Help for English

Spelling: Pravopisné změny

ELEMENTARY Vydáno dne 11.04.2021

Přehled pravopisných změn, ke kterým ve slovech dochází, když k nim přidáme koncovku -ing, -s, -ed, -er, -est apod.Spelling: Pravopisné změny

V tomto článku se zaměříme na změny v pravopisu slov, ke kterým dochází při použití koncovek -s, -ing, -ed, -er, -est, -ly. Při běžném studiu se s těmito změnami budete setkávat postupně a opakovaně. Zde si však ukážeme, že je jen několik typů změn, které jsou společné pro více koncovek.

Vypouštění koncového němého E

U slov, která končí na nevyslovované (němé) e, dochází k vynechání tohoto písmene, a to při přidání koncovek -ed, -ing, -er a -est.

přítomné příčestí:

make – making
stare – staring
like – liking

minulý čas, minulé příčestí:

like – liked
stare – stared
believe – believed

stupňování:

nice – nicer – nicest
large – larger – largest

činitel děje:

believe – believer

Přidání E

Používáme-li koncovku -s (přítomný čas ve třetí osobě jednotného čísla, množné číslo podstatných jmen) po -s, -sh, -ch, -x, -z přidáváme -es:

množné číslo:

box – boxes
bus – buses
dish – dishes

přítomný čas ve 3. os. j.č.:

pass – passes
mix – mixes
watch – watches

Některá podstatná jména (konkrétně ta původně anglická) končící na -o vytváří množné číslo pomocí -es:

potato – potatoes
tomato – tomatoes
hero – heroes

Podstatná jména přejatá (video, radio) používají pouze -s (videos, radios).

Pozn.: Více v článku Nepravidelné množné číslo.

Změkčení Y na I

U slov končících na -y, které předchází souhláska, dochází ke změně tohoto y na i (změkčení). To se týká koncovek -ed, -er, -est, -ly a -s.

3. osoba jednotného čísla:

fly – flies
carry – carries
worry – worries

množné číslo:

city – cities
berry – berries

minulý čas, minulé příčestí:

carry – carried
worry – worried

stupňování:

dry – drier – driest
happy – happier – happiest

činitel děje:

carry – carrier

příslovce:

pretty – prettily
easy – easily

Ale pozor! Pokud slovo končí na -y, kterému předchází samohláska, ke změkčení nedochází:

play – plays – played – player

Zdvojování koncové souhlásky

Končí-li slovo na trojici písmen souhláska + samohláska + souhláska (big, hit, win), a poslední slabika je přízvučná, koncová souhláska se zdvojuje po přidání koncovek -ing, -ed, -er, -est a -y.

přítomné příčestí:

sit – sitting
begin – beginning
stop – stopping

minulý čas, minulé příčestí:

stop – stopped
prefer – preferred

stupňování:

big – bigger – biggest
thin – thinner – thinnes

činitel děje:

dig – digger

přídavné jméno:

fun – funny
fog – foggy

Pokud bychom tuto změnu neprovedli, slovo by se vyslovovalo jinak.

  • sit – siting /saɪtɪŋ/
  • stop – stoping /stəʊpɪŋ/
  • dig – diger /daɪdʒə/

Také by mohlo dojít k záměně slov:

stare (civět) – staring, stared
star (být v hlavní roli) – starring, starred

Ale pozor! Není-li na poslední slabice přízvuk, ke zdvojení NEDOCHÁZÍ:

open – openning – openned – openner
open – opening – opened – opener

V britské angličtině se koncové -l v takovém případě zdvojuje i když přízvuk leží jinde. V americké angličtině je běžné takové koncové L nezdvojovat:

travel – travelling – travelled – traveller (br.)
travel – traveling – traveled – traveler (am.)

Pozn.: Podrobnosti najdete také v článku Zdvojování koncové souhlásky.

Změna IE na Y

Několik sloves končících na -ie se po přidání koncovky -ing změní následovně:

die – dying
lie – lying
tie – tying

Změna F na V

U některých podstatných jmen končících na -f nebo -fe dochází v množném čísle ke změně na -ve. Není to však zdaleka u všech.

Ke změne dochází:

leaf – leaves
half – halves
loaf – loaves
knife – knives

Možné jsou obě varianty:

hoof – hoofs nebo hooves
dwarf – dwarfs nebo dwarves

Ke změně nedochází:

scarf – scarfs
roof – roofs

Zde je dobré se tuto pravopisnou změnu učit vždy s novými slovíčky.

Pozn.: Více v článku Nepravidelné množné číslo.

Změna C na CK

U několika slov končících na -c se při přidání koncovek -ing, -ed a -er mění c na ck:

traffic – trafficking, trafficked, trafficker
panic – panicking, panicked
picnic – picnicking, picnickedOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Pravopisné změny (cvičení)

Procvičte si správný pravopis slov s koncovkami -ing, -ed, -ly, -er, apod.

INTERMEDIATE

Check your spelling 1

Do jaké míry zvládáte anglický pravopis?

ALL LEVELS

Hláskování v English Me

V English Me si můžete nově procvičovat i anglické hláskování.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spelling: Pravopisné změny 7 53778 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 13 lety