Help for English

Tázací zájmena v angličtině

ELEMENTARY Vydáno dne 09.04.2020

Článek pro začátečníky o tázacích zájmenech co, kdo, kdy, jak apod.Tázací zájmena v angličtině

Otázky (nejen anglické) si můžeme rozdělit na dvě kategorie:

 1. Zjišťovací otázky (yes-no questions), na které se odpovídá yes nebo no. Tyto otázky začínají (pomocným) slovesem.

Are you a student? – Yes, I am. TTT *1
Do you live in a flat? – No, I don't. TTT *2

 1. Doplňovací otázky (wh- questions), na které se odpovídá podrobněji. Tyto otázky začínají vždy tázacím zájmenem.

What is it? – It's a book. TTT *3
Where do you live? – I live in London. TTT *4

O tvoření otázek si můžete přečíst článek Otázky v angličtině, kde se dozvíte o správném slovosledu (studenti v něm často chybují). My se ale dnes zaměříme pouze na druhý typ otázek, tedy na otázky doplňovací, přesněji na tázací zájmena.

Všimněte si, že doplňovací otázky se v angličtině označují jako tzv. “wh- questions”. Je to dáno tím, že tyto otázky začínají na tázací zájmeno (question word) a většina takových zájmen začíná písmeny WH.

Pozn.: V češtině těmto slovíčkům říkáme “zájmena”, ale z pohledu angličtiny o zájmena nejde. V angličtině se označují question words.

Čtyři základní

what

Tázací zájmeno what/'wɒt/ znamená co – ptáme se na věc.

What is it? = Co je to?
What do you want? = Co chceš?

Angličtina ovšem nemá pády, proto stejné zájmeno použijeme kdykoli, kdy se ptáme na věc. Může mít i překlady čeho, čemu, čím, apod.

What do you prefer? = Čemu dáváš přednost?
What do you want to be? = Čím chceš být?

who

Tázací zájmeno who/'hu:/ znamená kdo – ptáme se na osobu.

Who are you? = Kdo jsi?
Who is that man? = Kdo je ten muž?

I zde platí, že se stejným zájmenem ptáme i případě (v češtině) jiných pádů. Další významy jsou tedy koho, komu, apod.

Who do you want to see? = Koho chcete vidět?
Who does it belong to? = Komu to patří?

Pozn.: Pokročilejší studenti si mohou přečíst článek o pádovém zájmenu whom.

where

Tázací zájmeno where/'weə/ znamená kde – ptáme se na místo.

Where do you live? = Kde bydlíš?
Where does she work? = Kde pracuje?

I toto zájmeno může mít další významy, např.: kam, kudy apod.

Where are you going? = Kam jdeš?

when

Tázací zájmeno when/'wen/ znamená kdy – ptáme se na časové určení.

When did he come back? = Kdy se vrátil?
When are they leaving = Kdy odjíždí?

Pokud se vám tato čtyři zájmena pletou, můžete si vytisknout záložku:

Další tázací zájmena

Výše zmíněná tázací zájmena patří do slovní zásoby naprostých začátečníků. Hned po nich by se měli naučit i další základní.

what

Zde se ještě jednou vrátíme k prvnímu zmíněnému zájmenu. Kromě významu co (čemu, čím) má totiž také význam jaký.

What colour is your bike? = Jakou barvu má tvoje kolo?
What is your job? = Jaké je tvoje zaměstnání?

which

Zájmeno which/'wɪtʃ/ znamená který – ptáme se na věc z určité skupiny.

Which ice cream do you want? = Kterou zmrzlinu chceš?
Which pen did he choose? = Které pero si vybral?

Toto zájmeno se často plete se zájmenem what (jaký). Více se dočtete níže.

why

Zájmeno why/'waɪ/ znamená proč – ptáme se na důvod.

Why are you here? = Proč jsi tady?
Why did she call him? = Proč mu volala?

whose

Zájmeno whose/'hu:z/ znamená čí – ptáme se na vlastnictví.

Whose is the sweater? = Čí je ten svetr?
Whose dictionary is it? = Čí je to slovník?

how

Tázací zájmeno how/'haʊ/ znamená jak – ptáme se na způsob. Je to jediné tázací zájmeno, které nezačíná na “wh-”.

How are you? = Jak se máš?
How do you get to work? = Jak jezdíš do práce?

Složená tázací zájmena

Tázací zájmena mohou být i složená. Jde v podstatě o základní zájmeno doplněné o další slovíčko.

what time

Složené zájmeno what time/ˌwɒt'taɪm­/ znamená v kolik hodin – ptáme se na přesný čas.

What time do you get up? = V kolik hodin vstáváš?
What time did she leave? = V kolik hodin odešla?

how many / how much

Zájmena how many/ˌhaʊ'meni/ a how much/ˌhaʊ'mʌt­ʃ/ znamenají kolik – ptáme se na počet. Doslova je lze přeložit “jak mnoho”.

How many books did you buy? = Kolik jsi koupil knih?
How much water do you drink? = Kolik piješ vody?

Složené zájmeno how many se používá u počitatelných podstatných jmen. Zájmeno how much u nepočitatelných. Více se dočtete v článku Much, many, a lot a Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

how often / how far / how long

Se zájmenem how (jak) se tvoří mnoho dalších složených zájmen, např.:

How often do you go swimming? = Jak často chodíš plavat?
How far is your house? = Jak daleko je tvůj dům?
How long is the film? = Jak dlouhý je ten film?
How old is your sister? = Jak stará je tvoje sestra?

Problematická tázací zájmena

jaký vs. který

Problematický může být překlad českých zájmen jaký a který. My totiž mezi nimi v češtině nevnímáme větší rozdíl a často se stává, že použijeme “jaký” (what) i v případě, kdy by angličtina použila “který” (which).

 • Jakou chceš zmrzlinu?
 • Kterou chceš zmrzlinu?

V angličtině použijeme tázací zájmeno what, pokud se bavíme obecně:

What ice cream do you like? = Jakou máš rád zmrzlinu?
Ptáme se obecně, jakou má rád zmrzlinu. Ze všech možných druhů.

Pokud ovšem máme nějaký omezený počet, použijeme which:

Which ice cream do you want? = Kterou chceš zmrzlinu?
Jsme třeba v obchodě, kde mají deset druhů zmrzliny, a ptáme se, kterou z těchto deseti někdo chce.

Pozn.: Více v samostatném článku.

jaký vs. jak

Česká zájmena jaký a jak jsou si velice podobná. Ptáme se ovšem na něco úplně jiného.

What colour is it? = Jaká je to barva?
How do you do it? = Jak to děláš?

Pozn.: Pokročilí studenti se časem ovšem setkají s problémem, kdy v češtině použijeme “jak”, ale v angličtině použijí what. Více například zde.

whose vs. who's

Studentům se také plete zájmeno whose a spojení who's. Vyslovují se totiž stejně /hu:z/. Ale pozor, whose znamená čí, ovšem who's je stažený tvar who is (kdo je):

Whose car is it? /hu:z/ = Čí je to auto?
Who's that boy? /hu:z/ = Who is that boy? = Kdo je ten kluk?

Pozn.: Více v článku WHOSE vs. WHO'S.

when vs. what time

Zmínit můžeme i zájmena, která se ptají na čas. Zájmeno when je obecnější a dá se na něj odpovědět více způsoby:

When are you leaving? – Tomorrow. / On Monday. / Soon.

Naopak složené zájmeno what time se vždy ptá na přesný čas:

What time do you get up? – At 7 o'clock.

how many vs. how much

I tato dvojice patří mezi problematické, jak jsme si už popsali výše. Jde ovšem spíše o to, že musíme mít dobrou znalost počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.

Podrobnosti najdete v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Pozor na slovosled!

V češtině je možno použít různé slovosledy, např.:

 • Kterou chceš zmrzlinu?
 • Kterou zmrzlinu chceš?
 • Kolik máte dětí?
 • Kolik dětí máte?

V angličtině však musíte dát to, na co se ptáte, hned na začátek věty:

Which do you want ice cream?
Which ice cream do you want?

How many do you have children?
How many children do you have?

Nakonec nabízíme k vytištění přehlednou tabulku. Stačí na ni kliknout a otevře se vám ve formátu PDF:

Překlad:
 1. Jsi student? – Ano, jsem.
 2. Bydlíš v bytě? – Ne, nebydlím.
 3. Co je to? – To je kniha.
 4. Kde bydlíš? – Bydlím v Londýně.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Tázací zájmena WHAT a WHICH

Znáte rozdíl mezi tázacími zájmeny WHAT a WHICH?

ELEMENTARY

Cvičení: tvoření otázek

Procvičte si správné tvoření otázek.

ELEMENTARY

Tázací zájmena

Test používání tázacích zájmen (who, what, which, where, when, how, why, whose atd.)
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář