Help for English

DIE, DEATH, DEAD

ELEMENTARY Vydáno dne 10.04.2021

Problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.



DIE / DEATH / DEAD

Tento článek upozorní na některé časté studentské chyby, které se objevují v používání tří slovíček spojených se smrtí: die, death a dead. Není to moc optimistické téma, o to důležitější však je, aby když už se o smrti mluví, aby to bylo správně.

die = umírat (sloveso)

Sloveso die/'daɪ/ je pravidelné, tedy minulý čas a minulé příčestí se tvoří přidáním koncovky -ed (die – died – died).

Pozor na výslovnost, obzvláště pokud se učíte také němčinu. Němčináři totiž rádi vyslovují die jako /di:/, což je pochopitelně špatně.

Pozor také na změnu pravopisu, chceme-li ke slovesu přidat koncovku -ing (více zde).

die/'daɪ/ – I don't want to die. TTT *1
died /daɪd/  – My grandmother died last month. TTT *2
dies /daɪz/  – If he dies, everyone will miss him. TTT *3
dying /daɪɪŋ/  – He's dying. TTT *4  

Chceme-li říci, na co člověk zemřel (obzvláště jedná-li se o nemoc, chorobu apod.), používáme zpravidla předložku of:

He died of cancer. TTT *5
Many children are dying of hunger in the world. TTT *6  

Možná je i předložka from (zemřít z něčeho), tam se ale už nejedná o nemoc, ale spíše o činnost, která ke smrti vede:

He died from too much work. TTT *7
Do you know that you can die from having sex? TTT *8  

die vs. dye

Pozor na sloveso dye/'daɪ/. Jeho výslovnost je zcela stejná jako výslovnost slovesa die/'daɪ/. Znamená však něco zcela jiného – obarvit.

Je to také pravidelné sloveso a má tvary dyes (3. os. jednotného čísla), dyeing (přít. příčestí), dyed (minulý čas a minulé příčestí).

She dyed her hair red. TTT *9  

death = smrt (podstatné jméno)

Podstatné jméno death/'deθ/ může být nepočitatelné (smrt) ale i počitatelné (úmrtí). Opět pozor na výslovnost, obzvláště na správné vyslovování koncové souhlásky -th.

Nepočitatelné:

I don't believe in life after death. TTT *10
Death is a part of life. TTT *11  

Počitatelné:

There was a death in her family. TTT *12
The virus has caused many deaths. TTT *13  

death vs. deaf

Studenti občas chybují i u této dvojice slov. Vyslovují se podobně, ale rozhodně ne stejně. Porovnejte:

 • death/'deθ/ (smrt)
 • deaf/'def/ (hluchý)

dead = mrtvý (přídavné jméno)

Přídavné jméno dead/'ded/ se vyslovuje s krátkým /e/.

When the doctor got there, the man was already dead. TTT *14
They found a dead body in the river. TTT *15  

Před přídavné jméno lze umístit určitý člen – vytvoříme tak podstatné jméno “(ti) mrtví (lidé)”.

The sound could wake the dead. TTT *16
She claims to be able to speak to the dead. TTT *17
In Mexico, they celebrate the Day of the dead. TTT *18  

dead vs. dad

Pozor na rozdíl ve výslovnosti slova dad/'dæd/ (táta) a dead/'ded/ (mrtvý). V prvním slově je tzv. široké a, tedy /æ/.

His dad is dead. TTT *19  

Překlad:
 1. Já nechci umřít.
 2. Moje babička před měsícem umřela.
 3. Jestli zemře, všem bude moc chybět.
 4. On umírá.
 5. Zemřel na rakovinu.
 6. Mnoho dětí na světě právě umírá hladem.
 7. Zemřel z té spousty práce.
 8. Víš, že člověk může umřít ze sexu?
 9. Obarvila si vlasy na červeno.
 10. Nevěřím v život po smrti.
 11. Smrt je součást života.
 12. Měli úmrtí v její rodině.
 13. Ten virus způsobil mnoho úmrtí.
 14. Když tam dorazil doktor, ten muž byl už po smrti.
 15. V řece nalezli mrtvé tělo.
 16. Ten zvuk by probudil i mrtvého.
 17. Tvrdí, že dokáže mluvit se zemřelými.
 18. V Mexiku slaví Den zemřelých.
 19. Jeho táta je po smrti.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.



Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

DIE, DEATH, DEAD (cvičení)

Test zaměřený na problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Life and Death

Jak umíte používat správná slovíčka týkající se života a smrti?
INTERMEDIATE

Death (vocabulary)

Slovíčka spojená se smrtí
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno DIE, DEATH, DEAD 7 14559 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety