně jako HIM a THEM, i WHOM končí na písmeno M. Náhoda?

I saw him. -- Whom did you see?
She talked to them. -- To whom did she talk?
The man whom we met was my neighbor. (We met HIM).
The Browns, with whom we spent our vacation, are very nice people.

 

WHOM vs. WHO

Jak jsem již předznamenal, v moderní angličtině se většinou místo WHOM používá WHO. Má to ovšem několik podmínek.

WHOM můžeme nahradit slovem WHO kdykoliv, když před ním nestojí předložka:

Whom did you see? = Who did you see?
The man whom we met... = The man who we met...

Pokud před WHOM stojí předložka, po nahrazení slovem WHO se musí předložka posunout "na konec":

To whom did she talk?
= Who did she talk to?

The Browns, with whom we spent our vacation, ...
= The Browns, who we spent our vacation with, ...

(Více o předložkách "na konci" se dočtete v článku zde.)

Před zájmenem WHO ve spisovné angličtině předložka zůstat nemůže:

To who did she talk?
The Browns, with who we...

Jak vidíte, bez zájmene WHOM se dá úplně dobře žít. Jediný případ, kdy byste ho používat měli, jsou krátké otázky s předložkou. Např. se dozvíte, že Vaše přítelkyně byla v kině. Automaticky budete chtít vědět S KÝM v tom kině byla. Vaše otázka tedy bude:

- She was in the cinema last night.
- WITH WHOM?

Kdybyste řekli jen samotné WITH WHO, a někde nablízku by byl nějaký člověk, který dbá na správnou angličtinu, ihned by Vás opravil. Takový typický "prudič" je např. Ross v seriálu Přátelé - ten svým přátelům neustále gramatické tvary opravuje. WHOM je u něho takřka na denním pořádku. Však taky už nejednou si z něho za jeho zády dělají legraci a imitují ho "To whom, to whom!".

Ano, i rodilí mluvčí sami často řeknou "TO WHO, WITH WHO...", ale je to považováno nejen ze neformální, ale za nespisovné. Podobně by český Ross opravoval např. KUŘATA BYLY na KUŘATA BYLA či MY BYSME na MY BYCHOM.

 

Závěrem

Ukázali jsme si, použití slova WHOM jako pádového tázacího či vztažného zájmene. V případech, kdy ho jde nahradit zájmenem WHO, je dobré ho nahradit. Takové použití WHOM patří do velmi formální angličtiny. V běžné mluvené řeči se s ním setkáte jen v krátkých otázkách s předložkou (WITH WHOM, TO WHOM, FOR WHOM, AGAINST WHOM apod.).

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Rozumíte vztažným větám?

Vyzkoušejte si, jestli znáte pravidla týkající se vztažných vět v angličtině.
PRE-INTERMEDIATE

Vztažná zájmena

Vyzkoušejte si, jak umíte používat vztažná zájmena WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHERE a další.
PRE-INTERMEDIATE

Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zájmeno WHOM 33 34756 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety