Help for English

Death (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.11.2010

Slovíčka spojená se smrtíafterlife
afterlife - posmrtný život, život po životě
BrE
/'ɑ:ftəlaɪf/ Přehrát
AmE
/'æftərlaɪf/ Přehrát

noun - life after death

 
ashes - popel
BrE
/'æʃɪz/ Přehrát
AmE
/'æʃɪz/ Přehrát

noun - the powder that's left when the body of a dead person is cremated

 
assassin - úkladný vrah, atentátník
BrE
/ə'sæsɪn/ Přehrát
AmE
/ə'sæsɪn/ Přehrát

noun - somebody who kills an important or famous person (esp. for money or other purposes)

autopsy
autopsy - pitva
BrE
/'ɔ:tɒpsi/ Přehrát
AmE
/'ɔ:tɑ:psi/ Přehrát

noun - the act of opening the body of a dead person to find out why they died

burial
burial - pohřeb, pohřbení
BrE
/'beriəl/ Přehrát
AmE
/'beriəl/ Přehrát

noun - the act of putting a dead person's body in the ground

bury
bury - pohřbít
BrE
/'beri/ Přehrát
AmE
/'beri/ Přehrát

verb - to put a dead person's body in the ground

cemetery
cemetery - hřbitov
BrE
/'semətri/ Přehrát
AmE
/'seməteri/ Přehrát

noun - a place with many graves of people

coffin
coffin - rakev
BrE
/'kɒfɪn/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fɪn/ Přehrát

noun - a wooden box where a dead body is put

 
condolence - soustrast, upřímná soustrast
BrE
/kən'dəʊləns/ Přehrát
AmE
/kən'doʊləns/ Přehrát

noun - an expression of sympathy for somebody, whose family member or friend has died

corpse
corpse - mrtvola
BrE
/'kɔ:ps/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rps/ Přehrát

noun - a dead body

dead
dead - mrtvý, mrtev
BrE
/'ded/ Přehrát
AmE
/'ded/ Přehrát

adjective - not alive

 
deadly - smrtelný, smrtící
BrE
/'dedli/ Přehrát
AmE
/'dedli/ Přehrát

adjective - causing death, poisonous or extremely harmful

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

 
death sentence - trest smrti, rozsudek smrti, odsouzení k smrti
BrE
/'deθ sentəns/ Přehrát
AmE
/'deθ sent̬əns/ Přehrát

noun - a punishment of being killed for a serious crime

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

drown
drown - utopit, utopit se
BrE
/'draʊn/ Přehrát
AmE
/'draʊn/ Přehrát

verb - to die by being underwater and unable to breathe, to let somebody die in this way

execute
execute - popravit
BrE
/'eksəkju:t/ Přehrát
AmE
/'eksəkju:t/ Přehrát

verb - to kill somebody as a legal punishment

executioner
executioner - popravčí, kat
BrE
/ˌeksɪ'kju:ʃənə/ Přehrát
AmE
/ˌeksɪ'kju:ʃənər/ Přehrát

noun - a person whose job is to kill somebody who was sentenced to death

funeral
funeral - pohřeb
BrE
/'fju:nərəl/ Přehrát
AmE
/'fju:nərəl/ Přehrát

noun - a ceremony concerning the burial of a dead person

 
funeral notice - smuteční oznámení, parte
BrE
/'fju:nərəlˌnəʊtɪs/ Přehrát
AmE
/'fju:nərəlˌnoʊt̬ɪs/ Přehrát

noun - an announcement of someone's passing away, usually published in the papers by the family of the deceased

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

Grim Reaper
Grim Reaper - smrtka, smrťák
BrE
/'grɪm ri:pə/ Přehrát
AmE
/'grɪm ri:pər/ Přehrát

noun - a supernatural being that looks like a human skeleton and carries a scythe

hearse
hearse - pohřební vůz, pohřebák (auto)
BrE
/'hɜ:s/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rs/ Přehrát

noun - a vehicle that carries a dead person in a coffin to a funeral

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

kill
kill - zabít
BrE
/'kɪl/ Přehrát
AmE
/'kɪl/ Přehrát

verb - to end somebody's life

 
manslaughter - zabití
BrE
/'mænslɔ:tə/ Přehrát
AmE
/'mænslɔ:t̬ər/ Přehrát

noun - the crime of killing a person (by accident, not intentionally)

morgue
morgue - márnice
BrE
/'mɔ:g/ Přehrát
AmE
/'mɔ:rg/ Přehrát

noun - a room or a house where dead bodies are stored before they are buried

mourn
mourn - oplakávat, truchlit, naříkat
BrE
/'mɔ:n/ Přehrát
AmE
/'mɔ:rn/ Přehrát

verb - to cry and be very sad for somebody who has died or something which has been lost

murder
murder - zavraždit
BrE
/'mɜ:də/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rdər/ Přehrát

verb - to kill somebody deliberately

murderer
murderer - vrah
BrE
/'mɜ:dərə/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rdərər/ Přehrát

noun - a person who killed somebody deliberately

 
obituary - nekrolog, smuteční oznámení (v novinách)
BrE
/ə'bɪtʃʊəri/ Přehrát
AmE
/ə'bɪtʃʊəri/ Přehrát

noun - an article in the newspaper about a person who has recently died, usually includes information about their life, about their significance etc.

 
orphan - sirotek
BrE
/'ɔ:fn/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rfn/ Přehrát

noun - a child who has lost both parents

 
pass away - zemřít, zesnout
BrE
/ˌpɑ:s ə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌpæsə'weɪ/ Přehrát

verb - a more sensitive way of saying "to die"

suicide
suicide - sebevražda
BrE
/'su:ɪsaɪd/ Přehrát
AmE
/'su:ɪsaɪd/ Přehrát

noun - the act in which a person kills himself/herself deliberately

 
terminal - smrtelný (např. choroba)
BrE
/'tɜ:mɪnl/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rmɪnl/ Přehrát

adjective - (of a disease) resulting in death, ending in death

undertaker
undertaker - pohřebák, obstaravatel pohřbů, funebrák
BrE
/'ʌndəteɪkə/ Přehrát
AmE
/'ʌndərteɪkər/ Přehrát

noun - a person whose job is to organize funerals and prepare dead bodies for burial

victim
victim - oběť
BrE
/'vɪktɪm/ Přehrát
AmE
/'vɪktɪm/ Přehrát

noun - a person who is hurt or killed in an accident etc; a person against whom a crime has been committed

widow
widow - vdova
BrE
/'wɪdəʊ/ Přehrát
AmE
/'wɪdoʊ/ Přehrát

noun - a woman whose husband has died

 
widower - vdovec
BrE
/'wɪdəʊə/ Přehrát
AmE
/'wɪdoʊər/ Přehrát

noun - a man whose wife has died

 
will - poslední vůle, závěť
BrE
/'wɪl/ Přehrát
AmE
/'wɪl/ Přehrát

noun - a document where a person states who should get his property after he/she diesPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

DIE, DEATH, DEAD (cvičení)

Test zaměřený na problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.

ELEMENTARY

DIE, DEATH, DEAD

Problematická slovíčka, která se studentům často pletou – DIE, DEATH, DEAD.

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Life and Death

Jak umíte používat správná slovíčka týkající se života a smrti?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Death (vocabulary) 12 28630 Od Chronos poslední příspěvek
před 12 lety