Help for English

YOU AND ME or YOU AND I?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.08.2009

Používání podmětových a předmětových tvarů osobních zájmen pro pokročilejší.YOU AND ME or YOU AND I?

Používání osobních zájmen jsme se již věnovali několikrát. Dnes se podíváme na některé spornější a složitější situace, kde použití podmětového či předmětového tvaru není tak jednoznačné.

Základy

I, you, he, she, it, we, you, they

Těmto tvarům říkáme podmětové tvary, v češtině většinou odpovídají prvnímu pádu (kdo? co?). Používáme je převážně V PODMĚTU věty:

I am tall.
She goes to work.
They will be sorry!

me, you, him, her, it, us, you, them

Tyto tvary nazýváme předmětové, v češtině odpovídají pádovým osobním zájmenům (tedy ve druhém, třetím, čtvrtém, šestém a sedmém pádě). V angličtině je používáme následovně:

Jako předmět slovesa:

He saw me.
He gave her a ring.

Předmět předložky:

He was talking about me.
They didn't want to go with us.
What about me? - Pozor, tady v češtině používáme podmětový tvar, v angličtině je to za předložkou, proto předmětový tvar.

Linking verbs (sponová slovesa)

Složitější je to s tzv. linking verbs, tedy např. po slovesu BÝT. Vezměme si např. větu "to jsem byl já". V češtině používáme podmětový tvar (). V angličtině je možné obojí. Ve velmi formální angličtině se požívá podmětový tvar, v neformální je to tvar předmětový:

It was I. - velmi formální
It was me. - běžná neformální angličtina

Při telefonování často zaslechnete tuto větičku:

Yes, this is he/she. = Speaking.

Porovnávání a předložka THAN

Dalším často probraným problémem je předložka THAN při porovnávání. Říkáme-li, že je např. někdo "vyšší než já", v češtině používáme zájmeno v prvním pádu (). V angličtině je to však jinak. THAN je prostě předložka a za předložkou, jak jsme si napsali výše, se používá předmětový tvar:

He's taller than me.
We're stronger than them.
She's as stupid as him.
She has lived here longer than me.

Podmětový tvar se při porovnávání používá POUZE v případě, že za ním následuje sloveso:

He's taller than I am.
We're stronger than they are.
She's as stupid as he is.
She has lived here longer than I have.

you and I / you and me

Velmi sporným tématem jsou dvojité větné členy jako YOU AND I, YOU AND ME, HE AND I, HIM AND ME apod. I zde by teoreticky měla platit základní pravidla, tedy jedná-li se o podmět, budou to podmětová zájmena, jedná-li se o předmět či spojení s předložkou, budou to předmětová zájmena:

You and I should talk.
She saw you and me.
It's going to stay between you and me.

Tak by to být mělo, ale realita je často zcela jiná. V neformální angličtině to totiž uslyšíte přesně obráceně a nikdo si z toho těžkou hlavu nedělá. To, co bylo velmi hovorové je dnes již součástí každodenní mluvy Britů i Američanů. Gramatici sice proti tomu bojují, ale tento pohyb asi těžko zastaví.

Jak si s tím ale má poradit student angličtiny? Měli byste vědět, jak je to skutečně správně a umět si to odůvodnit. Ve školních pracích, esejích apod. by vám ona používaná leč ne úplně gramaticky správná varianta nemusela projít. V neformálních situacích určitě můžete používat, co se vám zachce. Nikdo vám kvůli tomu hlavu neutrhne. Ve škole by klidně mohl.

Když mluvíme o dvojitých členech, všimněte si pořadí:

  • Je-li součástí YOU, začínáme zájmenem YOU (je to ten člověk, se kterým hovoříme, tím začneme). Spojení YOU AND I je přirozenější než I AND YOU. YOU AND SHE je přirozenější než SHE AND YOU.
  • Je-li součástí zájmeno I či ME, dáme ho spíše na konec (sám sebe člověk má tendenci odsunout až co nejvíce dozadu). Proto spojení HE AND I je přirozenější než I AND HE.

V ostatních spojeních už na pořadí tolik nezáleží, i když např. pomocí google můžete najít, jaká spojení jsou častější.

Samotné osobní zájmeno

V mluvené angličtině se často stane, že osobní zájmeno stojí úplně izolovaně. V takových případech je tendence spíše používat předmětový tvar.

Come here. -- Who? Me?
Who is it? -- Me!
She's pretty! -- Her? No way.

Samotné osobní zájmeno (obzvláště me) často používáme před větou, abychom zdůraznili, o kom mluvíme.

Me, I don't know.

Závěrem

Jak vidíte, ne vždy je použití osobních zájmen jednoznačné. Problém spočívá především v rozdílech mezi správnou spisovnou angličtinou a angličtinou neformální, kterou používají lidé v každodenním mluveném projevu. Doporučuji si všimnout obou tvarů a používání přizpůsobit situaci.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Pádová osobní zájmena

Osobní zájmena ME, YOU, HIM, HER, IT, US, YOU, THEM
INTERMEDIATE

Would you mind me/my smoking?

Hojně diskutované téma: používá se před -ing tvarem předmětné nebo přivlastňovací zájmeno? V tomto článku najdete odpověď.
PRE-INTERMEDIATE

Do do, had had, you you...

Už Vás někdy v textu zmátla za sebou dvě úplně stejná slovíčka?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno YOU AND ME or YOU AND I? 25 32003 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem