Help for English

Jak přeložit: záchranný kruh

ADVANCED Vydáno dne 05.01.2024

Víte, jak přeložit záchranný kruh? V angličtině máme hned několik slovíček.Jak přeložit: záchranný kruh

Máme ho v logu webu, ale článek o něm ještě nevyšel. Řeč je o záchranném kruhu. Přidáme si ale i další slovní zásobu z této oblasti.

Záchranný kruh

Pro záchranný kruh máme hned několik výrazů. Začneme slovíčkem life buoy/'laɪfˌbɔɪ (nebo lifebuoy). Dejte si pozor na výslovnost, protože buoy/'bɔɪ/ se v britské angličtině vyslovuje stejně jako boy/'bɔɪ/. V americké angličtině se setkáte častěji s výslovností /bu:i/.

Pozn.: Samotné slovíčko buoy označuje bójku, bóji v moři.

Boats often carry life buoys to ensure the safety of passengers in case of an emergency. TTT *1
During water activities, always be aware of the location of the life buoys in case of an accident. TTT *2
If someone is struggling in the water, you can throw them a life buoy to help them stay afloat. TTT *3
I was canoeing last summer, and the rental place made sure we had life buoys, just in case the river got wild. TTT *4 

Slyšet můžete i spojení torpedo rescue buoy, což je nejčastěji záchranný plovák, který používají plavčíci. Znát ho můžete například ze seriálu Baywatch.

Lifeguards on duty had these high-tech torpedo rescue buoys that they could quickly zip across the water with. TTT *5
As the waves grew stronger, the lifeguard grabbed a rescue buoy and prepared for any potential water rescues. TTT *6 

Obecně se dá říct, že s výrazem life buoy se setkáte častěji v britské angličtině. V americké angličtině je běžnější spojení life preserver/'laɪf pr­ɪˌzɜ:və/. Zvláštností je, že tento výraz je sice nejčastěji chápán jako záchranný kruh, ale může popisovat i jakoukoli záchrannou vestu či pomůcku, která vás udrží na hladině.

As the waves grew stronger, and he struggled to stay afloat, his friend quickly threw him a life preserver from the boat. TTT *7
The lifeguard swam towards the drowning swimmer and threw him a life preserver, pulling him to safety. TTT *8
When we rented that canoe, they handed us bulky life preservers. TTT *9
Last summer, we went kayaking, and they made us wear bright orange life preservers. TTT *10 

Pozn.: Někdy je toto slovo vnímáno i jako něco, co si na sebe vezmete preventivně, abyste se neutopili, tedy např. plavací kruh.

Další možný překlad záchranného kruhu je life ring/'laɪfrɪŋ/ (nebo lifering).

When we rented the cabin near the lake, they had a life ring hanging on the porch. TTT *11
During the boat tour, the guide pointed out the life rings along the railing. TTT *12 

Použít můžete i lifebelt/'laɪfbel­t/ (nebo life belt). Toto slovo neobsahuje “kruh”, ale “opasek”. Záchranný kruh nás ale vlastně obepíná.

During the boating class, the instructor told us where the lifebelts were stored on the boat, just in case we needed them. TTT *13
Dad showed us the storage compartment on the kayak where he keeps a compact lifebelt. TTT *14 

Hlavně v americké angličtině můžete vidět ve významu záchranný kruh i slovíčko lifesaver/'laɪfseɪ­və/. Mnohem častěji se ale používá přeneseně jako záchrana, spása (v nesnázích).

They thought he was drowning and threw him a lifesaver. TTT *15 

Pozn.: Jako zajímavost můžeme zmínit americkou cukrovinku Life Savers, což jsou mentolové či ovocné bonbony, kterou jsou kulaté s otvorem uvnitř. Připomínají tedy tvar záchranného kruhu. Britové prodávají podobnou cukrovinku pod jménem Polo.

Záchranné lano

Součástí záchranného kruhu bývá vždy i záchranné lano. To lze použít i samostatně a přeložíme ho jako lifeline/'laɪflaɪn­/.

One of the crew members threw a lifeline to the man and he was safely brought back onboard. TTT *16 

I toto slovo se používá častěji spíše přeneseně (více níže).

Záchranná vesta

Zmínit je určitě třeba i záchrannou vestu. Pro tu se v britské angličtině používá spojení life jacket/'laɪf dʒ­ækɪt/, v americké uslyšíte life vest/'laɪf ves­t/.

During the river rafting trip, everyone had to wear a life jacket, even if they were confident swimmers. TTT *17
When we went kayaking, they made sure everyone wore a life vest for safety on the water. TTT *18 

Výše jsme zmínili, že (hlavně v americké angličtině) lze použít i life preserver/'laɪf pr­ɪˌzɜ:və/, což ale může být jak záchranná vesta, tak záchranný kruh.

Dále existuje termín personal flotation device, často zkracováno na PFD, což je odborně záchranná vesta či záchranný pás. Nejčastěji má oranžovou barvu a obléká si ho třeba posádka na lodi nebo na člunu. Je mohutnější než běžná záchranná vesta a udrží vás na hladině dlouhou dobu bez nutnosti šlapat vodu apod.

Slovo life ve významu “záchranný”

Asi jste si všimli, že mnoho výrazů používá slovíčko life/'laɪf/. To je sice v základní slovní zásobě život, ale na pozici přídavného jména nebo ve složenině má význam záchranný, tedy vlastně “život zachraňující”.

Kromě již zmíněných slov life ring, life belt, life buoy, lifesaver, life preserver, life vest či life jacket máme i slovíčko lifeboat/'laɪfbəʊt­/, což je záchranný člun. Slovo lifeguard/'laɪfgɑ:d se pak používá pro plavčíka.

Pozn.: Pro překlad bezpečnostní, záchranný se obecně používají slova safety, security. Více v článku SAFE vs. SAFETY.

Přenesené použití

Když někomu hodíte záchranný kruh či záchranné lano, nemusí se zrovna doslova topit. I v češtině lze tato slova použít přeneseně. Nejinak je tomu v angličtině.

Slovíčko lifesaver/'laɪfseɪ­və/ totiž může popisovat i záchranu či spásu (v těžké situaci). Dokonce se používá i jako záchrana/zachrán­ce života.

When I forgot my lunch, my friend brought an extra sandwich. He's a real lifesaver. TTT *19
Mom always keeps a pack of tissues in her bag. They've been a lifesaver in so many situations. TTT *20
The GPS on my phone was a real lifesaver when I got lost in the new neighbourhood. TTT *21 

Odvozené přídavné jméno life-saving/'laɪfˌseɪv­ɪŋ/ (případně lifesaving) má význam záchranný, život zachraňující. Používá se pouze před podstatným jménem.

Wearing a seatbelt is a simple life-saving habit that can prevent serious injuries in a car accident. TTT *22
Life-saving equipment, such as life vests and flotation devices, is essential on boats to ensure passenger safety. TTT *23 

Podobné je slovo lifeline/'laɪflaɪn­/, které lze použít přeneseně ve smyslu záchrana, spása, životně důležitá věc.

That spare phone charger you lent me was a real lifeline. My battery was about to die. TTT *24
Learning basic first aid can be a lifeline in emergencies, allowing you to assist others in need. TTT *25 

Přeneseně lze použít i celé spojení throw sb a lifeline, tedy pomoci někomu, být pro něj záchranou, spásou.

During the group project, my teammate threw me a lifeline by taking on some of my tasks when I was feeling overwhelmed. TTT *26 

Plavací kruh

Když je řeč o záchranném kruhu, určitě je dobré zmínit i plavací kruh, plavací kolo, nafukovací kruh. Pro něj můžete použít spojení swim ring/'swɪm rɪŋ nebo swimming ring/'swɪmɪŋ rɪ­ŋ/.

My little sister insisted on bringing her inflatable unicorn-shaped swim ring to the pool. TTT *27
The pool party had a safety station with colourful swim rings for kids to wear while playing in the shallow end. TTT *28
We organized a backyard pool party, and someone brought a giant donut swimming ring. TTT *29 

Běžně se však setkáte i s výrazy jako swim tube, float tube, rubber ring, pool ring, pool float, ring float, nebo dokonce water donut.

Máme i slovíčko floaty/'fləʊti/ (případně floatie), které někdo může použít i pro plavací kruh. Obecně ale toto slovo popisuje nafukovací rukávek, křidélko pro neplavce a používá se hlavně v americké angličtině. Přeložit ho můžeme ale taky jako water wing/'wɔ:təˌwɪŋ­/, v britské angličtině taky armband/'ɑ:mbænd/.

Je v tom zmatek

Jak vidíte v článku, u překladu slovíček jako záchranný kruh a plavací kruh je trochu zmatek. Možností je celá řada, ale mnoho rodilých mluvčích používá určité slovo a jiné zná jen pasivně, nebo ho dokonce nezná vůbec.

A není to tentokrát jen rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou, ale taky záleží, v kterém regionu daná osoba žije a dokonce jaký má věk. O tomto ostatně svědčí stovky internetových diskuzí na téma “what's the difference between life buoy, life preserver, life saver, swim ring, swimming ring etc.”

Překlad:
 1. Na lodích jsou často záchranné bóje, které zajišťují bezpečnost cestujících v případě nouze.
 2. Při vodních aktivitách vždy dbejte na umístění záchranných bójí pro případ nehody.
 3. Pokud se někdo potácí ve vodě, můžete mu hodit záchranný kruh, který mu pomůže udržet se na hladině.
 4. Loni v létě jsem jel na kánoi a v půjčovně nám zajistili záchranné bóje pro případ, že by se řeka rozbouřila.
 5. Plavčíci ve službě měli špičkové torpédové záchranné plováky, se kterými mohli rychle přeplout vodu.
 6. Když vlny zesílily, záchranář popadl záchranný plovák a připravil se na případnou záchranu z vody.
 7. Když vlny zesílily a on se snažil udržet na hladině, jeho kamarád mu rychle hodil z člunu záchranný kruh.
 8. Plavčík plaval k topícímu se plavci, hodil mu záchrannou vestu a vytáhl ho do bezpečí.
 9. Když jsme si půjčovali kánoi, dali nám objemné záchranné vesty.
 10. Loni v létě jsme jeli na kajaku a nutili nás mít na sobě jasně oranžové záchranné vesty.
 11. Když jsme si pronajali chatu u jezera, měli na verandě zavěšený záchranný kruh.
 12. Během prohlídky lodi průvodce upozornil na záchranné kruhy podél zábradlí.
 13. Během vodáckého kurzu nám instruktor řekl, kde jsou na lodi uloženy záchranné kruhy pro případ, že bychom je potřebovali.
 14. Táta nám ukázal úložný prostor na kajaku, kde má malý záchranný kruh.
 15. Mysleli si, že se topí, a hodili mu záchranný kruh.
 16. Jeden z členů posádky hodil muži záchranné lano a ten se bezpečně vrátil na palubu.
 17. Během plavby na raftu musel mít každý na sobě záchrannou vestu, i když byl zdatný plavec.
 18. Když jsme jeli na kajaku, ujistili se, že každý má na sobě záchrannou vestu kvůli bezpečnosti na vodě.
 19. Když jsem si zapomněl oběd, můj kamarád přinesl sendvič navíc. Je to opravdový zachránce.
 20. Maminka má v tašce vždycky balíček kapesníků. V mnoha situacích byly záchranou.
 21. Když jsem se v nové čtvrti ztratila, GPS v telefonu byla velká záchrana.
 22. Používání bezpečnostních pásů je jednoduchý život zachraňující návyk, který může zabránit vážným zraněním při dopravní nehodě.
 23. Záchranné prostředky, jako jsou záchranné vesty a plovací zařízení, jsou na lodích nezbytné pro zajištění bezpečnosti cestujících.
 24. Ta náhradní nabíječka, kterou jsi mi půjčil, byla opravdová spása. Moje baterie byla skoro vybitá.
 25. Naučit se základy první pomoci může být v případě nouze spásou, která ti umožní pomoci ostatním v nouzi.
 26. Během skupinového projektu mi můj kolega hodně pomohl a převzal některé z mých úkolů, když jsem se cítil přetížený.
 27. Moje malá sestra trvala na tom, že si do bazénu vezme svůj nafukovací kruh ve tvaru jednorožce.
 28. Na oslavě u bazénu byla bezpečnostní stanice s barevnými plaveckými kruhy, které si děti mohly nasadit při hře v málo hluboké vodě.
 29. Uspořádali jsme párty u bazénu na zahradě a někdo přinesl obří plavecký kruh ve tvaru koblihy.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Life and Death

Jak umíte používat správná slovíčka týkající se života a smrti?
PRE-INTERMEDIATE

Jak přeložit: SKŘÍŇ

České obecné slůvko “skříň” se do angličtiny nedá jednoduše přeložit. Záleží totiž, jakou skříň myslíte.

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit: záchranný kruh 2 1218 Od lukashavelka poslední příspěvek
před 4 měsíci