Help for English

Zájmeno IT: I like it when...

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.11.2009

Článek o pro nás možná nezvyklém používání zájmene IT.Zájmeno IT:

I like it when...

V tomto krátkém článku bych Vás rád upozornil na jednu častou chybu, které se studenti angličtiny často dopouštějí. Dochází k ní především z důvodu doslovného překladu z češtiny, tedy jde o tzv. "čechismus". V češtině často používáme věty typu "líbí se mi, když..." či "nesnáším, když". Zdá se, že je to klasická předmětná věta (mám rád KOHO/CO?, nesnáším KOHO/CO?), ale není až tak úplně tak.

Klasické předmětné věty

U běžných sloves, za kterými běžně následuje předmět, můžeme použít vedlejší větu předmětnou (více o předmětných větách zde):

I don't know when he's coming back.
She didn't say when she wanted to get married.

Zde se jedná o logický předmět slovesa: Nevím CO? Kdy se vrací. = Neznám čas návratu. Neřekla co? Kdy se chce vdát.

Slovesa LIKE, LOVE, HATE

Věty typu "mám rád, když..." nebo "nesnáším, když..." však používají strukturu jinou. Tam vedlejší věta není gramatickým předmětem slovesa LIKE/LOVE/HATE. Není to "nemám rád CO?" ale spíše jen "jsem rád, když..." či "jsem spokojený, když...". Vedlejší věta tedy spíše plní funkci příslovečného určení, je to vedlejší věta časová.

Aby ale sloveso LIKE/LOVE/HATE mělo předmět (předmět mít musí, jsou to slovesa tzv. 'tranzitivní'), vypomůžeme si pomocným předmětem IT.

I like it when it rains.
I love it when she sends me letters.
I hate it when he treats me like that.

Podobně jsou na tom i další podobná (ale méně častá) slovesa (adore, despise, detest, can't stand, enjoy).

I can't stand it if I hear people talk about her like that.
I adore it when she sings.

Vidíte, že za IT je zde časová věta. Nyní se podíváme na podobné věty podmínkové. Jedná se např. o vazbu "líbilo by se mi, kdyby...". Opět použijeme prázdné IT, za kterým bude následovat IF:

I would like it if you were honest with me.

Je to vlastně obdoba známé věty, kde se váže předmět s infinitivem: I'd like you to be honest with me.

Další případy

Podobné použití zájmena IT je i v dalších vazbách.

I WOULD APPRECIATE IT IF - ocenil bych, kdyby...

I would appreciate it if you could tell me the truth.
She would appreciate it if you helped her.

I CAN'T HELP IT IF - nemůžu za to, když/že...

I can't help it if I'm still in love with you.

I TAKE IT THAT - předpokládám, že...

I take it that you won't be coming with us.

FIND IT + příd. jméno + THAT - přijde mi ..., že

I found it strange that there were no other people there.

Závěrem

Věřím, že pro mnohé z vás byl předmět tohoto článku něčím zcela novým. Budete-li si ale pozorně všímat, budete se s tímto použitím IT setkávat téměř na každém kroku - při sledování filmů a seriálů v angličtině, v písničkách, v mluveném i psaném projevu rodilých mluvčích obecně. Věnujte tedy trochu úsilí, aby se takovéto IT začalo objevovat i ve vaší angličtině.

Ve vazbách s LOVE / LIKE / HATE občas uslyšíte, že i rodilý mluvčí zájmeno IT vynechal. Je to skutečně přijatelné? Ano, v neformální americké angličtině je to přijatelné, v britské angličtině by takové použití bez IT bylo nezvyklé.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Zájmeno IT

Teoretický článek o různých funkcích osobního zájmena ‚it‘ pro pokročilejší studenty, především pro ty, kteří studují anglickou syntax.
ALL LEVELS

Výsledky soutěže o seriál THE IT CROWD

Kdo se stal výhercem britského sitcomu the IT CROWD? Jaké byly soutěžní otázky a odpovědi na ně?
INTERMEDIATE

People might lose control over computers...

This was a Microsoft report conclusion after discussion of 45 experts in computer science, psychology and sociology. In 2020 terms like „interface“ or „user“ will be out-of-date because computers will get considerably closer to humans. It will bring advantages for a man as well as certain danger.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zájmeno IT: I like it when... 26 22966 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 4 lety