Help for English

Osobní zájmena

ELEMENTARY Vydáno dne 29.11.2021

Používání osobních zájmen ve tvaru podmětu (I, you, he…) a předmětu (me, you, him…)Osobní zájmena

Dělení osobních zájmen

V angličtině se téměř nepoužívá skloňování. Osobní zájmena jsou vzácnou výjimkou. Ovšem není potřeba obávat se složitého systému pádů jako např. v češtině. U osobních zájmen rozlišujeme jen dva tvary, dva pády. Jedním z nich je podmětový tvar (můžeme mu říkat také základní osobní zájmeno), což je tvar odpovídající českému prvnímu pádu (já, ty on…), a druhým je předmětový tvar (také se mu říká pádové osobní zájmeno), který zahrnuje všechny ostatní pády, které známe v češtině (mně, mě, mnou apod.)

Základní osobní zájmena

jednotné číslo:    
1. osoba I/'aɪ/
2. osoba you/'ju:/ ty / Vy
3. os. mužský r. he/'hi:/ on
3. os. ženský r. she/'ʃi:/ ona
3. os. střední r. it/'ɪt/ to, ono
množné číslo:    
1. osoba we/'wi:/ my
2. osoba you/'ju:/ vy
3. osoba they/'ðeɪ/ oni, ony, ona

Základní osobní zájmena používáme ve funkci podmětu věty. V češtině se na ně tedy ptáme ‘kdo? co?’.

I love swimming. TTT *1
Where were you born? TTT *2
Is your dad home? – Yes, he is. TTT *3
Look, it's snowing! TTT *4
Kate went to bed already. She was tired. TTT *5
Dad, are we there yet? TTT *6
Where are the scissors? – They're on the kitchen table. TTT *7  

První osoba I/'aɪ/ se vždy píše velkým písmenem.

Can I talk to you? TTT *8 (nikoliv Can i talk)

V angličtině netykáme a nevykáme, používáme jednotné you/'ju:/ pro formální i neformální oslovení.

Can you help me, honey? – (ty, miláčku)
Can you help me, sir? (vy, pane)

Angličtina nemá u podstatných jmen rody. Muži jsou rodu mužského he/'hi:/, ženy rodu ženského she/'ʃi:/ a vše neživotné je rodu středního. Takže stůl je it/'ɪt/, židle je it/'ɪt/, okno je it/'ɪt/. V množném čísle se na rod neohlížíme. Zájmeno they/'ðeɪ/ použijeme pro muže, ženy i pro věci.

Zvířata, pokud se nejedná o domácí mazlíčky, jsou v angličtině také středního rodu. O svém psovi či své kočce budeme mluvit jako o he nebo she, o cizím zvířeti či divokém zvířeti budeme mluvit jako o it.

How old is your dog? – He's eight. TTT *9 (nebo She's eight.)
Look at that dog. I think it's hungry. TTT *10  

Nakonec nezapomínejte na to, že v angličtině podmět vyjadřujeme i tehdy, je-li v češtině nevyjádřený.

It stopped raining. Go play outside. TTT *11 (nikoliv jen Stopped raining…)

Pádová osobní zájmena

Pokud budeme chtít osobní zájmeno použít jako předmět věty, budeme potřebovat znát tzv. pádová či předmětová (protože v angličtině pády jako v češtině nemáme) osobní zájmena. Zde je jejich přehled:

jednotné číslo:    
I me/'mi:/ mě, mne, mi…
you you/'ju:/ tě, tebe, ti…
he him/'hɪm/ ho, jemu…
she her/'hɜ:/ ji, jí…
it it/'ɪt/ to, tomu, jemu…
množné číslo:    
we us/'ʌs/ nás, nám…
you you/'ju:/ vás, vám, vámi…
they them/'ðem/ je, jim, nimi…

Pádová osobní zájmena používáme ve funkci předmětu slovesa nebo za předložkou. V češtině se na ně ptáme pádovými otázkami pro 2. až 7. pád, tedy koho? čeho? komu? čemu? atd. Takto vypadají ve větách:

Come with me. TTT *12
I love you. TTT *13
He's not very friendly. I don't like him. TTT *14
Amy is pretty. I like her. TTT *15
Do you like techno? – No, I hate it. TTT *16
I think our teacher hates us. TTT *17
My favorite band is U2. – Really? I don't like them very much. TTT *18 (je jako kapelu, kterou tvoří několik lidí)

Všimněte si, že zájmena it a you mají stejný tvar v roli základního i pádového zájmena:

It's funny. I like it. TTT *19
You're funny. I like you. TTT *20  

Překlad:
 1. Mám rád plavání.
 2. Kde ses narodil?
 3. Je tvůj táta doma? – No, je.
 4. Podívej, sněží!
 5. Kate už šla spát. Byla unavená.
 6. Tati, už tam budeme?
 7. Kde jsou ty nůžky? – Jsou na kuchyňském stole.
 8. Můžu si s tebou promluvit?
 9. Jak je starý tvůj pes? – Je mu osm.
 10. Podívej na toho psa. Myslím, že má hlad.
 11. Přestalo pršet. Běžte si hrát ven.
 12. Pojď se mnou.
 13. Miluji tě.
 14. Není moc přátelský. Nemám ho rád.
 15. Amy je hezká. Líbí se mi.
 16. Máš rád techno? – Ne, nesnáším ho.
 17. Myslím, že nás naše učitelka nesnáší.
 18. Moje oblíbená kapela je U2. – Vážně? Mně se moc nelíbí.
 19. Je to vtipné. Líbí se mi to.
 20. Jsi vtipný. Líbíš se mi.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Osobní zájmena (test)

Test zaměřený na základy používání osobních zájmen (základních i pádových).

ELEMENTARY

Osobní a přivlastňovací zájmena #2

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod.
PRE-INTERMEDIATE

YOU AND ME or YOU AND I?

Používání podmětových a předmětových tvarů osobních zájmen pro pokročilejší.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář