Help for English

Zástupné slovíčko SO

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.01.2016

Jak se v angličtině používá zástupné slovíčko SO, např. ve větách I think so, he said so, I told you so, if it is so atd.Zástupné slůvko SO

Slovíčko SO má mnoho různých významů. My se zde podíváme na ten možná pro české studenty nejzvláštnější.

Slovem so/'səʊ/ můžeme nahradit něco, co bylo právě řečeno, co někdo právě tvrdil apod. Podívejme se na příklady:

If you haven't registered yet, please do so as soon as possible. TTT
She told her dog to sit and it did so immediately. TTT 

Zájmeno SO je zde ale možná příliš formální. V běžné mluvě bychom zde spíše použili klasické zájmeno IT.

Think so, believe so, hope so…

Nejčastěji se zájmeno so/'səʊ/ používá tak, že potvrzuje něco, co bylo řečeno. Do češtiny bychom ho pravděpodobně přeložili vedlejší větou že to je pravda, že to tak je nebo jen že ano. Klasickými příklady jsou vazby think/guess so (myslet si, že to tak je), believe so (věřit, že to tak je) apod.

Is she coming to the party? – I think so. TTT (=I think it's true, I think she is coming to the party.)
Is Charlie in his office? – I believe so. TTT
Did you pass the test? – Um, I guess so. TTT
Don't worry, she will be fine. – I really hope so. TTT
Does he still work there? – Well, I suppose so. TTT
I suppose it's going to rain? – It certainly seems so. TTT 

Pozor, v angličtině není možné v takových případech použít slovíčko YES:

Is she coming to the party? – I think that yes.

YES je totiž pouze jakási částice, kterou začneme, když chceme na něco kladně reagovat. Rozhodně s ním nelze pracovat takto v rámci věty.

Nehodilo by se zde ani zájmeno IT:

Is she coming to the party? – I think it.

Zájmeno IT by se použilo jen tam, kde by nahrazovalo nějaké podstatné jméno nebo frázi – např. THINK IT OVER – rozmyslet is to, BELIEVE IT – věřit tomu, GUESS IT – uhodnout to apod.

SO v dalších větách

Podobným způsobem se používá SO i v množství dalších případů. Podívejme se další příklady:

‘See? I told you so!’ he said triumphantly. TTT
If he doesn't want to go to college, why doesn't he say so. TTT
I think he's a bit slow. But don't tell him I said so. TTT
She works for the government, or so she claims. TTT 

SO někdy nahrazuje celou větu a tak někdy vznikne věta zcela bez slovesa:

Did you enjoy the book? If so, what did you like about it? TTT (= if it is so)
Do you still love me? – Very much so. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, že na rozdíl od většiny klasických zájmen, která nahrazují jedno podstatné jméno či vazbu, zájmeno SO nahrazuje vlastně celé tvrzení, celý přísudek věty nebo celou větu.

He said it. – řekl to (slovo, informaci, větu atd.)
He said so. – řekl, že to tak je, řekl, že

Na příkladech jsme také viděli, že SO se hodí tam, kde v češtině místo vedlejší věty používáme slovíčko ANO:

I think so. – myslím si, že ano.
It seems so. – zdá se, že ano.
if so – jestliže ano.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Only so much, only so long

Co znamená v angličtině příslovečné určení only so much, only so long, only so many apod.? (přepracovaný článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: SAW / SEW / SOW

Výslovnost slovíček SEW a SOW dělá studentům neskutečné problémy. Pro zajímavost si ještě přihodíme známé slovíčko SAW. Než otevřete článek zkuste si slova nahlas přečíst.
PRE-INTERMEDIATE

Přitakání a krátké repliky (cvičení)

Procvičte si používání přitakání (já také, já také ne) a nesouhlasných replik (já ano, já ne).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zástupné slovíčko SO 4 3427 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 3 lety