Help for English

Nepravidelné množné číslo

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.11.2006

Nepravidelná podstatná jména, přehled nepravidelností a zvláštností v tvoření množného čísla.Nepravidelné množné číslo

Jistě znáte některá podstatná jména, která tvoří množné číslo nepravidelně. V tomto příspěvku vám nabídneme přehledný seznam těchto podstatných jmen a také metodu, jak se tyto nepravidelnosti naučit.

WIFE - WIVES

Velké množství podstatných jmen končících na -F tvoří množné číslo pomocí -VES. Ne však všechna, a u některých jsou možné dvě varianty.

wife - wives
half - halves
knife - knives
loaf - loaves
leaf - leaves

ALE:

proof - proofs
safe - safes
cliff - cliffs
roof - roofs

Obě možnosti

dwarf - dwarfs/dwarves
hoof - hoofs/hooves
scarf - scarfs/scarves
handkerchief - handkerchiefs/handkerchieves

MAN - MEN

Podstatná jména MUŽ a ŽENA jsou nepravidelná, stejně jako další slova, která z nich byla vytvořena.

man - men
woman - women
sportsman - sportsmen
sportswoman - sportswomen
policeman - policemen
policewoman - policewomen
Englishman - Englishmen

POZOR:

German - Germen Germans - toto slovo neobsahuje slovo MAN

TOOTH - TEETH

U některých podstatných jmen se OO mění na EE.

tooth - teeth
foot - feet
goose - geese

MOUSE - MICE

Některé plurály končí na -ICE či -CE:

mouse - mice
louse - lice
dice
penny - pence

CHILD - CHILDREN

child - children
ox - oxen
brother - brethren

SHEEP - SHEEP

Některá podtstaná jména mají stejný tvar v jednotném i množném čísle.

sheep - sheep
fish - fish
aircraft - aircraft
species - species
deer - deer
trout - trout
(a další)

PERSON - PEOPLE

Tvar 'people' vlastně není tvarem slova 'person'. Je to tzv. 'náhradní plurál'.

man, person - people

Cizí slova

Plurál cizích slov, to je kapitola sama pro sebe. Jde především o slova latinského původu a ta mají původní latinské koncovky:

datum - data, criterion - criteria, bacterium - bacteria, serum - sera
formula - formulae, larva - larvae, alga - algae
cactus - cacti, fungus - fungi
analysis - analyses, thesis - theses, crisis - crises
dogma - dogmata

Mnohá latinská slova, která se již v angličtině běžně používají, však již tvoří množné číslo pravidelně (spirit - spirits, index - indexes, album - albums, serum - sera/serums, forum - forums). Běžná jsou už dokonce i slova cactuses, funguses apod.

Různé

 • Podstatná jména končící na -O tvoří množné číslo buď pomocí -s, nebo -es. Pokud se slovo považuje za slovo cizího původu, používáme pouze -s (videos, radios, embryos), pokud se považuje za domácí (anglické), používáme -es (heroes, potatoes, tomatoes).

 • Plurál některých podstatných jmen může mít navíc zcela jiný význam:

  scales - váhy
  customs - clo
  pictures - kino
  spirits - nálada
  effects - majetek

 • Některá podstatná jména existují pouze v plurálu:

  goods (zboží), wages (mzda), barracks (kasárna)

  Jedná se často o tzv. párová podstatná jména:

  scissors, trousers, jeans, pyjamas, glasses

  Pokud bychom chtěli tato slova počítat, musíme si pomoci vazbou A PAIR OF trousers (two pairs of trousers - dvoje kalhoty, two pairs of glasses - dvoje brýle).

 • Některá podstatná jména se 'tváří' jako plurál, ale používají se se slovesem v jednotném čísle (je to ve skutečnosti nepočitatelné podstatné jméno):

  mathematics is...
  gymnastics, measles, billiards, news

 • Jiná se naopak tváří jako jednotné číslo, ale je to ve skutečnosti plurál:

  cattle - dobytek (vždy CATTLE ARE...)
  police - policie, policisté (vždy POLICE ARE...)

  Slova STAFF, CREW, se také, obzvláště v britské angličtině, běžně používají jako plurál (THE HOTEL STAFF ARE, THE SHIP CREW ARE...)

  Podobně je tomu u slov TEAM, FAMILY apod. Pokud je používáme pro označení jednotlivců, je to plurál (My family are very tall - vysocí jsou jednotlivci, ne ta rodina). Pokud ale máme na mysli rodinu jako celek, je to samozřejmě singulár (one family, two families atd.)

 • Pozor na následující zvláštnosti:

  passer-by - passers-by
  brother-in-law - brothers-in-law
  man-eater - man-eaters - plurál tvoříme u slova EATER, nikoliv MAN

Závěrem

Výše uvedený přehled zajisté není vyčerpávající. Snažil jsem se však dotknout všech typů nepravidelného tvoření množného čísla u podstatných jmen a uvést alespoň příklady těch slov, které jsou nejpoužívanější. V následujícím seznamu slovíček naleznete správnou výslovnost těchto slov a budete si je moci interaktivním způsobem procvičit:
Nepravidelné množné číslo (seznam)

Zároveň si můžete vyzkoušet toto cvičení:
Gramatika: Pravidelné a nepravidelné množné číslo (cvičení)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: neurčitý člen A / AN

Procvičte si, kdy používáme člen A a kdy AN.
INTERMEDIATE

Nepravidelné množné číslo #3

Cvičení pro pokročilejší, ve kterém si otestují znalost několika podstatných jmen, která v angličtině tvoří množné číslo nepravidelně.
STARTER

Cvičení: množné číslo

Procvičte si psaní množného čísla podstatných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nepravidelné množné číslo 33 50097 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem