Help for English

LIVE, LIFE, ALIVE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.03.2021

Slovíčka LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING atd. Co znamenají, jak se používají a jak se vyslovují.LIVE, LIFE, ALIVE

Slovíčka spojená s životem a se smrtí se studentům často pletou. Smrti jsme již článek věnovali (čtěte zde), na řadě je to optimističtější, tedy život. Zaměříme se na slovíčka live, life, alive, living a lively. Ukážeme si, jak se používají a jak se vyslovují.

live = žít, bydlet

Sloveso live/'lɪv/ čteme krátce a na konci je znělé /v/! Kromě výslovnosti by na něm nemělo být nic složitého:

live /lɪv/ – live in Vienna. TTT *1
lives /lɪvz/ – He lives with his parents. TTT *2
lived /lɪvd/ – Shakespeare lived in the 16th and 17th century. TTT *3
living /lɪvɪŋ/ – John is living with his dad. TTT *4  

Pozor, sloveso live/'lɪv/ se běžně v průběhových časech nepoužívá, pouze výjimečně. Ve významu “žít” to nepřipadá v úvahu téměř vůbec, ve významu “bydlet” jen pokud se jedná o něco dočasného. V příkladu výše tedy to, že bydlí se svým otcem, je jen něco dočasného, něco prozatímního.

Pokud mluvíme o nějakém krátkodobém bydlení (přebývání), používáme spíše sloveso stay/'steɪ/:

I'm staying with my friends for a couple of days. TTT *5
We stayed at a hotel. TTT *6  

Pozn.: Více v článku Pleteme si: LIVE vs. STAY.

life = život

Podstatné jméno life/'laɪf/ se vyslovuje velice rozdílně.

His life was over. TTT *7
It's my life! TTT *8
You can't live a life without love. TTT *9  

Pozor! Množné číslo podstatného jména life je lives /laɪvz/ (více zde).

Cats have nine lives. TTT *10  

Háček je teď v tom, že lives může být třetí osoba slovesa live nebo množné číslo podstatného jména life. Výslovnost se u obou slov liší, i když pravopis mají stejný.

He lives in Prague.live /lɪv/ + s = lives /lɪvz/
Cats have nine lives.life /laɪf/ + s = lives /laɪvz/

live = naživo

Aby toho nebylo málo, existuje ještě přídavné jméno a příslovce live/'laɪv/, které používáme, když mluvíme o živých vystoupeních, vysílání naživo apod. Výslovnost slovesa a přídavného jména se dosti liší:

 • live/'laɪv/naživo
 • live/'lɪv/ = žítbydlet

The band played live. TTT *11
It was a live concert. TTT *12
You're watching a live broadcast from Vancouver. TTT *13  

alive, living = živý

Chceme-li říci, že je něco živé (opak mrtvého), používáme přídavná jména alive/ə'laɪv/ nebo living/'lɪvɪŋ/. Pozor ale na jejich použití.

Slovo alive nepoužíváme před podstatným jménem! Může stát pouze za slovesem.

His parents are still alive. TTT *14
Do you want to stay alive? TTT *15
I'm alive! TTT *16  

Pokud bychom chtěli použít přídavné jméno ‘živý’ před podstatným jménem, musíme použít living:

There wasn't a living soul. TTT *17
He's the best living songwriter. TTT *18  

Možná víte, že před některá přídavná jména lze dát určitý člen a vzniklým tvarem potom označujeme obecně celou skupinu lidí: the blind (slepí), the dead (ti mrtví), the sick (ti nemocní), the English (Angličané) apod.

Stejně tak můžeme všechny živé lidi označit výrazem the living.

Life is for the living. TTT *19
He's not among the living. TTT *20
‘Pity is for the living, envy is for the dead.’ (Mark Twain) TTT *21  

lively = plný života, plný energie

Nakonec si zmíníme ještě jedno přídavné jméno a to lively/'laɪvli/. Pozor, je to opravdu přídavné jméno, i když končí na -ly (tato koncovka se běžně objevuje u příslovcí – quickly, happily…).

Toto přídavné jméno znamená, že je něco živé, plné života, plné energie. Není to tedy opak od ‘mrtvý’ v tom pravém slova smyslu. Lively může být např. konverzace, párty apod.

 • a lively conversation / debate / talk – živá debata
 • a lively bar / restaurant – bar, restaurace, kde je živo
 • a lively class – živá vyučovací hodina
Překlad:
 1. Bydlím ve Vídni.
 2. Bydlí s rodiči.
 3. Shakespeare žil v šestnáctém a sedmnáctém století.
 4. John bydlí teď se svým tátou.
 5. Teď na pár dní bydlím u kamarádů.
 6. Přespali jsme v hotelu.
 7. Jeho život byl u konce.
 8. Je to můj život!
 9. Nemůžeš žít život bez lásky.
 10. Kočky mají devět životů.
 11. Kapela hrála naživo.
 12. Byl to živý koncert.
 13. Sledujete živé vysílání z Vancouveru.
 14. Jeho rodiče jsou stále živi.
 15. Chceš zůstat naživu?
 16. Já žiju!
 17. Nebyla tam živá duše.
 18. Je to nejlepší žijící autor písní.
 19. Život je pro živé.
 20. Není mezi živými.
 21. “Slitování je pro živé, závist patří mrtvým.”

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Life and Death

Jak umíte používat správná slovíčka týkající se života a smrti?
ADVANCED

Jak přeložit: záchranný kruh

Víte, jak přeložit záchranný kruh? V angličtině máme hned několik slovíček.

ELEMENTARY

Pleteme si: LIVE vs. STAY

Používá se spojení “live in a hotel” nebo “stay in a hotel”? Častá chyba začátečníků.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno LIVE, LIFE, ALIVE 10 14788 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety