Help for English

Pravopisné změny (cvičení)

ELEMENTARY Vydáno dne 06.12.2006

Procvičte si správný pravopis slov s koncovkami -ing, -ed, -ly, -er, apod.Doplňte do vět správný tvar slov v závorce. Pokud si nejste jisti, kterou koncovku použít, přejeďte myší přes žlutou ikonku vpravo od věty.
Po vyhodnocení si přejetím ukazatele myši přes barevnou (zelenou nebo červenou) ikonku přečtěte správné odpovědi s vysvětlením.


 1. I think you should stop (worry) all the time. TTT *1
 2. I (visit) my friends last weekend. TTT *2
 3. Germany is much (big) than Austria. TTT *3
 4. Many people were (picnic) in the park. TTT *4
 5. Henry VIII had six . (wife) It is a well known fact´. TTT *5
 6. I knew she was (lie). She didn't look me in the eye when she said that. TTT *6
 7. I bought a couple of new (video). They were really cheap. TTT *7
 8. The dead rabbit was covered with (fly). The sight made me sick. TTT *8
 9. Jack is a very good (swim). He's really fit. TTT *9
 10. In the 90's, Jodie Foster (star) in the movie The Silence of the Lambs. TTT *10
 11. Aren't you (forget) something? TTT *11
 12. He was so tall that he could (easy) reach the ceiling. TTT *12
 13. Antarctica is the coldest and (dry) region of the world. TTT *13
 14. Ketchup is made from (tomato), don't you know that? TTT *14
 15. The tsunami warning sent thousands of people (flee) in panic. TTT *15
Překlad:
 1. -ing
 2. -ed
 3. -er
 4. -ing
 5. -s
 6. -ing
 7. -s
 8. -s
 9. -er
 10. -ed
 11. -ing
 12. -ly
 13. -est
 14. -s
 15. -ing


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Spelling: Pravopisné změny

Přehled pravopisných změn, ke kterým ve slovech dochází, když k nim přidáme koncovku -ing, -s, -ed, -er, -est apod.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Tvoření příslovcí

Víte, kdy se z přídavného jména vytvoří příslovce přidáním koncovky -LY? Znáte pravopisné změny, ke kterým může dojít? Vyzkoušejte si krátké cvičení.

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Koncovky -IC a -ICAL

Pletou se Vám slovíčka s koncovkami -IC a -ICAL (např. ELECTRIC a ELECTRICAL)? Procvičte si je v této doplňovačce.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pravopisné změny (cvičení) 13 26954 Od Mithila poslední příspěvek
před 13 lety