Help for English

Nevyslovované souhlásky na začátku slov

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.07.2019

Upozornění na časté chyby ve výslovnosti některých slov, obzvláště těch, které začínají na KN-, WR-, PS- apod.Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Dnešní článek bude takovým upozorněním na jednu oblast výslovnosti, ve které se dělají zbytečné chyby. V angličtině existují mnohá slova, jež v písemné podobě obsahují souhlásku, která se ve výslovnosti vypouští. V tomto článku se zaměříme jen na ta slova, u nichž je taková souhláska na samém začátku.

Výpisy slovíček v každé kategorii nejsou určeny k tomu, abyste se je všechny naučili. Některá z nich jsou pro pokročilé studenty! Jste-li začátečníci, naučte se jen pravidla a příkladová slovíčka. Jste-li pokročilejší, můžete si rozšířit slovní zásobu.

KN-

Slova, která v angličtině začínají na kn ve výslovnosti začínají na /n/, souhláska k se tedy zcela vypouští. Jako začátečníci asi znáte tato slovíčka:

 • know/'nəʊ/ = vědět, znát
 • knife/'naɪf/ = nůž

Zde jsou další taková slovíčka. Ani v jednom z nich se na začátku nevyslovuje k.

known/'nəʊn/, knowledge/'nɒlɪdʒ/, knee/'ni:/, knock/'nɒk/, knack/'næk/, knapsack/'næpˌsæk/, kneel/'ni:l/, knight/'naɪt/, knit/'nɪt/, knob/'nɒb/, knot/'nɒt/, knuckle/'nʌkl/

GN-

Podobně jsou na tom slovíčka začínající na gn, kterých ale v angličtině je jen pár (a jako začátečníci se s nimi asi moc nesetkáte). Ani tam se počáteční g nečte:

 • gnat/'næt/ = komár

Další slovíčka:

gnarly/'nɑ:li/, gnaw/'nɔ:/, gnome/'nəʊm/, gnu/'nu:/

PS-

Další velmi častou chybou je špatná výslovnost počátečního ps např. ve slově psychology apod. V angličtině se zde totiž žádné p na začátku nevyslovuje!

 • psychology/saɪ'kɒləd­ʒi/ = psychologie
 • psychiatrist/saɪ'kaɪətr­ɪst/ = psychiatr
 • pseudonym/'sju:dən­ɪm/ = pseudonym
 • psychologist/saɪ'kɒlədʒ­ɪst/ = psycholog

Další slovíčka:

psalm/'sɑ:m/, psychic/'saɪk­ɪk/, psycho/'saɪkə­ʊ/

Slov spojených s psychologií, psychikou apod. je samozřejmě daleko více. Pamatujte, nikdy nevyslovujte na začátku souhlásku p.

WR-

Možná ještě větším problémem jsou slova začínající na wr. Slova s ps byla cizího původu a v angličtině na ně narazíte jen málo. Slova s wr jsou ale v angličtině doma a na denním pořádku. V těchto slovíčkách nevyslovujeme souhlásku w.

I pokročilí studenti si někdy kroutí pusu a snaží se před to r ‘narvat’ w. Nemá tam ale co dělat. Nesnadno se to vyslovuje, divně to zní a je to špatně. Tato slova začínají ve výslovnosti na obyčejné čisté r.

 • write/'raɪt/ = psát (výslovnost je stejná jako u slova right)
 • wrong/'rɒŋ/ = špatný

Slovíček s počátečním wr jsou desítky, například:

wrap/'ræp/, wreck/'rek/, wrench/'rentʃ/, wrestle/'resl/, wrinkle/'rɪŋkl/, wrist/'rɪst/, write/'raɪt/, wry/'raɪ/, wrath/'rɒθ/, wreath/'ri:θ/, wraith/'reɪθ/

H-

Zmíníme také slova začínající na h. Některá z nich totiž ve výslovnosti toto h vypouštějí, ale je jich jen několik:

H se nevyslovuje v těchto slovech (a ve slovech od nich odvozených):

 • heir/'eə/ = dědic
 • herb/'hɜ:b/ = bylinka (bez H pouze v americké angličtině)
 • honest/'ɒnɪst/ = čestný, upřímný
 • honour/'ɒnə/ = čest
 • hour/'aʊə/ = hodina

Pozor na členy

Nezapomínejte, že pokud je před těmito slovy neurčitý člen, bude mít tvar an:

an heir, an honest woman, an honorable man, an hour apod.

U ostatních slov se h vyslovuje, proto bude člen a:

a hair, a hotel, a humble servant apod.

Všimněte si tedy rozdílu:

a hair (vlas) vs. an heir (dědic)

WH-

Tato skupinka pro vás jistě není neznámou. Zde pozor. Některá slova začínající na wh se totiž čtou jen s h, některá zase jen s w:

 • who/'hu:/ = kdo

whose/'hu:z/, whom/'hu:m/, whole/'həʊl/

ale:

 • why/'waɪ/ = proč

where/'weə/, which/'wɪtʃ/, whale/'weɪl/, whip/'wɪp/, whoop/'wu:p/

Pro zajímavost uvedeme, že v některých dialektech vyslovují slova why, where apod. s jakýmsi neznělým h na začátku:

why /hwaɪ/

Správná výslovnost je ale samozřejmě jen /waɪ/.

Různé

Nakonec uvedeme pár slovíček, která se se nám nevešla do ostatních kategorií:

 • mnemonic/nɪ'mɒnɪk­/ = mnemotechnická pomůcka
 • pneumatic/nju:'mæt­ɪk/ = pneumatický
 • pneumonia/nju:'məʊni­ə/ = zápal plic

Závěrem

Věříme, že tento článek pomohl začínajícím studentům již od začátku podchytit správnou výslovnost některých slov (věřte, později se chyby odstraňují již špatně) a těm pokročilejším jsme možná poukázali na to, že některá slova vyslovují špatně. Možná jste si díky tomuto článku také rozšířili svoji slovní zásobu. Na závěr tedy pamatujte:

 • knife se nevyslovuje knaif
 • psychology není psaikolodži
 • write nevyslovujeme wrait
 • honest není honist

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Silent E (Nevyslovované koncové E) podruhé

V minulém článku o Silent E jsme si řekli pár věcí, které nám mohou pomoci s výslovností mnoha jednoslabičných slov. Dnes se podíváme na slova končící R, W a H, která se z předchozích pravidel poněkud vymykají.

PRE-INTERMEDIATE

Silent E (nevyslovované koncové E)

Přijde vám, že angličtina snad nemá žádná pravidla, co se výslovnosti samohlásek týče, a slova se vyslovují víceméně „náhodně“? V tomto článku se pokusím tento omyl vyvrátit.

PRE-INTERMEDIATE

Silent T (nevyslovované písmeno T)

Víte, že kromě slov LISTEN a CASTLE je řada dalších, kde nevyslovujeme T?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nevyslovované souhlásky na začátku slov 8 16379 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety