Help for English

Tázací zájmena WHAT a WHICH

ELEMENTARY Vydáno dne 23.04.2020

Znáte rozdíl mezi tázacími zájmeny WHAT a WHICH?Tázací zájmena WHAT a WHICH

Tázacích zájmen je v angličtině celá řada: what, which, where, when, who, whose apod. Většinou mají jasné použití, ale dvě z nich se studentům poměrně pletou. Význam je totiž hodně podobný.

Jde o tázací zájmena what/'wɒt/ a which/'wɪtʃ/. První z nich má význam co, ale také význam jaký, který. Druhé z nich má ovšem také význam který.

  • what/'wɒt/ = jakýkterý
  • which/'wɪtʃ/který

Pomoci si můžeme tímto pravidlem:

  • pokud vybíráme z neurčitého (velkého) počtu, použijeme tázací zájmeno what
  • pokud vybíráme z určitého (malého) počtu, použijeme which

what (neurčitý výběr)

U otázek obecnějších, kde nemáme žádný konkrétní výběr, použijeme tázací zájmeno what/'wɒt/.

What sport do you like? TTT
What colour is your bike? TTT
What's your email address? TTT
What sandwich filling do you like? TTT 

which (omezený výběr)

U otázek na něco konkrétního, kde máme výběr ze dvou či více možností, použijeme tázací zájmeno which/'wɪtʃ/.

Which leg did she break? TTT
Which sandwich would you like? Tuna or ham? TTT
Which channel is the film on? BBC1 or BBC2? TTT 

Pozor na slovosled!

V češtině je možno použít různé slovosledy, např.:

  • Jaký máš rád sport?
  • Jaký sport máš rád?
  • Kterou chceš zmrzlinu?
  • Kterou zmrzlinu chceš?

V angličtině však musíte dát to, na co se ptáte, hned na začátek:

What do you like sport?
What sport do you like?

Which do you want ice cream?
Which ice cream do you want?

what vs. which

Ve stejných nebo podobných otázkách tedy může zaznít oboje. Porovnejte:

What sandwich filling do you like? TTT
Which sandwich would you like? Tuna or ham? TTT
V prvním případě se bavíme obecně (jaký sendvič z mnoha různých druhů). V druhém případě nabízíme jen dva, proto je nutno změnit tázací zájmeno.

What ring did you buy for her? TTT
Which ring did you buy for her? The silver one or the one with diamonds? TTT
V první otázce se ptáme na prsten z většího či neomezeného množství. Ve druhé se ptáme konkrétně na výběr ze dvou.

What sport do you like? TTT
Which sport is your favourite? Tennis, baseball or basketball? TTT
V první otázce se ptáme na neomezený počet (jakýkoli sport). Ve druhé se ptáme konkrétně na výběr ze tří.

what / which

Pravidla jsou ovšem někdy trochu volnější. Pokus se bavíme o konkrétním počtu, vždy použijeme which. Ovšem v obecné rovině je to věc úhlu pohledu. Vezměte si třeba výškovou budou, ve které někdo bydlí. Ta určitě nemá nekonečně mnoho pater, ovšem použít by zde šlo oboje:

What floor does she live on? TTT
Which floor does she live on? TTT

V první otázce se na to díváme jako na jedno z mnoha pater (a neřešíme, že budova má zcela jistě omezený, konkrétní počet pater. V druhém případě se na to díváme jako na jedno patro z omezeného počtu pater v budově. Výsledek je ale stejný. Ostatně i v češtině můžeme říct “v jakém patře” i “ve kterém patře”.

Pokud bychom ovšem otázku ještě více konkretizovali, hodilo by se použít which.

What Which floor does she live on? The first or the second?

Závěr

Jak vidíte v posledním odstavci, někdy jsou rozdíly minimální a je to věc úhlu pohledu. Častěji je však lepší držet se následujího pravidla:

  • pokud vybíráme z neurčitého (velkého) počtu, použijeme tázací zájmeno what
  • pokud vybíráme z určitého (malého) počtu, použijeme whichAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Tázací zájmena v angličtině

Článek pro začátečníky o tázacích zájmenech co, kdo, kdy, jak apod.

ELEMENTARY

Tázací zájmena

Test používání tázacích zájmen (who, what, which, where, when, how, why, whose atd.)
ELEMENTARY

Cvičení: tvoření otázek

Procvičte si správné tvoření otázek.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář