Help for English

Přivlastňovací zájmena

ELEMENTARY Vydáno dne 29.08.2013

(Upravený a doplněný článek z roku 2007) Víte, že se anglická přivlastňovací zájmena dělí na dvě skupiny? Už jste někdy kromě “your” viděli i “yours”? Jak na ně, si řekneme v dnešním článku.Přivlastňovací zájmena

Znalost přivlastňovacích zájmen patří mezi naprostý základ. Na rozdíl od češtiny se v angličtině dělí na dvě základní skupiny.

  • samostatná přivlastňovací zájmena
  • nesamostatná přivlastňovací zájmena

Začátečníci se nejprve učí ta nesamostatná. O nich si ostatně můžete přečíst podrobné dva články v našem Kurzu pro začátečníky zde TTT a zde TTT.

My si je však pro jistotu připomeneme.

nesamostatná přivlastňovací zájmena

Tato zájmena se učí studenti jako první a časem se je docela obstojně naučí. Často se jim však dlouho plete his a her a taky si nemohou vzpomenout občas na zájmeno our. Pokud patříte mezi ně, nic si z toho nedělejte, časem se to jistě spraví.

Určitě je dobré také připomenout, že přivlastňovací zájmeno “přebíjí” člen:

This is the my car.
This is my car.

Is it a your bag?
Is it your bag?

Nyní už jen pár dalších příkladů:

My dog hates your cat. TTT
His car is standing next to her car. TTT
Can you lend me your pen? TTT
We don't want to sell our house. TTT
Their children are very polite. TTT

svůj, svoje, svého …

Studenti také velmi často naráží na problém, jak přeložit slovíčka jako svůj apod. a občas mi řeknou v hodině třeba větu He invited your parents for lunch. TTT.

Je to způsobeno tím, že se mylně domnívají, že slovíčka z kategorie svůj se překládají your, ale to je špatně. V angličtině neexistuje jednotné slovíčko, ale dosazuje se vždy přivlastňovací zájmeno:

He is lying in his bed. TTT
The dog is sleeping in its kennel. TTT
I invited my parents. TTT
Paul talked to his friends. TTT
They opened their bags and waited. TTT

O této problematice si přečtěte více v samostatném článku.

samostatná přivlastňovací zájmena

Předchozí část patří do úrovně starter/beginner, ale tento článek je úroveň elementary, proto tato část může být pro studenty této úrovně novinkou.

Jak jste si všimli, všechna přivlastňovací zájmena zatím stála vždy před slovíčkem, které přivlastňujeme, proto se ostatně označují nesamostatná.

Druhá skupina (označená samostatná) pak logicky označuje přivlastňovací zájmena, která stojí samostatně, tedy není za nimi přivlastňované slovíčko.

V češtině ovšem rozdíl není:

Toto je moje auto. = Toto auto je moje.

Naopak v angličtině nemůžeme použít stejné zájmeno:

This is my car. = This car is my.

Musíte použít úplně nové slovíčko:

This is my car. = This car is mine.

V první osobě jednotného čísla se zájmeno my nahradí zájmenem mine /maɪn/. U ostatních osob to naštěstí už není tak komplikované.

U ostatních přivlastňovacích zájmen přidáte jen koncové -s (kromě zájmen his a its, kde koncové -s už je). Jen pro jistotu musím napsat, že se jedná o koncové -s bez apostrofu!

Jelikož zde studenti i po vysvětlení dělají zbytečné chyby, je třeba na ně předem upozornit, proto si ukažme následující věty:

This is your book. TTT
This book is yours. TTT
This is yours. TTT
This is yours for two days. TTT

V první větě je běžně známé přivlastňovací zájmeno. V další je zájmeno s koncovým -s, protože je na konci věty a slovíčko “book” je na začátku.

Ale na třetí větě vidíte, že slovíčko, které přivlastňujeme, nemusí ve větě vůbec být. No a v poslední větě vidíte, že samostatně stojící přivlastňovací zájmena nemusí stát vždy na konci věty. Jde jen o to, že za nimi nestojí přivlastňované slůvko.

Pochopitelně můžete vždy přivlastňovanou věc ve větě uvést, ale je to často zbytečné nebo trochu nepřirozené (a to jak v češtině, tak v angličtině):

This is your book and this is my book. TTT
This is your book and this one is mine. TTT
This is yours and this is mine. TTT

There is a towel on the floor. Is it your towel? TTT
There is a towel on the floor. Is it yours? TTT

This is my room and your room is on the second floor. TTT
This is my room and yours is on the second floor. TTT

This is my wallet. Where is yours? TTT
Are these hers? TTT
It isn't mine. TTT
I can see your car, but where is ours? TTT
That is his girlfriend over there. Mine is much taller. TTT

tabulka k vytištění

Možná víte, že na našich stránkách nabízíme různé tabulky a záložky k vytištění. K zájmenům nabízíme tuto tabulku:

Po kliknutí na tabulku se vám otevře samostatný článek s tabulkou ve formátu PDF k vytištění. Najdete tam i verzi s výslovností.


Pokud byste si chtěli tuto gramatiku procvičit, máte možnost zde nebo zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Dvojitý přivlastňovací pád (A friend of mine...)

V tomto článku se dozvíte, co znamená např. fráze ‚a friend of mine‘ či ‚that smile of his‘.
ELEMENTARY

Přivlastňovací zájmena - cvičení

Vyzkoušejte si, jak jste na tom s používáním zájmen.
INTERMEDIATE

Test: Determiners #1

Otestujte si, do jaké míry znáte používání determinátorů (členů, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen, číslovek apod.)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přivlastňovací zájmena 10 82665 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem