Help for English

Silent E (nevyslovované koncové E)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.01.2014

Přijde vám, že angličtina snad nemá žádná pravidla, co se výslovnosti samohlásek týče, a slova se vyslovují víceméně „náhodně“? V tomto článku se pokusím tento omyl vyvrátit.Silent E

(nevyslovované E na konci slov)


Výslovnost v angličtině bývá považována za jednu z obtížných částí jazyka. A nejde jen o klasické „zvláštní“ anglické hlásky jako TH, W a R… Někomu může přijít, že angličtina snad nemá žádná pravidla, co se výslovnosti samohlásek týče a slova se vyslovují víceméně „náhodně“. V tomto článku se pokusím tento omyl vyvrátit.

Silent E znamená „tiché“, nevyslovované E. Potkat ho můžete např. na konci slov MAKE, LATE, SUPPOSE, KNOWLEDGE, CLOSE… Ačkoli toto E nevyslovujeme, podstatně nám dokáže měnit výslovnost ostatních hlásek ve slově, což si hned předvedeme.

Pokud se naučíte používat následující výslovnostní schéma, mnohé vám to ulehčí u neznámých slov, která končí na E. Dokážete pak správně vyslovit při troše štěstí v podstatě cokoli.

Zatím se budeme věnovat jednoslabičným slovům. Těch je v angličtině obrovské množství a netrénovanému uchu může dokonce občas přijít, že mezi některými nejsou snad žádné rozdíly. Je tedy třeba znát výslovnost takových jednoslabičných slov přesně. Nadto také lze dále popisované pravidlo často využít i u některých víceslabičných slov (o tom ale v dalším článku).

V tomto článku budeme potřebovat znalost fonetické abecedy, takže pokud si nejste jistí, jak se ty “klikyháky” vlastně čtou, mrkněte na přehled IPA.

Dva typy

Máme dva základní typy slov, jimiž se budeme zabývat – slova končící souhláskou a slova, která mají po souhlásce ještě E.
Následující vzorce platí pro jednoslabičná slova začínající a končící vyslovovanou souhláskou.


HAT vs. HATE

Slova s A uprostřed končící souhláskou vyslovujeme s “širokým A” /æ/.
Oproti tomu, když na konec přidáme ještě E, výslovnost se změní na //.

x-A-x     x-A-x-E
/ æ /     / eɪ /
BAD     BADE
BACK     BAKE
BAN     BANE
BLACK     BLAKE
CAM     CAME
CAN     CANE
CAT     KATE
GAM     GAME
HAT     HATE
LACK     LAKE
MAD     MADE
PLAN     PLANE
RAT     RATE
SHAD     SHADE
    ---    

Pozn:
Vždy dáváme samozřejmě pozor, abychom neznělé koncové hlásky “po česku” neměnili na znělé (MADE/meɪt/) (viz tento článek). To platí i u všech dalších příkladů!!

Stejně se vyslovují i další slova s A uprostřed:

 • BACK, BAND, BANG, BANK, BATH, BLACK, CAMP, CASH, CHAT, CRACK, CRASH, DAMN, FLAT, GLAD, HAND, JACK, LACK, LAMB, LAND, MASK, MATH, PATH, PACK, SACK, SAND, TASK, THAN, THAT, TRAP, ale také třeba SHALL (srovnejte s výjimkou pro skupinu slov končících -ALL), nebo samotné AM, AN, AS, AT či AND, ANT, ASH
 • BATHE, BLAME, BRAKE, BRAVE, CASE, CAVE, DATE, FACE, FAKE, FLAME, GRACE, GRAPE, PAGE, PLACE, PLATE, RACE, SAFE, SALE, SAVE, SLAVE, TAKE, TALE, TRADE, WAKE, WAVE, WHALE, ale také třeba AGE, ATE

Všimněte si, že pravidlo platí i pro slova obsahující dvě souhlásky, které se vyslovují jako jedna (CK, NG, SH, TH, WH) a i pro některé další (na začátku slov např. SM-, -L-, -R-, na konci slov -ND/-NK/-NT/-SK).

Výjimky:

 • WANT, WASH, WASP, WHAT / ɒ /
 • HAVE / æ /
 • zvláštní skupinu tvoří slova končící na -ALL / ɔ: / CALL, FALL, HALL, MALL, SMALL, TALL, WALL a také samotné ALL (u ostatních samohlásek už se bude koncové -LL chovat slušněji)
 • v britské angličtině slova končící -ASK a -ATH / a: / MASK, TASK / BATH, PATH

Vidíte, že je to as plain as the nose on your face.TTT *1 Když narazíte na neznámé slovo psané v tomto “vzorci”, bude se téměř určitě vyslovovat tak, jsme si řekli.

Pozn.:
Možná si teď říkáte, že takové CAR, SHARE nebo LAW mezi ostatní moc nezapadají, že to nějak nefunguje. R a W (a H) fungují odlišně a vysvětlíme si to v příštím článku.


GEN vs. GENE

Slova s E uprostřed končící souhláskou čteme tak, jak se píší, tedy / e /.
Pokud přidáme na konec slova ještě koncové E, nejčastěji se vyslovuje / i: /

x-E-x   x-E-x-E
/ e / / i: /
GEN GENE
    ---    

Stejně se vyslovují i další slova s E uprostřed:

 • BED, BEG, BET, DESK, FRESH, LEND, LENT, MEN, NET, PEN, RED, RENT, SEND, SENT, SEX, TEN, THEM, THEN, VET, WEB, WENT, WET, WHEN, YET + celá skupina BELL, CELL, FELL, HELL, SELL, SHELL, SMELL, SPELL, TELL, WELL, ale také samotné END
 • CRETE, SCENE, THEME, THESE

SIT vs. SITE

Slova s I uprostřed končící souhláskou vyslovujeme opět v podstatě tak, jak se píší, s krátkým / ɪ /.
Oproti tomu, když na konec přidáme ještě E, výslovnost se změní na / aɪ /.

x-I-x     x-I-x-E
/ ɪ /     / aɪ /
BIT     BITE
FIN     FINE
HID     HIDE
LIT     LITE
PIN     PINE
RID     RIDE
SIT     SITE
TIN     TINE
WIN     WINE
    ---    

Stejně se vyslovují i další slova s I uprostřed:

 • BIG, BRING, CHICK, CLICK, DID, DISH, DRINK, FISH, FIT, HIM, HINT, HIP, HIS, KICK, KID, KING, LICK, LINK, LIP, MIX, NICK, PICK, PIG, RICH, RING, SING, SINK, SLIM, SPRING, THIN, THINK, THING, THIS, WHICH, WIG, WIND (vítr), WISH, ale také třeba FILM, LIFT, LIST, MILK, RISK, + celá skupina BILL, FILL, GRILL, HILL, KILL, MILL, PILL, SKILL, STILL, TILL, WILL a také samotné ILL nebo IF, IN, IS, IT a INK
 • BIKE, BRIDE, CRIME, FILE, FIVE, KNIFE, LIFE, LIKE, LINE, LIVE (naživo), MICE, MILE, MINE, NICE, PIPE, PRICE, PRIDE, PRIZE, RISE, SIDE, SLICE, SHINE, WIDE, WIFE, WIRE, WISE, WRITE, ale třeba také SMILE, TWICE i ICE

Výjimky:

 • GIVE, LIVE (žít) / ɪ /
 • BLIND, CHILD, FIND, KIND, MILD, MIND, WIND (točit se) / aɪ /

HOP vs. HOPE

Slova s O uprostřed končící souhláskou vyslovujeme s krátkým / ɒ /, v americké angličtině u některých slov / ɑ /.
Když na konec přidáme ještě E, výslovnost se změní na / əʊ /, v americké angličtině potom / oʊ /.

x-O-x     x-O-x-E
/ ɒ /     / əʊ /
COP     COPE
HOP     HOPE
MOD     MODE
NOT     NOTE
ROB     ROBE
ROD     RODE
ROM     ROME
ROT     ROTE
SOCK     SOKE
TOM     TOME
    ---    

Stejně se vyslovují i další slova s O uprostřed:

 • DOT, FOG, FOX, FROG, FROM, GROG, HOT, JOB, MOB, MOM, NOT, ROCK, SHOP, ale také DOLL nebo samotné OF, OFF, ON
 • BROKE, CLOSE, COKE, DROVE, FROZE, HOME, JOKE, NOSE, NOTE, PHONE, ROPE, ROSE, WROTE, ZONE

Výjimky:

 • COME, DONE, DOVE (holubice), GLOVE, LOVE, NONE, SOME, TON, WON nebo ONE / ʌ /
 • GONE / ɒ /
 • LOSE, MOVE, PROVE / u: /
 • POLL, ROLL / əʊ /

Slova s U uprostřed mají dvojí výslovnost:

CUT vs. CUTE

prvního typu, pokud končí souhláskou, vyslovujeme – krátké / ʌ /, a přidáme-li E, výslovnost se změní na / ju: /.

x-U-x   x-U-x-E
/ ʌ /   / ju: /
CUT CUTE
HUG   HUGE
    ---    

Další příklady:

 • BUT, BRUSH, CLUB, CRUSH, CUP, DRUG, DRUM, DRUNK, DUCK, DUST, FU*K, FUN, FUND, GUM, HUNT, MUM, NUT, PLUM, PUB, PUNK, RUM, RUN, RUSH, SHUT, SUCH, SUN, SWUM, THUMB + skupina DULL, SKULL, ale také samotné UP, US
 • DUDE, DUKE, MUTE, NUDE, TUNE, ale také samotné USE

PUT vs. RULE

Druhý typ se vyslovuje s / ʊ /, po přidání E potom / u: /.

Těchto slov je poměrně málo, takže se mi ani nepodařilo najít příklad podobného slova s E na konci a bez něj. Příklady:

 • BUSH, PUSH, PUT + skupina BULL, FULL, PULL
 • BRUTE, FLUTE, RUDE, RULE (a svým způsobem i JUNE)

Shrnutí

Všimněte si jedné velmi důležité věci, která vám může při hledání výslovnosti značně pomoci:

 • Ve slovech s uzavřenou slabikou, bez E, vyslovujeme samohlásky vlastně tak, jak se píší (s výjimkou slov typu cut).
 • Oproti tomu ve slovech s otevřenou slabikou, s E, vyslovujeme samohlásky tak, jak je znáte ze spellingu (s výjimkou slov typu rule).

Výše řečené si můžete prohlédnout v přehledné tabulce:

Závěr

Vidíte, že “silent E” není žádná věda. Stačí si zapamatovat pár jednoduchých pravidel a rázem dokážete poměrně dobře odhadnout i výslovnost neznámých slov. Kontrola ve slovníku ale samozřejmě nikdy není na škodu. ;-)

Opačným směrem můžete nabyté znalosti dobře využít i při poslechu, kdy pro vás bude mnohem jednodušší si slovo představit nebo zapsat ho podle výslovnosti.

Co se děje s výslovností, když na konci podobných jednoslabičných slov bude stát R, W či H si přečtěte v článku Silent E (Nevyslovované koncové E) podruhé. A v některém z dalších článků se podíváme na to, jak zúročit znalost výslovnosti “silent E” u slov víceslabičných.

Překlad:
 1. Idiom as plain as the nose on your face znamená, že je něco jasné jako facka.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Silent E (Nevyslovované koncové E) podruhé

V minulém článku o Silent E jsme si řekli pár věcí, které nám mohou pomoci s výslovností mnoha jednoslabičných slov. Dnes se podíváme na slova končící R, W a H, která se z předchozích pravidel poněkud vymykají.

ALL LEVELS

Výslovnost samohlásky ə (schwa)

Co je to ‘schwa’, jak se vyslovuje, a proč je tato samohláska důležitá.

PRE-INTERMEDIATE

Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Upozornění na časté chyby ve výslovnosti některých slov, obzvláště těch, které začínají na KN-, WR-, PS- apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Silent E (nevyslovované koncové E) 5 4990 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety