Help for English

Zástupné slovíčko SO

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.01.2016

Jak se v angličtině používá zástupné slovíčko SO, např. ve větách I think so, he said so, I told you so, if it is so atd.Zástupné slůvko SO

Slovíčko SO má mnoho různých významů. My se zde podíváme na ten možná pro české studenty nejzvláštnější.

Slovem so/'səʊ/ můžeme nahradit něco, co bylo právě řečeno, co někdo právě tvrdil apod. Podívejme se na příklady:

If you haven't registered yet, please do so as soon as possible. TTT *1
She told her dog to sit and it did so immediately. TTT *2 

Zájmeno SO je zde ale možná příliš formální. V běžné mluvě bychom zde spíše použili klasické zájmeno IT.

Think so, believe so, hope so…

Nejčastěji se zájmeno so/'səʊ/ používá tak, že potvrzuje něco, co bylo řečeno. Do češtiny bychom ho pravděpodobně přeložili vedlejší větou že to je pravda, že to tak je nebo jen že ano. Klasickými příklady jsou vazby think/guess so (myslet si, že to tak je), believe so (věřit, že to tak je) apod.

Is she coming to the party? – I think so. TTT *3 (=I think it's true, I think she is coming to the party.)
Is Charlie in his office? – I believe so. TTT *4
Did you pass the test? – Um, I guess so. TTT *5
Don't worry, she will be fine. – I really hope so. TTT *6
Does he still work there? – Well, I suppose so. TTT *7
I suppose it's going to rain? – It certainly seems so. TTT *8 

Pozor, v angličtině není možné v takových případech použít slovíčko YES:

Is she coming to the party? – I think that yes.

YES je totiž pouze jakási částice, kterou začneme, když chceme na něco kladně reagovat. Rozhodně s ním nelze pracovat takto v rámci věty.

Nehodilo by se zde ani zájmeno IT:

Is she coming to the party? – I think it.

Zájmeno IT by se použilo jen tam, kde by nahrazovalo nějaké podstatné jméno nebo frázi – např. THINK IT OVER – rozmyslet is to, BELIEVE IT – věřit tomu, GUESS IT – uhodnout to apod.

SO v dalších větách

Podobným způsobem se používá SO i v množství dalších případů. Podívejme se další příklady:

‘See? I told you so!’ he said triumphantly. TTT *9
If he doesn't want to go to college, why doesn't he say so. TTT *10
I think he's a bit slow. But don't tell him I said so. TTT *11
She works for the government, or so she claims. TTT *12 

SO někdy nahrazuje celou větu a tak někdy vznikne věta zcela bez slovesa:

Did you enjoy the book? If so, what did you like about it? TTT *13 (= if it is so)
Do you still love me? – Very much so. TTT *14 

Závěrem

Ukázali jsme si, že na rozdíl od většiny klasických zájmen, která nahrazují jedno podstatné jméno či vazbu, zájmeno SO nahrazuje vlastně celé tvrzení, celý přísudek věty nebo celou větu.

He said it. – řekl to (slovo, informaci, větu atd.)
He said so. – řekl, že to tak je, řekl, že

Na příkladech jsme také viděli, že SO se hodí tam, kde v češtině místo vedlejší věty používáme slovíčko ANO:

I think so. – myslím si, že ano.
It seems so. – zdá se, že ano.
if so – jestliže ano.

Překlad:
 1. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, udělejte to prosím co nejrychleji.
 2. Řekla svému psovi, aby si sednul, a on tak ihned učinil.
 3. Přijde ona na tu párty? – Myslím, že ano.
 4. Je Charlie ve své kanceláři? – Věřím, že ano.
 5. Napsal jsi ten test? – No, myslím, že jo.
 6. Neboj, ona bude v pořádku. – V to vážně doufám.
 7. Pracuje tam ještě? – No, předpokládám, že jo.
 8. Zdá se, že asi bude pršet, že? – Rozhodně to tak vypadá.
 9. ‘Vidíš? Říkal jsem ti to!’ řekl vítězoslavně.
 10. Jestli nechce jít na vysokou, proč neřekne, že to tak je.
 11. Myslím, že je trošku pomalejší. Ale neříkej mu, že jsem to řekl.
 12. Pracuje pro vládu a nebo to tak alespoň tvrdí.
 13. Bavila tě ta kniha? Pokud ano, co se ti na ní líbilo?
 14. Miluješ mě ještě? – Ano, a moc.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Only so much, only so long

Co znamená v angličtině příslovečné určení only so much, only so long, only so many apod.?

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: SAW / SEW / SOW

Výslovnost slovíček SEW a SOW dělá studentům neskutečné problémy. Pro zajímavost si ještě přihodíme známé slovíčko SAW. Než otevřete článek zkuste si slova nahlas přečíst.
PRE-INTERMEDIATE

Přitakání a krátké repliky (cvičení)

Procvičte si používání přitakání (já také, já také ne) a nesouhlasných replik (já ano, já ne).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zástupné slovíčko SO 4 4080 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 4 lety