Help for English

What does he look like? / What is he like?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.05.2019

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají?What does he look like? What is he like?

Na otázky z nadpisu jste pravděpodobně již narazili. Jsou poměrně frekventované a v učebnicích se probírají už na úrovni pre-intermediate. Mnozí je však neumí správně použít a jiní dělají častou chybu ve výběru tázacího zájmena (what/how). Dnes se vám vše pokusíme “polopatě” vysvětlit.

Problém je zde hlavně ve slovíčku like, protože může jít o slovesopředložku.

like (sloveso)

Pokud použijeme like jako sloveso (mít rád, líbit se), je tvoření otázek poměrně jednoduché. Držíme se základních pravidel, kdy like použijeme jako významové sloveso.

What does he like?

Co má rád? / Co se mu líbí?

Po tázacím zájmenu následuje pomocné sloveso do/does/did, pak podmět a významové sloveso like na konci otázky. Další příklady:

What does your brother like? TTT *1
What do they like? TTT *2
What do her friends like? TTT *3
What did she like? TTT *4
What did the attendees like? TTT *5  

Věříme, že tato otázka nedělá nikomu větší problémy, proto pokročme dál.

like (předložka)

Daleko větší problém nám však způsobují otázky, kdy like není sloveso (mít rád, líbit se), ale předložka ‘jako’.

Připomínáme obecné pravidlo, že pokud začíná otázka předložkou, umístí se v angličtině na konec věty (více se dočtete v článku zde).

 • You are from Prague.
 • Where are you from? = Odkud jsi?
 • He lives with his wife.
 • Who does he live with? = S kým bydlí?
 • They are talking about the weather.
 • What are they talking about? = O čem mluví?

What does he look like?

Jak vypadá? (ptáme se na vzhled)

Pokud se podíváte na tuto otázku a její překlad, možná budete marně hledat slibovanou předložku v češtině. Půjdeme-li ale do hloubky, zjistíme, že tam je předložka také (stejně jako v příkladech výše).

Uznáváme, že český ‘pomocný’ překlad “Jako co vypadá?” nezní příliš česky, ale na druhou stranu nám pomůže při správné tvorbě otázky.

How does he look like?

V češtině je v této otázce tázací zájmeno jak. To je sice v angličtině how, ale zde na to musíme jít jinak:

 • He looks like a soldier.
 • He looks like how?
 • He looks like what?
 • How does he look like?
 • What does he look like?

Pozn.: Můžete ‘vypadat jako něco’, nemůžete ‘vypadat jako nějak’, ale můžete ‘vypadat nějak’. Proto je také správně otázka How does he look?, ale o tom více později.

Touto otázkou se ptáme na vzhled a proto je zde významové sloveso look (vypadat). Dosadíme ho na místo významového slovesa a na konci věty je pak předložka like. Tázací zájmeno zde musí být what, nikoli how.

 • What does he look like? TTT *6  

Příklady použití:

What does he look like? TTT *7
He is short and slim with dark hair. TTT *8  

What does your sister look like? TTT *9
She is quite tall. She has long blond hair. TTT *10  

What does a panda look like? TTT *11
A panda is white with black patches around the eyes. TTT *12  

What does Jack look like? TTT *13
Jack looks like his father. They are both tall and have dark hair. TTT *14  

I bought a new flat. TTT *15
What does it look like? TTT *16  

What does your new house look like? TTT *17
What did the car look like? TTT *18
What will your house look like? TTT *19
What should a CV look like? TTT *20
What do your parents look like? TTT *21
We're going to learn the names of animals and what they look like. TTT *22  

Pozn.: V poslední větě jde o nepřímou otázku. Více se dočtete zde.

What is he like?

Jaký je? (ptáme se na charakter)

A dostáváme se k druhé podkategorii záludných otázek. Tentokrát se nebudeme ptát na vzhled, ale na charakter (někdy současně i na vzhled).

Opět si v překladu musíme trochu českou otázku poupravit. České “Jaký je?” musíme upravit na “Jako co je?”. Uznáváme, že to zní velmi nepřirozeně, ale jedině tak nejlépe pochopíme přítomnost a umístění předložky like.

Připomínáme předchozí otázku, abyste si dobře uvědomili rozdíl:

 • What does he look like? = Jak vypadá? (vzhled)
 • What is he like? = Jaký je? (charakter)

Slůvko like je zde tedy opět předložka, kterou klademe v otázce na konec. V předchozí větě bylo významové sloveso look (ptali jsme se na vzhled). V této nové větě je však významové sloveso be (zde konkrétně is) a ptáme se na povahu.

Můžeme se však ptát nejen na charakter nebo povahu člověka, ale také na charakter věci.

 • What is he like? = Jaký je?
 • What is the book like? = Jaká je ta kniha?
 • What was he like? = Jaký byl?
 • What was the weather like? = Jaké bylo počasí?

Je jistě významový rozdíl mezi otázkami “Co je to?” a “Jaké to je?”. V angličtině jsou tyto otázky velice podobné. Druhou pak můžeme ještě rozvést:

 • What is it? = Co je to?
 • What is it like? = Jaké to je?
 • What is it like to be a father? = Jaké to je být otcem?

Příklady použití:

What is he like? TTT *23
He is a friendly guy. Quite easy-going and funny. TTT *24  

What is your new teacher like? TTT *25
I think he is strict but fair. TTT *26  

What was the concert like? TTT *27
It was boring actually. TTT *28  

What was the weather like on your holiday? TTT *29
The weather was beautiful. Not a cloud in sight. We loved it. TTT *30  

What's your typical day like? TTT *31
I don't know what he is like. I've never met him. TTT *32
I don't know what it's like to drive a car. TTT *33  

Pozn.: Poslední dvě věty jsou opět nepřímé otázky. Více zde.

How does he look?

Jak vypadá? / Jak to s ním vypadá? (ptáme se na stav)

Řekli jsme si, že pokud chceme vědět, jak někdo vypadá, použijeme otázku ‘What does he look like?’. Můžete však také říct ‘How does he look?’, ale pozor na důležité rozdíly.

 • What does he look like? = Jak vypadá? (ptáme se na vzhled)
 • How does he look? = Jak vypadá? (ptáme se na stav po nějaké změně)
 • How does he look like?častá chyba, tato otázka je špatně

Porovnejte:

 • He looks like a student.
 • What does he look like? = Jak vypadá? (popiš mi ho)
 • He looks angry.
 • How does he look? = Jak vypadá? (v jakém je stavu)

Když si třeba manželka nebo manžel koupí nové šaty / oblek a zeptá se protějšku “Jak vypadám?”, určitě nechce slyšet, že je třeba vysoká bruneta (štíhlý blonďák), ale to, jak jí/mu to sluší (tedy v jakém je “stavu”)

 • How do I look? = Jak vypadám? (jak mi to sluší, mám nové šaty)
 • What do I look like?

Příklady použití:

Have you seen Steve? He's dyed his hair green. – Really? How does he look? TTT *34
And how did she look when you saw her? – Very tired. TTT *35
Jason's been down with flu for the last few days. – Oh, sorry to hear that. How does he look now? Is he better? TTT *36  

Shrnutí

Na závěr si projdeme všechny otázky. Překlady najdete v žárovkách. Než si je otevřete, pokuste se věty nejprve přeložit sami:

 • What does he like? TTT *37
 • What does he look like? TTT *38
 • What is he like? TTT *39
 • How does he look? TTT *40
 • How is he? TTT *41

Závěr

Po přečtení tohoto článku se vám snad již tyto otázky nebudou zdát ‘zvláštní’, protože i v nich můžete vidět zákonitosti běžných anglických otázek a jejich slovosledu, i když jsme si museli trochu pomoci netradičním českým překladem. Pro připomenutí:

 • What does he like? = Co má rád? (like = sloveso)
 • What does he look like? = Jak vypadá? (like = předložka)
 • What is he like? = Jaký je? (like = předložka)
Překlad:
 1. Co má rád tvůj bratr?
 2. Co mají rádi?
 3. Co mají rádi její přátelé?
 4. Co se jí líbilo?
 5. Co se líbilo účastníkům?
 6. Jak vypadá?
 7. Jak vypadá?
 8. Je malý a štíhlý a má tmavé vlasy.
 9. Jak vypadá tvoje sestra?
 10. Je docela vysoká. Má dlouhé blond vlasy.
 11. Jak vypadá panda?
 12. Panda je bílá s černými skvrnami kolem očí.
 13. Jak vypadá Jack?
 14. Jack vypadá jako jeho otec. Oba jsou vysocí a mají tmavé vlasy.
 15. Koupil jsem si nový byt.
 16. Jak vypadá?
 17. Jak vypadá tvůj nový dům?
 18. Jak to auto vypadalo?
 19. Jak bude tvůj dům vypadat?
 20. Jak by měl vypadat životopis?
 21. Jak vypadají tvoji rodiče?
 22. Naučíme se jména zvířat a jak vypadají.
 23. Jaký je?
 24. Je to přátelský kluk. Docela pohodář a vtipný.
 25. Jaký je tvůj nový učitel?
 26. Myslím, že je přísný, ale férový.
 27. Jaký byl koncert?
 28. Po pravdě řečeno byl nudný.
 29. Jaké jste měli na dovolené počasí?
 30. Počasí bylo úžasné. Ani mráček. Velice se nám to líbilo.
 31. Jaký je tvůj typický den?
 32. Nevím, jaký je. Nikdy jsem jej nepoznal.
 33. Nevím, jaké to je řídit auto.
 34. Viděl jsi Steva? Obarvil si vlasy na zeleno. – Opravdu? Jak vypadá?
 35. A jak vypadala, když jsi ji viděl? – Velice unaveně.
 36. Jason leží už pár dnů s chřipkou. – Ach, to je mi líto. Jak vypadá? Je to lepší?
 37. Co má rád?
 38. Jak vypadá? (vzhled)
 39. Jaký je?
 40. Jak vypadá? (v jakém je stavu, jak mu to sluší)
 41. Jak se má? (tato otázka v článku není, ale věříme, že jste ji přeložili správně)

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Otázky: look, look like, be like...

Otestujte si, zda umíte správně pokládat záludné otázky se slovíčky LOOK a LIKE.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LIKE nebo AS

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do patnácti vět chybějící LIKE nebo AS.
STARTER

Základní tázací zájmena (obrázek)

Pokud jste naprostý začátečník a stále se vám pletou zájmena WHAT, WHO, WHERE a WHEN, můžete si vytisknout jednoduchý obrázek, který tato zájmena znázorňuje. Možná si je pak lépe zapamatujete.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno What does he look like? vs. What is he like? 33 47109 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety