Help for English

Zájmeno WHOM

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.02.2021

Kdy a jak se používá vztažné a tázací zájmeno WHOM.Zájmeno WHOM

Se vztažným a tázacím zájmenem whom/'hu:m/ se možná někteří z vás ještě nesetkali. Před lety bylo součástí většiny učebnic, dnes se s ním seznamují studenti až na vyšších úrovních pokročilosti.

Proč? Protože v naprosté většině případů se místo něho v moderní angličtině používá zájmeno who/'hu:/. My se dnes podíváme na to, kdy je toto zájmeno možné použít a kdy je to dokonce nutné.

“Pádové” zájmeno

V angličtině se většinou nemluví o pádech v tom pojetí, v jakém je známe z češtiny. Se slovem “pádový” jste se ale možná setkali při probírání osobních zájmen. Kterým osobním zájmenům se někdy říká pádová? Jsou to zájmena me, you, him, her, it, us, you, them. Používají se tam, kde v češtině používáme jiný pád, než první:

He likes music. – ON má rád hudbu.

She likes him. – Má ráda JEHO.
She gave it to him. – Dala to JEMU.
She went without him. – Šla bez NĚHO.
She spoke about him. – Mluvila o NĚM.
She went with him. – Šla s NÍM.

‘Pádovým’ zájmenům se také říká ‘předmětová’, protože stojí buď jako předmět slovesa, nebo jako předmět předložky.

Osobní/vztažné zájmeno whom/‘hu:m/ je také 'pádové’ či ‘předmětové’. Také stojí jako předmět slovesa, nebo za předložkou. Všimněte si, že podobně jako him a them, i whom končí na písmeno m. Náhoda?

I saw him. – Whom did you see? TTT *1
She talked to them. – To whom did she talk? TTT *2
The man whom we met was my neighbour. – We met him. TTT *3
The Browns, with whom we spent our vacation, are very nice people. TTT *4

WHOM vs. WHO

Jak jsme si již řekli, v moderní angličtině se většinou místo whom používá who. Má to ovšem několik podmínek.

Slůvko whom můžeme nahradit slovem who kdykoliv, když před ním nestojí předložka:

Whom did you see? = Who did you see?
The man whom we met… = The man who we met…

Pokud před whom stojí předložka, po nahrazení slovem who se musí předložka posunout na konec:

To whom did she talk? = Who did she talk to?

The Browns, with whom we spent our vacation, are very nice people.
=
The Browns, who we spent our vacation with, are very nice people.

Pozn.: Více o předložkách “na konci” se dočtete v článku Předložky v tázacích a vztažných větách.

Před zájmenem who ve spisovné angličtině předložka zůstat nemůže:

To who did she talk?
The Browns, with who we…

Jak vidíte, bez zájmena whom se dá úplně dobře žít. Jediný případ, kdy byste ho používat měli, jsou krátké otázky s předložkou. Např. se dozvíte, že vaše přítelkyně byla v kině. Automaticky budete chtít vědět s kým v tom kině byla. Vaše otázka tedy bude:

She was in the cinema last night. – With whom?

Kdybyste řekli jen samotné “with who”, a někde nablízku by byl nějaký člověk, který dbá na správnou angličtinu, ihned by vás opravil. Takový typický “prudič” je např. Ross v seriálu Přátelé – ten svým přátelům neustále gramatické tvary opravuje. Whom je u něho takřka na denním pořádku. Však taky už nejednou si z něho za jeho zády dělají legraci a imitují ho “To whom, to whom!”.

Ano, i rodilí mluvčí sami často řeknou “to who, with who”, ale je to považováno nejen ze neformální, ale za nespisovné. Podobně by český Ross opravoval např. KUŘATA BYLY na KUŘATA BYLA či MY BYSME na MY BYCHOM.

Závěrem

Ukázali jsme si, použití slova whom jako pádového tázacího či vztažného zájmena. V případech, kdy ho jde nahradit zájmenem who/'hu:/, je dobré ho nahradit.

Takové použití whom totiž patří do velmi formální angličtiny. V běžné mluvené řeči se s ním setkáte jen v krátkých otázkách s předložkou (with whom,to whom, for whom, against whom apod.).

Překlad:
  1. Viděl jsem ho. – Koho jsi viděl?
  2. Mluvila s nimi. – S kým mluvila?
  3. Ten muž, kterého jsme potkali, byl můj soused.
  4. Brownovi, se kterými jsme trávili dovolenou, jsou moc milí lidé.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Rozumíte vztažným větám?

Vyzkoušejte si, jestli znáte pravidla týkající se vztažných vět v angličtině.
PRE-INTERMEDIATE

Vztažná zájmena

Vyzkoušejte si, jak umíte používat vztažná zájmena WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHERE a další.
PRE-INTERMEDIATE

Vynechávání vztažných zájmen (cvičení)

Kdy lze vztažné zájmeno vynechat a kdy ne? Vyzkoušejte si tento test.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zájmeno WHOM 32 40250 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 8 lety