Help for English

Zájmena

ELEMENTARY

Osobní zájmena

Marek Vít | 29. 11. 2021

Používání osobních zájmen ve tvaru podmětu (I, you, he…) a předmětu (me, you, him…)

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Osobní zájmena (test)

Marek Vít | 2. 10. 2021

Test zaměřený na základy používání osobních zájmen (základních i pádových).

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ukazovací zájmena

Marek Vít | 30. 5. 2021 | komentáře: 14

Jaká jsou v angličtině ukazovací zájmena, kdy se používají, a kdy je lepší místo nich použít jiné prostředky.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zájmeno IT: I like it when...

Marek Vít | 21. 3. 2021 | komentáře: 24

Článek o pro nás možná nezvyklém používání zájmena IT.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

YOU AND ME or YOU AND I?

Marek Vít | 18. 3. 2021 | komentáře: 16

Používání podmětových a předmětových tvarů osobních zájmen pro pokročilejší.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zvratná a zdůrazňovací zájmena

Marek Vít | 2. 3. 2021 | komentáře: 32

Jak a k čemu se používají zájmena jako MYSELF, YOURSELF apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zájmeno WHOM

Marek Vít | 20. 2. 2021 | komentáře: 32

Kdy a jak se používá vztažné a tázací zájmeno WHOM.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zájmeno ONE

Marek Vít | 28. 1. 2021 | komentáře: 27

Článek o tom, jak se v angličtině používá zájmeno a zástupné slůvko ONE.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Tázací zájmena WHAT a WHICH

Roman Svozílek | 23. 4. 2020 | komentáře: 2

Znáte rozdíl mezi tázacími zájmeny WHAT a WHICH?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Složená neurčitá zájmena a příslovce

Roman Svozílek | 16. 4. 2020 | komentáře: 4

Umíte správně používat zájmena příslovce typu something, nobody, anywhere?

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Tázací zájmena v angličtině

Roman Svozílek | 9. 4. 2020

Článek pro začátečníky o tázacích zájmenech co, kdo, kdy, jak apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Would you mind me/my smoking?

Lucka Skrčená | 12. 5. 2016 | komentáře: 10

Hojně diskutované téma: používá se před -ing tvarem předmětné nebo přivlastňovací zájmeno? V tomto článku najdete odpověď. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zástupné slovíčko SO

Marek Vít | 11. 1. 2016 | komentáře: 4

Jak se v angličtině používá zástupné slovíčko SO, např. ve větách I think so, he said so, I told you so, if it is so atd. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Zájmeno EACH OTHER

Roman Svozílek | 26. 7. 2014 | komentáře: 9

Krátký článek pro začátečníky o velice užitečném spojení.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Přivlastňovací zájmena

Roman Svozílek | 29. 8. 2013 | komentáře: 10

Víte, že se anglická přivlastňovací zájmena dělí na dvě skupiny? Už jste někdy kromě “your” viděli i “yours”? Jak na ně, si řekneme v dnešním článku.

Pokračování článku »