Help for English

SAFE vs. SAFETY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.04.2020

Umíte správně používat slovíčka SAFE a SAFETY?SAFE vs. SAFETY

Dnes se podíváme na dvě slovíčka, která souvisí s bezpečím. Druhé z nich je odvozeno od toho prvního, ale studenti je často používají nesprávně.

safe = trezor

Začneme podstatným jménem safe/'seɪf/, což je trezor. Jelikož i v češtině se říká sejf, význam je většinou jasný.

She keeps her jewellery in a safe. TTT *1
Does anyone know the code to the safe in his study? TTT *2
There wasn't a safe in our room, so we had to leave our valuables at reception. TTT *3 

safe = bezpečný, v bezpečí

Stejné slovo safe/'seɪf/ ovšem také znamená bezpečný, bez rizika, v bezpečí, chráněný.

Don't worry. The water is perfectly safe to drink. TTT *4
She started looking around. The place didn't look very safe. TTT *5
A baby always feels safe in the lap of its mother. TTT *6
Are these pills safe for children? TTT *7
You should always practice safe sex and use a condom. TTT *8
Your secret is safe with me. I won't tell anyone. TTT *9 

Stupňuje se běžně pomocí přípon -er a -est.

When he loses his temper, it's safer to leave him alone. TTT *10
Why would I carry so much money? It's much safer to use a credit card. TTT *11
I think this is the safest place to store my data. TTT *12 

safety = bezpečí

Odvozené podstatné jméno safety/'seɪfti/ znamená bezpečí.

The kids were so happy they were back in safety. TTT *13
Unfortunately, the dog didn't manage to run to safety and the collapsing building buried it. TTT *14
For extra safety we recommend turning off the water mains. TTT *15
For your own safety, you shouldn't use the same password on multiple web sites. TTT *16 

safety = bezpečnostní

Ačkoli je slůvko safety podstatné jméno, často stojí před jiným podstatným jménem a přebírá funkci přídavného jména. Pak se dá přeložit jako bezpečnostní, záchranný, ochranný, například v těchto spojeních:

 • safety standards / regulations = bezpečnostní předpisy
 • safety belt = bezpečnostní pás (v autě)
 • safety glass = bezpečnostní sklo
 • safety lock = bezpečnostní zámek
 • safety hazard = bezpečnostní riziko
 • safety net = záchranná síť
 • safety pin = zavírací / spínací špendlík
 • safety match = bezpečnostní zápalka TTT *17

For safety reasons, the visitors will always be accompanied by a guide. TTT *18
We were told it was a safety hazard to drive on, so we stopped. TTT *19
The safety barrier didn't stop him from entering the building. TTT *20 

safe vs. save

Studentům se také občas pletou tato dvě slovíčka, proto připomínáme:

 • safe/'seɪf/ = trezor, bezpečný, v bezpečí
 • save/'seɪv/ = zachránit (něco, někoho), šetřit, ušetřit (peníze)
Překlad:
 1. Uchovává své šperky v trezoru.
 2. Zná někdo heslo k trezoru v jeho pracovně?
 3. V pokoji nebyl trezor, tak jsme museli naše cennosti nechat na recepci.
 4. Neboj. Ta voda se dá pít naprosto bez rizika.
 5. Začala se rozhlížet. To místo nevypadalo moc bezpečně.
 6. Miminko se v maminčině klíně cítí vždy bezpečně.
 7. Jsou tyto prášky pro děti bezpečné?
 8. Vždy bys měl provozovat bezpečný sex a používat kondom.
 9. Tvoje tajemství je u mě v bezpečí. Nikomu to neřeknu.
 10. Když se rozčílí, je bezpečnější ho nechat být.
 11. Proč bych nosil tolik peněz? Mnohem bezpečnější je použít kreditní kartu.
 12. Myslím, že toto je nejbezpečnější místo na ukládání mých dat.
 13. Děti byly velice rády, že jsou zpátky v bezpečí.
 14. Pes bohužel nestihl doběhnout do bezpečí a padající budova ho zasypala.
 15. Pro větší bezpečí doporučujeme vypnout přívod vody.
 16. Pro své vlastní bezpečí byste neměli používat stejné heslo na více webových stránkách.
 17. kterou lze zapálit pouze o škrtátko na krabičce
 18. Z bezpečnostních důvodů budou návštěvníci vždy doprovázeni průvodcem.
 19. Bylo nám řečeno, že jet dál je bezpečnostní riziko, tak jsme zastavili.
 20. Bezpečnostní zátaras mu nezabránil do té budovy vstoupit.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: SAFE vs. SAFETY

Umíte správně používat slova SAFE a SAFETY? Procvičte si to.

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou -ED, u kterých se nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář