What does he look like? / What is he like?

Vydáno dne 19.05.2019

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? (upravený článek z roku 2009)What does he look like? What is he like?

Na otázky z nadpisu jste pravděpodobně již narazili. Jsou poměrně frekventované a v učebnicích se probírají už na úrovni pre-intermediate. Mnozí je však neumí správně použít a jiní dělají častou chybu ve výběru tázacího zájmena (what/how). Dnes se vám vše pokusíme “polopatě” vysvětlit.

Problém je zde hlavně ve slovíčku like, protože může jít o slovesopředložku.

like (sloveso)

Pokud použijeme like jako sloveso (mít rád, líbit se), je tvoření otázek poměrně jednoduché. Držíme se základních pravidel, kdy like použijeme jako významové sloveso.

What does he like?

Co má rád? / Co se mu líbí?

Po tázacím zájmenu následuje pomocné sloveso do/does/did, pak podmět a významové sloveso like na konci otázky. Další příklady:

What does your brother like? TTT
What do they like? TTT
What do her friends like? TTT
What did she like? TTT
What did the attendees like? TTT 

Věříme, že tato otázka nedělá nikomu větší problémy, proto pokročme dál.

like (předložka)

Daleko větší problém nám však způsobují otázky, kdy like není sloveso (mít rád, líbit se), ale předložka ‘jako’.

Připomínáme obecné pravidlo, že pokud začíná otázka předložkou, umístí se v angličtině na konec věty (více se dočtete v článku zde).

What does he look like?

Jak vypadá? (ptáme se na vzhled)

Pokud se podíváte na tuto otázku a její překlad, možná budete marně hledat slibovanou předložku v češtině. Půjdeme-li ale do hloubky, zjistíme, že tam je předložka také (stejně jako v příkladech výše).

Uznáváme, že český ‘pomocný’ překlad “Jako co vypadá?” nezní příliš česky, ale na druhou stranu nám pomůže při správné tvorbě otázky.

How does he look like?

V češtině je v této otázce tázací zájmeno jak. To je sice v angličtině how, ale zde na to musíme jít jinak:

Pozn.: Můžete ‘vypadat jako něco’, nemůžete ‘vypadat jako nějak’, ale můžete ‘vypadat nějak’. Proto je také správně otázka How does he look?, ale o tom více později.

Touto otázkou se ptáme na vzhled a proto je zde významové sloveso look (vypadat). Dosadíme ho na místo významového slovesa a na konci věty je pak předložka like. Tázací zájmeno zde musí být what, nikoli how.

Příklady použití:

What does he look like? TTT
He is short and slim with dark hair. TTT 

What does your sister look like? TTT
She is quite tall. She has long blond hair. TTT 

What does a panda look like? TTT
A panda is white with black patches around the eyes. TTT 

What does Jack look like? TTT
Jack looks like his father. They are both tall and have dark hair. TTT 

I bought a new flat. TTT
What does it look like? TTT 

What does your new house look like? TTT
What did the car look like? TTT
What will your house look like? TTT
What should a CV look like? TTT
What do your parents look like? TTT
We're going to learn the names of animals and what they look like. TTT 

Pozn.: V poslední větě jde o nepřímou otázku. Více se dočtete zde.

What is he like?

Jaký je? (ptáme se na charakter)

A dostáváme se k druhé podkategorii záludných otázek. Tentokrát se nebudeme ptát na vzhled, ale na charakter (někdy současně i na vzhled).

Opět si v překladu musíme trochu českou otázku poupravit. České “Jaký je?” musíme upravit na “Jako co je?”. Uznáváme, že to zní velmi nepřirozeně, ale jedině tak nejlépe pochopíme přítomnost a umístění předložky like.

Připomínáme předchozí otázku, abyste si dobře uvědomili rozdíl:

Slůvko like je zde tedy opět předložka, kterou klademe v otázce na konec. V předchozí větě bylo významové sloveso look (ptali jsme se na vzhled). V této nové větě je však významové sloveso be (zde konkrétně is) a ptáme se na povahu.

Můžeme se však ptát nejen na charakter nebo povahu člověka, ale také na charakter věci.

Je jistě významový rozdíl mezi otázkami “Co je to?” a “Jaké to je?”. V angličtině jsou tyto otázky velice podobné. Druhou pak můžeme ještě rozvést:

Příklady použití:

What is he like? TTT
He is a friendly guy. Quite easy-going and funny. TTT 

What is your new teacher like? TTT
I think he is strict but fair. TTT 

What was the concert like? TTT
It was boring actually. TTT 

What was the weather like on your holiday? TTT
The weather was beautiful. Not a cloud in sight. We loved it. TTT 

What's your typical day like? TTT
I don't know what he is like. I've never met him. TTT
I don't know what it's like to drive a car. TTT 

Pozn.: Poslední dvě věty jsou opět nepřímé otázky. Více zde.

How does he look?

Jak vypadá? / Jak to s ním vypadá? (ptáme se na stav)

Řekli jsme si, že pokud chceme vědět, jak někdo vypadá, použijeme otázku ‘What does he look like?’. Můžete však také říct ‘How does he look?’, ale pozor na důležité rozdíly.

Porovnejte:

Když si třeba manželka nebo manžel koupí nové šaty / oblek a zeptá se protějšku “Jak vypadám?”, určitě nechce slyšet, že je třeba vysoká bruneta (štíhlý blonďák), ale to, jak jí/mu to sluší (tedy v jakém je “stavu”)

Příklady použití:

Have you seen Steve? He's dyed his hair green. – Really? How does he look? TTT
And how did she look when you saw her? – Very tired. TTT
Jason's been down with flu for the last few days. – Oh, sorry to hear that. How does he look now? Is he better? TTT 

Shrnutí

Na závěr si projdeme všechny otázky. Překlady najdete v žárovkách. Než si jo otevřete, pokuste si je nejprve přeložit sami:

Závěr

Po přečtení tohoto článku se vám snad již tyto otázky nebudou zdát ‘zvláštní’, protože i v nich můžete vidět zákonitosti běžných anglických otázek a jejich slovosledu, i když jsme si museli trochu pomoci netradičním českým překladem. Pro připomenutí:

Pokud je vše jasné, můžete se otestovat.

Přepis bublinkové nápovědy: