Help for English

COUPLE vs. PAIR

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.08.2017

Jaký je rozdíl mezi podstatnými jmény COUPLE a PAIR, která obě shodně překládáme jako pár či dvojice?COUPLE vs. PAIR

S anglickými slovíčky, která mají v češtině jeden stejný ekvivalent, bývá často problém. Jednou z takových dvojic jsou slova couple a pair. Obě do češtiny překládáme jako pár / dvojice, ale rozhodně se nejedná o zaměnitelná synonyma.

COUPLE – manželé či partneři

Pro význam pár ve smyslu dva ve vztahu (manželském či romantickém) se používá podstatné jméno couple/'kʌpl/.

We're not a couple. We're just friends. TTT
Many married couples end up getting a divorce. TTT
The Stevensons seem like a nice couple. TTT
I got a voucher for a couple's massage. We need to redeem it by the end of the year. TTT
Only one couple was dancing. When they left, the dance floor was empty. TTT  

Pro zamilovaný pár se používá pěkné spojení love birds.

PAIR – dva lidé, kteří spolu ‘nic nemají’

Jedná-li se o dvojici, která k sobě nějak patří nebo něco dělá společně, ale nejedná se o manžele, partnery či zamilované, použijeme pair/'peə/. Sem patří např. taneční dvojice či dvojice dětí ve škole apod.

There was a dance competition in my school. The winning pair got a T-shirt. TTT
The two boys always get into some kind of trouble. What a pair! TTT
The speaking exam is done in pairs. TTT
Work in pairs. TTT  

Pokud byste zde použili work in couples , chtěli byste po žácích, aby pracovali vždy ve dvojici se svým klukem či svou holkou. To pravděpodobně není ve škole možné.

Lidé si někdy myslí, že ideální je mít dvě děti, chlapečka a holčičku. Takovému ‘párečku’ se také říká pair. V britské angličtině dokonce mají pro tento případ speciální výraz pigeon pair.

Everyone congratulated her on having a boy and a girl, the perfect pigeon pair. TTT
You're going to have another baby? Are you hoping for a pigeon pair? TTT 

PAIR – samec a samice

Pro zvířecí páry (samce a samici) se také používá pair. U zvířat se asi předpokládá, že spolu nemají ‘romantický vztah’.

I bought a pair of hamsters last month. Now I have eight little ones. TTT 

Pro zvířecí druhy a družky se používá také spojení breeding couple či mating couple.

PAIR – dvě věci, co k sobě patří

Slovíčko pair/'peə/ používáme pro dvojice věcí, které k sobě nějakým způsobem patří nebo mají nějakou spojitost.

‘False friends’ are pairs of words in two languages that look similar, but have different meanings. TTT 

Často se jedná o části těla, které máme dvakrát, a oblečení, které na těchto částech těla nosíme (ruce, nohy, oči, rukavice, ponožky apod.)

If you need an extra pair of hands, I can help. TTT
A writer needs a second pair of eyes to look at their work. TTT
I bought a new pair of gloves. TTT
There were a bunch of socks in my drawer, but no pairs. TTT  

Pro zajímavost uvedeme hovorový idiom grow a pair – být chlap, pochlapit se. Odkazuje na ‘párovou’ část těla, kterou mají pouze muži.

You need to grow a pair and tell him to go to hell. TTT 

Podstatné jméno pair se používá i pro věci, které se jakoby skládají ze dvou spojených částí. Jsou to např. pants (kalhoty), scissors (nůžky), glasses (brýle) atd. Ty nelze počítat klasicky (one pant, two pants). Musíme si pomoci vazbou pair of.

a pair of pants – jedny kalhoty
two pairs of pants – dvoje kalhoty

Zde je detailnější výčet párových podstatných jmen:

Oblečení ‘kalhotového’ typu

 • jeans/'dʒi:nz/ – džíny
 • knickers/'nɪkəz/ – kalhotky
 • panties/'pæntiz/ – kalhotky
 • pyjamas/pə'dʒɑ:m­əs/ – pyžamo
 • shorts/'ʃɔ:ts/ – kraťasy
 • stockings/'stɒkɪŋz – punčochy, punčocháče
 • swimming trunks/'swɪmɪŋ t­rʌŋks/ – plavky
 • tights/'taɪts/ – elasťáky
 • trousers/'traʊzəs/ – kalhoty
 • underwear/'ʌndəweə – spodní prádlo

Nepatří sem však thong (tanga), bikini či swimsuit (plavky).

Pro oči

 • binoculars/bɪ'nɒkjʊlə­z/ – dalekohled
 • glasses/'glɑ:sɪz­/ – brýle
 • goggles/'gɒglz – brýle, např. plavecké
 • spectacles/'spek­təklz/ – brýle
 • sunglasses/'sʌŋglɑ:­sɪz/ – sluneční brýle

Nástroje podobné kleštím apod.

 • bellows/'beləʊz/ – měch, dmychadlo (které používali kováři)
 • compasses/'kɒmpəsɪ­z/ – kružítko
 • forceps/'fɔ:sep­s/ – kleště lékařské
 • pincers/'pɪnsəz/ – kleště – štípačky
 • pliers/'plaɪəz/ – kleště – kombinačky
 • scissors/'sɪzəs/ – nůžky
 • shears/'ʃɪəz/ – nůžky – zahradnické či ovčácké
 • tongs/'tɒŋz/ – kleštičky k nabírání
 • tweezers/'twi:zəs/ – pinzeta

COUPLE – dva či několik

Spojení a couple of/ə'kʌpl əv, které může označovat buď počet dvou a nebo neurčitý počet lidí/věcí. Ve větách potom nelze jednoznačně určit, jestli je myšleno pár jako dva nebo pár jako několik.

We'll be back in a couple of weeks. TTT
I have a couple of pointers for you. TTT
Can you wait for me a couple of minutes? TTT
A couple of kids were playing in the sandbox. TTT  

Obvykle ale lidé tento výraz používají spíše ve významu ‘několik’. Pokud byste ale chtěli předejít nedorozumění, použijte raději two (dva) nebo a few (několik).

COUPLE / PAIR jako slovesa

Okrajově je nutné zmínit, že obě slovíčka se používají i jako slovesa.

Sloveso couple znamená spojit dvě věci dohromady nebo připojit něco k něčemu:

You should couple the trailer to the car before you load it. TTT 

Sloveso pair znamená dát někoho či něco do dvojic.

I was paired with Bill to work on the assignment. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, že ačkoliv slova couple a pair shodně překládáme jako pár či dvojice, jejich použití se liší. Pojďme si ještě jednou shrnout to základní.

COUPLE:

 • manželský, milenecký, zamilovaný či podobný pár
 • dva nebo několik (počet)

PAIR:

 • dvojice lidí, kteří k sobě patří, ale ‘nic spolu nemají’
 • dvě věci, které k sobě patří (vyskytují se v párech)
 • kalhoty, brýle, kleště a další párová podstatná jména

Pokud byste tato slova zaměnili, možná by vás každý pochopil. Mohlo by ale také dojít k nedorozumění. Dvojici studentů, kteří spolu pracují ve škole (pair), by se nemuselo líbit, kdybyste o nich mluvili jako o ‘páru’ (couple). Párek andulek (a pair of parakeets) je také něco jiného než několik andulek (a couple of parakeets), podobně jako pár ponožek (a couple of socks) není nutně pár ponožek (a pair of socks).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

AU PAIR - jak hledat rodinu přes internet

Jednou z levných možností, jak si svou angličtinu vylepšit, je vyjet do zahraničí jakou au pair. Tento článek poradí, kde si na internetu rodinu můžete najít a také nastíní výhody a nevýhody registrace u agentury vs. vyhledání rodiny „na vlastní pěst“.
ALL LEVELS

Rady pro Au-Pair

Chystáte se jako Au-Pair do Anglie či jiné země? Co všechno byste měli vědět, na co byste si měli dát pozor, co můžete očekávat.
ELEMENTARY

Výslovnost /v/ a /w/

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář