Help for English

Spelling: Pravopisné změny

ELEMENTARY Vydáno dne 02.12.2006

Přehled pravopisných změn, ke kterým ve slovech dochází, když k nim přidáme koncovku -ing, -s, -ed, -er, -est apod.Spelling: Pravopisné změny

V tomto článku se zaměříme na změny v pravopisu slov, ke kterým dochází při použití koncovek -s, -ing, -ed, -er, -est, -ly. Při běžném studiu se s těmito změnami budete setkávat postupně a opakovaně. Zde si však ukážeme, že je jen několik typů změn, které jsou společné pro více koncovek.

Vypouštění koncového němého E

U slov, která končí na nevyslovované (němé) E, dochází k vynechání tohoto písmene, a to při přidání koncovek -ED, -ING, -ER, a -EST.

make - making, stare - staring, like - liking (přítomné příčestí)
like - liked, stare - stared, believe - believed (min. čas, min. příčestí)
nice - nicer - nicest, large - larger - largest (stupňování)
believe - believer (činitel děje)

Přidání E

Používáme-li koncovku -S (přítomný čas ve třetí osobě jednotného čísla, množné číslo podstatných jmen), po -s, -sh, -ch, -x přidáváme ES:

box - boxes, bus - buses, dish - dishes (množné číslo)
pass - passes, mix - mixes, watch - watches (přít. čas ve 3. os. jedn. č.)

Podstatná jména končící na -O vytváří množné číslo buď pouze pomocí -S, nebo -ES. Podstatná jména původně anglická (potato, tomato, hero ...) přidávají -ES (potatoes, heroes...) a podstatná jména přejatá (video, radio) používají pouze -S (videos, radios).

Změkčení Y na I

U slov končících na -y, které předchází souhláska, dochází ke změně tohoto Y na I (změkčení). To se týká koncovek -ED, -ER, -EST, -LY a -S.

fly - flies, carry - carries, worry - worries (3. osoba jednotného čísla)
city - cities, berry - berries (množné číslo)
carry - carried, worry - worried (min. čas, min. příčestí)
dry - drier - driest, happy - happier - happiest (stupňování)
carry - carrier (činitel děje)
pretty - prettily, easy - easily (příslovce)

ALE: play - plays - played - player (před -y je samohláska).

Zdvojování koncové souhlásky

Končí-li slovo na trojici písmen souhláska + samohláska + souhláska (big, hit, win), a poslední slabika je přízvučná, koncová souhláska se zdvojuje po přidání koncovek -ING, -ED, -ER, -EST, -Y.

sit - sitting, begin - beginning, stop - stopping (přítomné příčestí)
stop - stopped, prefer - preferred (min. čas, min. příčestí)
big - bigger - biggest, thin - thinner - thinnest (stupňování)
dig - digger (činitel děje)
fun - funny, fog - foggy (přídavné jméno)

Pokud bychom tuto změnu neprovedli, slovo by se vyslovovalo jinak.

sit - siting /  saɪtɪŋ /
stop - stoping /  stəʊpɪŋ /
dig - diger /  daɪdʒə /

Také by mohlo dojít k záměně slov:

stare (civět) - staring, stared
star (být v hlavní roli) - starring, starred

ALE: není-li na poslední slabice přízvuk, ke zdvojení NEDOCHÁZÍ:

open - openning - openned - openner
open - opening - opened - opener

A britské angličtině se koncové -L v takovém případě zdvojuje i když přízvuk leží jinde. V americké angličtině je běžné takové koncové L nezdvojovat:

travel - travelling - travelled - traveller (br.)
travel - traveling - traveled - traveler (am.)

W se v angličtině nepočítá mezi souhlásky, tedy se nezdvojuje:

bow - bowed - bowing
few - fewer - fewest

Nezdvojuje se ani koncové X (box - boxing, boxer)

Změna IE na Y

Několik sloves končících na IE se po přidání koncovky -ING změní následovně:

die - dying
lie - lying
tie - tying

Jinak by se totiž muselo koncové -e vypustit, a vznikly by nám tvary diing, liing, tiing - a ty by se vyslovovaly podobně jako např. slovo skiing.

Změna F na V

U některých podstatných jmen končících na -F nebo -FE dochází v množném čísle ke změně na -VE. Není to však zdaleka u všech:

leaf - leaves, half - halves, loaf - loaves, knife - knives
hoof - hoofs/hooves, dwarf - dwarfs/dwarves
scarf - scarfs, roof - roofs

Zde je dobré se tuto pravopisnou změnu učit vždy s novými slovíčky.

Změna C na CK

U několika slov končících na C se při přidání koncovek -ING, -ED, -ER mění C na CK:

traffic - trafficking, trafficked, trafficker
panic - panicking, panicked
picnic - picnicking, picnicked
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Check your spelling #1

Do jaké míry zvládáte anglický pravopis?
ELEMENTARY

Pravopisné změny (cvičení)

Procvičte si správný pravopis slov s koncovkami -ing, -ed, -ly, -er, apod.
INTERMEDIATE

Změna stavu (test A)

Otestujte si, jak dokážete správně používat slovesa vyjadřující změnu stavu (get, become, turn, fall, come, go, grow…)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spelling: Pravopisné změny 36 51204 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety