Help for English

Zájmeno IT: I like it when...

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.03.2021

Článek o pro nás možná nezvyklém používání zájmena IT.Zájmeno IT: I like it when…

V tomto krátkém článku vás upozorníme na jednu chybu, které se studenti angličtiny často dopouštějí. Dochází k ní především z důvodu doslovného překladu z češtiny, tedy jde o tzv. “čechismus”. V češtině často používáme věty typu “líbí se mi, když…” či “nesnáším, když…”. Zdá se, že je to klasická předmětná věta (mám rád KOHO/CO?, nesnáším KOHO/CO?), ale není to úplně pravda.

Klasické předmětné věty

U sloves, za kterými běžně následuje předmět, můžeme použít vedlejší větu předmětnou (více o předmětných větách zde).

I don't know when he's coming back. TTT *1
She didn't say when she wanted to get married. TTT *2  

Zde se jedná o logický předmět slovesa:

 • Nevím CO? Kdy se vrací. = Neznám čas návratu.
 • Neřekla CO? Kdy se chce vdát.

Slovesa LIKE, LOVE, HATE

Věty typu “mám rád, když…” nebo “nesnáším, když…” však používají strukturu jinou. Tam vedlejší věta není gramatickým předmětem slovesa like/love/hate. Není to “nemám rád CO?” ale spíše jen “jsem rád, když…” či “jsem spokojený, když…”. Vedlejší věta tedy spíše plní funkci příslovečného určení, je to vedlejší věta časová.

Aby ale sloveso like/love/hate mělo předmět (předmět mít musí, jsou to slovesa tzv. ‘tranzitivní’), vypomůžeme si pomocným předmětem it/'ɪt/.

I like it when it rains. TTT *3
I love it when she sends me letters. TTT *4
I hate it when he treats me like that. TTT *5  

Podobně jsou na tom i další (už méně častá) slovesa (adore, despise, detest, can't stand, enjoy).

I can't stand it if I hear people talk about her like that. TTT *6
I adore it when she sings. TTT *7  

Vidíte, že za it je zde časová věta. Nyní se podíváme na podobné věty podmínkové. Jedná se např. o vazbu “líbilo by se mi, kdyby…”. Opět použijeme prázdné it, za kterým bude následovat if:

I would like it if you were honest with me. TTT *8  

Je to vlastně obdoba známé věty, kde se váže předmět s infinitivem: I'd like you to be honest with me.

Další případy

Podobné použití zájmena it je i v dalších vazbách.

 • I would appreciate it if = ocenil bych, kdyby…

I would appreciate it if you could tell me the truth. TTT *9
She would appreciate it if you helped her. TTT *10

 • I can't help it if = nemůžu za to, když/že…

I can't help it if I'm still in love with you. TTT *11

 • I take it that = předpokládám, že…

I take it that you won't be coming with us. TTT *12

 • find it + příd. jméno + that = přijde mi …, že

I found it strange that there were no other people there. TTT *13

Závěrem

Věříme, že pro mnohé z vás byl předmět tohoto článku něčím zcela novým. Budete-li si ale pozorně všímat, zjistíte, že se s tímto použitím it setkáváte téměř na každém kroku – při sledování filmů a seriálů v angličtině, v písničkách, v mluveném i psaném projevu rodilých mluvčích obecně. Věnujte tedy trochu úsilí, aby se takovéto it začalo objevovat i ve vaší angličtině.

Ve vazbách s LOVE / LIKE / HATE občas uslyšíte, že i rodilý mluvčí zájmeno it vynechal. Je to skutečně přijatelné? Ano, v neformální americké angličtině je to přijatelné, v britské angličtině by takové použití bez it bylo nezvyklé.

Překlad:
 1. Nevím, kdy se vrací.
 2. Neřekla, kdy se chce vdát.
 3. Mám rád, když prší.
 4. Miluju, když mi posílá dopisy.
 5. Nesnáším, když se ke mně takhle chová.
 6. Nesnáším, když lidi o ní takhle mluví.
 7. Zbožňuju, když zpívá.
 8. Byl bych rád, kdybys byl ke mně upřímný.
 9. Ocenil bych, kdybys mi řekl pravdu.
 10. Ocenila by, kdybys jí pomohl.
 11. Nemůžu za to, když jsem do tebe stále zamilovaný.
 12. Předpokládám, že s námi nepůjdeš.
 13. Přišlo mi divné, že tam nebyli žádní další lidé.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Zájmeno IT

Teoretický článek o různých funkcích osobního zájmena ‚it‘ pro pokročilejší studenty, především pro ty, kteří studují anglickou syntax.
UPPER-INTERMEDIATE

I'm loving, I'm liking, I've been wanting...

Slovesa LIKE, LOVE, HATE apod. se obvykle v průběhových časech nepoužívají. Někdy to ale možné je.

ELEMENTARY

Cvičení: IT / THEY / THERE

Cvičení, které je zaměřené na ošidnou trojici IT / THEY / THERE, která dělá potíže nejen začátečníkům.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zájmeno IT: I like it when... 24 28288 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 2 lety