Help for English

Silent E (Nevyslovované koncové E) podruhé

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.02.2014

V minulém článku o Silent E jsme si řekli pár věcí, které nám mohou pomoci s výslovností mnoha jednoslabičných slov. Dnes se podíváme na slova končící R, W a H, která se z předchozích pravidel poněkud vymykají.Silent E

(nevyslovované E na konci slov) – podruhé

V předchozím článku jsme si řekli, co děje s výslovností jednoslabičných slov se samohláskou uprostřed, pokud je či není na konci přidané -E. Toto -E je sice nevyslovované, ale dokáže podstatně změnit výslovnost jednotlivých slov. Zmíněný článek najdete zde.

Dnes se podíváme, jak se chovají slova končící -R/-RE (případně -W, -H). Příště, v třetí a poslední části, se pokusíme se najít pravidla ohledně výslovnosti slov víceslabičných.

Neukázněné písmeno R

V minulém článku jste viděli, jak se mění výslovnost v závislosti na prostřední samohlásce a až na pár výjimek šlo o celkem obecně použitelná pravidla výslovnosti. Jedno písmeno se nám ale na konci příkladových slov neobjevovalo – R. V čem je R zvláštní?
Anglické R se vyslovuje jakoby s horkou bramborou v puse, takže nevibrujete jazykem o patro jako v češtině, viz článek THINK or SINK?. V britské angličtině TTT *1 se R vyslovuje jen tehdy, následuje-li po něm samohláska (např. drink). Následuje-li souhláska (např. morning), nebo je-li na konci slova (např. sister), R se nevyslovuje. V americké angličtině se R vyslovuje vždy (tzv. rhotic R), tento zvuk ale ve srovnání s češtinou vzniká v hrdle a nikoli kmitáním jazyka. Nás teď zajímá ono R na konci.

Ať už používáme britskou nebo americkou výslovnost, vždy platí, že výslovnost slov s koncovým -R/-RE je jiná než výslovnost podobných slov končící jinými souhláskami. Zkuste si porovnat CAR a CAT nebo BARE a BAKE.

Teď ale už k věci. Podívejte se níže, jak vyslovovat slova končící -R/-RE a na závěr si vše porovnejte v přehledné tabulce. Pro jistotu opakuji, že jde zatím pouze o slova jednoslabičná.


CAR x CARE

Slova s A uprostřed končící -R vyslovujeme s /a:/ (v americké angličtině /a:r/), pokud přidáme koncové -E, výslovnost se změní na // (AmE /er/).

x-AR     x-ARE
/ a: /     / eə /
BAR     BARE
CAR     CARE
FAR     FARE
    ---    

Stejně se vyslovují i další slova s A uprostřed:

 • JAR, PAR
 • DARE, HARE, RARE, SCARE, SHARE, SPARE, STARE (nebo i třeba AWARE)

Výjimka:

 • WAR / ɔ: /

HER x HERE

Slov s E uprostřed končící -R/-RE je jen pár, takže u některých těžko říct, co je pravidelná výslovnost a co výjimka.
Slova s -ER vyslovujeme s /ɜ:/ (v americké angličtině /ɜr/)
Slova končící -ERE mají vyslovnost s /ɪə/ (AmE /ɪr/) nebo // (AmE /er/)


Slova z této skupiny:

 • HER, PER /ɜ:/ (/ə/) TTT *2
 • HERE, MERE /ɪə/
 • THERE, WHERE //

Výjimka:

 • WERE / ɜ: / (/ə/) TTT *3

SIR x SIRE

Podobných slov, stejně jako u předešlé skupiny, existuje velmi málo. Výslovnost je /ɜ:/ (AmE /ɜr/) pro -IR a /aɪə/ (AmE /r/)

Slova z této skupiny:

 • FIR, SIR, STIR
 • FIRE, HIRE, SIRE, TIRE, WIRE

FOR x MORE

Slov s -OR/-ORE také mnoho nenajdeme. Vyslovujeme je všechny/ɔ:/.

Slova z této skupiny:

 • FOR, NOR, OR /ɔ:/, resp. /ə/ TTT *4
 • BORE, CORE, GORE, MORE, SCORE, SHORE, SORE, STORE, SWORE, TORE, WHORE, WORE – rovněž /ɔ:/ 🙂

FUR x PURE

Ani v této skupině není mnoho slov. Slova končící -UR se vyslovují s /ɜ:/ (AmE /ɜr/), slova s -URE s /jʊə/ či /ʊə/.

Slova z této skupiny:

 • BLUR, FUR, SPUR /ɜ:/
 • CURE, LURE, PURE /jʊə/
 • SURE /ʊə/

Ne-souhláskové písmeno W

Písmeno W vlastně není souhláskou (tomu napovídá i jeho označení “double U”), proto se na něj nevztahují pravidla vytyčená v předchozím článku.

V angličtině se vyskytují pouze slova končící -AW, -EW a -OW.
Slova končící -EWE, -IW/-IWE a -UW/-UWE angličtina nemá.

Jak se vyslovují slova končící -AW a -OW se dozvíte v tomto článku.
Jediná dvě anglická slovo končící -AWE a -OWE jsou samotná AWE TTT *5 a OWE TTT *6, jejichž výslovnost se ale rovněž řídí pravidly popsanými ve výše uvedeném Romanově článku.

Zbývá nám upřesnit si výslovnost slov končících -EW:

 • BLEW, BREW, CHEW, CREW, DREW, FLEW, GREW, JEW /u:/
 • FEW, KNEW, NEW, VIEW /ju:/

  (Všimněte si, že valnou část této skupiny tvoří minulé tvary sloves)

Výjimka: SEW /əʊ/


Divné písmeno H

Poslední ze “zlobivých” koncových písmenek je H. Nebudu se pouštět do rozsáhlé lekce z fonetiky TTT *7, nicméně zjednodušeně lze řící, že H se nechová jako souhláska a jeho výslovnost se spíš řídí okolními hláskami. Předchází-li mu tedy samohláska, tak s ní jaksi “splyne”, přičemž však ovlivní její výslovnost.
Mluvíme teď ovšem pouze o slovech končících -AH, -EH, -IH, -OH a -UH. Slova zakončená H + silent E se v angličtině nevyskytují (pokud nějaké takové najdete, jde ve skutečnosti o -CHE, -PHE či -THE).

Setkáte-li se s nějakým jednoslabičným slovem končícím H, většinou se vyslovuje podle předcházející samohlásky, tedy -AH /ɑ:/, -OH /əʊ/, -UH /ʌ/. Drtivá většina těchto slov jsou ale citoslovce nebo slova, která běžně nepotkáte – pro zajímavost si je ale uvedeme:

AH, BAH, BLAH, HAH, PAH, SHAH, WAH-WAH /ɑ:/
DOH, OH, POH, SOH, UH-OH /əʊ/
HUH /ʌ/

Možná si říkáte, proč tedy vůbec H na konci těch slov píšeme, když ho vůbec nečteme? H mění výslovnost slabiky. -BA, -BO, -BU apod. by se všechno četlo //, kdežto -BAH, -BOH, -BUH se bude číst /ba/ (či /bɑ:/), /bəʊ/ a //.
Dobře to ilustruje i alternativní přepis výslovnosti, který nepoužívá IPA a můžete na něj často ve slovnících narazit, např. zde. Tam jednoduše ah reprezentuje /ɑ:/, uh /ʌ/ apod.

Shrnutí

Pravidla výslovnosti z minulého a tohoto článku si můžeme shrnout v přehledné tabulce:

Závěr

V dnešním článku jsme si ukázali, jak se mění výslovnost jednoslabičných slov zakončených -R/-RE a -W či -H. V příštím, posledním článku na téma Silent E, se podíváme, zda by se z dosavadních poznatků dala odvodit nějaká pravidla pro výslovnost víceslabičných slov.

Překlad:
 1. tzv. Received Pronunciation – to je taková ta výslovnost, kterou nikdy ve skutečnosti nemluví, ale každý jí rozumí, proto se používá např. v televizi, BBC a pod.
 2. Tato slova mají tzv. silnou a slabou výslovnost. Více o této problematice naleznete v <a target=“_blank” href=“/article/20090202­01-vyslovnost-silna-a-slaba-slova”>tomto článku</a>.
 3. Tato slova mají tzv. silnou a slabou výslovnost. Více o této problematice naleznete v <a target=“_blank” href=“/article/20090202­01-vyslovnost-silna-a-slaba-slova”>tomto článku</a>.
 4. Tato slova mají tzv. silnou a slabou výslovnost. Více o této problematice naleznete v <a target=“_blank” href=“/article/20090202­01-vyslovnost-silna-a-slaba-slova”>tomto článku</a>.
 5. awe = (posvátný) údiv, úžas; (posvátná) bázeň, úcta, respekt, strach, hrůza – prostě směsice obdivu, strachu a respektu
 6. owe = dlužit / vděčit někomu za něco
 7. koho by to zajímalo, nechť se poučí např. <a target=“_blank” href=“http://­en.wikipedia.or­g/wiki/Voiceles­s_glottal_fri­cative”>zde</a> a <a target=“_blank” href=“http://­en.wikipedia.or­g/wiki/Voiced_glot­tal_fricative”>zde</a>


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Silent E (nevyslovované koncové E)

Přijde vám, že angličtina snad nemá žádná pravidla, co se výslovnosti samohlásek týče, a slova se vyslovují víceméně „náhodně“? V tomto článku se pokusím tento omyl vyvrátit.

PRE-INTERMEDIATE

Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Upozornění na časté chyby ve výslovnosti některých slov, obzvláště těch, které začínají na KN-, WR-, PS- apod.

PRE-INTERMEDIATE

Silent T (nevyslovované písmeno T)

Víte, že kromě slov LISTEN a CASTLE je řada dalších, kde nevyslovujeme T?

Copyright info:

Franta K. Barták

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Silent E (Nevyslovované koncové E) podruhé 2 4305 Od IM poslední příspěvek
před 10 lety