Help for English

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

STARTER Vydáno dne 09.09.2008

Rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná a proč je to důležité.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

V této lekci si vysvětlíme jeden ze základních principů, který je důležitý pro správné používání podstatných jmen v angličtině. Je to rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná.

Počitatelná podstatná jména

Zatím jsme se v našem kurzu věnovali především této skupině podstatných jmen. Jsou to jména označující konkrétní věci, které lze počítat na kusy. Patří sem např. slovo TABLE (stůl). Stůl lze počítat v tom smyslu, že si můžeme říci 'jeden stůl, dva stoly, tři stoly' apod.

Počitatelná podstatná jména:
  • mohou vytvářet množné číslo (table - tables, dog - dogs, teacher - teachers, house - houses, child - children...)
  • v jednotném čísle mohou mít neurčitý člen (a table = ONE table, a teacher = ONE teacher, a house, a child)
  • v jednotném čísle obvykle nemohou mít SOME/ANY (some table, some house...)

Nepočitatelná podstatná jména

Tato druhá skupina obsahuje slova, u kterých NELZE vytvářet množné číslo, nelze je počítat na kusy. Jedná se např. o abstraktní pojmy či látková podstatná jména. Jako příklad si můžeme uvést slovo SNOW (sníh). Ani v češtině nelze říci jeden sníh, dva sněhy, hodně sněhů. To stejné platí v angličtině.

Pozor, některá podstatná jména, která jsou v češtině počitatelná, jsou v angličtině nepočitatelná. Uveďme si jen několik příkladů:

hair
money
informationNepočitatelná podstatná jména:
  • nemohou vytvářet množné číslo (money - moneys, snow - snows, information - informations...)
  • v jednotném čísle nemohou mít neurčitý člen (a money, an information, a love)
  • v jednotném čísle mohou mít SOME/ANY (some money, some information, some snow...)

beer, tea, coffee...

Některá podstatná jména, především slova pro různé nápoje, se používají buď jako počitatelná, nebo jako nepočitatelná:

a beer - pivo v hospodě, člověk si může dát jedno pivo, dvě piva, tři piva (one beer, two beers, three beers)
some beer - pivo jako nápoj obecně, např. když jdu na nákup a koupím nějaké pivo - SOME BEER.

a coffee - jedna káva např. v restauraci, také si můžeme dát jednu, dvě, tři apod.
some coffee - opět káva jako nápoj, např. když někomu nabízíme kávu:
Would you like some coffee?

I další podstatná jména mají někdy možnost výběru, zda je použijeme jako počitatelná, nebo jako nepočitatelná. Uvedeme si prozatím jen jeden příklad, i když jich jsou v angličtině desítky.

hair (nepočitatelné) - obecně vlasy
I have dark hair. (nikoliv a dark hair)

a hair (počitatelné) - jeden vlas či chlup:
There's a hair in my soup! . (nikoliv some hair, to by potom byla vlasatá polévka, polévka s 'hárem')

Jak počitatelnost poznat?

To, zda je podstatné jméno počitatelné nebo nikoliv, poznáme často logicky. Např. příklady se stolem či sněhem jsou jasné. Jindy je potřeba se počitatelnost podstatných jmen prostě naučit již se slovíčkem. Pokud si nejste jistí, podívejte se do slovníku. Ve většině výkladových slovníků naleznete u každého podstatného jména značku U (uncountable, nepočitatelné) nebo C (countable, počitatelné). Slovník OXFORD ESSENTIAL DICTIONARY tyto zkratky nepoužívá, u každého podstatného jména vám ale nabídne tvar plurálu (pokud je počitatelné), nebo vám sdělí, že dané podstatné jméno plurál nemá, je tedy nepočitatelné.

Pokud ještě výkladový slovník nemáte, doporučuji si ho pořídit. Pro začínající je vhodný např. již zmíněný OXFORD ESSENTIAL DICTIONARY nebo MACMILLAN ESSENTIAL DICTIONARY.

Závěrem

Toto samozřejmě není vše, co lze o počitatelných podstatných jménech říci. V celé UNIT 5 tohoto kurzu s nimi budeme pracovat, takže tento základ, který jsme uvedli v této lekci, patřičně prohloubíme a rozšíříme.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod.
PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (cvičení)

Procvičte si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a gramatická pravidla, která se jich týkají.

STARTER

Cvičení: a / some (verze A)

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 54 77569 Od Milan1236000 poslední příspěvek
před 6 lety