Help for English

DIE, DEATH, DEAD

ELEMENTARY Vydáno dne 27.02.2009

Problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.DIE / DEATH / DEAD

Tento článek upozorní na některé časté studentské chyby, které se objevují v používání tří slovíček spojených se smrtí: DIE, DEATH, DEAD. Není to moc optimistické téma, o to důležitější však je, aby když už se o smrti mluví, aby to bylo správně.


DIE / daɪ/ - umírat (sloveso)

DIE je sloveso a to sloveso pravidelné, tedy minulý čas a minulé příčestí se tvoří přidáním koncovky -ED. Pozor však na změnu pravopisu, chceme-li ke slovesu přidat koncovku -ING. Pozor na výslovnost, obzvláště pokud se učíte také němčinu. Němčináři totiž rádi vyslovují DIE jako /di:/, což je pochopitelně špatně.

die / daɪ/ - I don't want to die.
died / daɪd/ - My grandmother died last month.
dies / daɪz/ - If he dies, everyone will miss him.
dying / daɪɪŋ/ - He's dying.

Chceme-li říci, NA CO člověk zemřel (obzvláště jedná-li se o nemoc, chorobu apod.), používáme zpravidla předložku OF:

He died of cancer.
Many children are dying of hunger in the world.

Možná je i předložka FROM (zemřít Z něčeho), tam se ale už nejedná o nemoc, ale spíše o činnost, která ke smrti vede:

He died from too much work.
Do you know that you can die from having sex?

Pozor na sloveso dye / daɪ/ -jeho výslovnost je zcela stejná jako výslovnost slovesa die. Znamená však něco zcela jiného - obarvit. Je to také pravidelné sloveso a má tvary dyes (3. os. jednotného čísla), dyeing (přít. příčestí), dyed (minulý čas a minulé příčestí).

She dyed her hair red.


DEATH / deθ/ - smrt (podstatné jméno)

DEATH je podstatné jméno, které se může chovat jako nepočitatelné (smrt) ale i jako počitatelné (úmrtí). Opět pozor na výslovnost, obzvláště na správné vyslovování koncové souhlásky TH.

Nepočitatelné:

I don't believe in life after death.
Death is a part of life.

Počitatelné:

There was a death in her family.
The virus has caused many deaths.


 

DEAD / ded/ mrtvý (přídavné jméno)

Přídavné jméno DEAD se vyslovuje s krátkým /e/.

When the doctor got there, the man was already dead.
They found a dead body in the river.

Před přídavné jméno lze umístit určitý člen - vytvoříme tak podstatné jméno "(ti) mrtví (lidé)".

The sound could wake the dead.
She claims to be able to speak to the dead.
In Mexico, they celebrate the Day of the dead.

Pozor na rozdíl ve výslovnosti slova dad /dæd/ (táta) a dead /ded/ (mrtvý). V prvním slově je tzv. široké a. Poslechněte si jejich výslovnost v našem slovníčku, jednoduše na slovíčko dvakrát klikněte a nechte si ho přehrát.

His dad is dead.

Závěrem

Uvedené informace jsou samozřejmě naprosté základy. Další slovíčka, eufemismy, idiomy a jiné výrazy spojené se smrtí probereme v jiném článku v blízké době.

 

 

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

DIE, DEATH, DEAD (cvičení)

Test zaměřený na problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Life and Death

Jak umíte používat správná slovíčka týkající se života a smrti?
INTERMEDIATE

Death (vocabulary)

Slovíčka spojená se smrtí
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno DIE, DEATH, DEAD 14 12548 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety