Help for English

Problematická výslovnost -oo-

ELEMENTARY Vydáno dne 19.07.2020

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou. (upravený článek z roku 2010)Problematická výslovnost -oo-

Dnes se podíváme na to, jak správně vyslovovat slova, ve kterých se objevují dvě o za sebou. Panuje totiž mylná představa, že oo čteme jako dlouhé ú, tedy /u:/. To sice v mnoha případech platí, ale určitě ne vždy. Existuje spousta slov, kde se tato dvě písmenka čtou jinak. Podíváme se postupně na jednotlivé případy.

tooth

oo jako dlouhé u

Jak jsme si již řekli, nejčastěji se oo vyslovuje jako dlouhé u, tedy /u:/.

tooth/'tu:θ/ = zub food/'fu:d/ = jídlo
cool/'ku:l/ = chladný spoon/'spu:n/ = lžíce
school/'sku:l/ = škola moon/'mu:n/ = měsíc
room/'ru:m/ = pokoj pool/'pu:l/ = bazén

Další slovíčka jsou například: mood, bloom, root, noon, fool, goose, proof, boot, broom, choose, loose, roof, shoot, soon, too, tool, zoo a mnoho dalších.

Pozn.: U slovíčka room můžete někdy slyšet i krátkou výslovnost /rʊm/.

book

oo jako krátké u

Poměrně často se ovšem oo vyslovuje jako krátké u, tedy /ʊ/. Na tuto výslovnost si dejte obzvlášťe velký pozor! Chybují zde studenti napříč úrovněmi, od začínajících až po pokročilé! Třeba základní slovíčko good opravdu vyslovujeme krátce.

good/'gʊd/ = dobrý book/'bʊk/ = kniha
foot/'fʊt/ = noha wood/'wʊd/ = dřevo
cook/'kʊk/ = vařit look/'lʊk/ = dívat se

Dále sem patří například hood, childhood (a další slova končící příponou -hood), stood, understood, goods, wool, hook, brook, took a další.

door

oo jako dlouhé o

Dále jsou zde slova, kde se oo vyslovuje jako dlouhé o, tedy /ɔ:/.

door/'dɔ:/ = dveře
floor/'flɔ:/ = podlaha

Pozor na slova poor a moor, protože ta mají dvě možnosti výslovnosti:

 • poor /pɔ:/ nebo /pʊə/ = chudý, ubohý
 • moor /mɔ:/ nebo /mʊə/ = močál, blata

Pozn.: V americké angličtině se spíše používá ta druhá možnost.

blood

oo jako krátké a

Dvě o lze číst i jako krátké a, tedy /ʌ/, ale jen u dvou anglických slov (a slov od nich odvozených):

blood/'blʌd/ = krev
flood/'flʌd/ = povodeň

Poznámky, výjimky apod.

Pro pokročilé studenty ještě uvedeme slovo brooch/'brəʊtʃ (brož), kde vyslovujeme “ou”, tedy /əʊ/ (br.) nebo // (am.)

Pozor na pár slůvek, kde dvě o jsou pouze náhodnou kombinací – jde tam o předponu co- a slovo začínající na o. Výslovnost bude potom následující:

 • cooperation/kəʊˌɒpr'e­ɪʃn/ = spolupráce
 • coordination /kəʊˌɔ:dɪ'neɪʃən/ = koordinace

Jinak se mohou číst i cizí slova, např. rooibos /rɔɪbɒs/.

Nyní již asi budete vědět, jak přečíst vlastní jména jako například:

 • Brooklyn TTT
 • Demi Moore TTT
 • Roger Moore TTT
 • Woodstock TTT
 • Woody Allen TTT
 • Hollywood TTT
 • Robin Hood TTT
 • James Cook TTT

Závěr

Jak vidíte, obyčejná kombinace dvou ‘óček’ může leckoho potrápit. Jsou totiž čtyři základní způsoby výslovnosti. Viděli jste také, že ve všech čtyřech skupinkách jsou úplně obyčejná a každodenní slovíčka. Věnujte tomu tedy náležitou pozornost a správné výslovnosti si povšimněte hned, když se slovo učíte jako nové.

Jestli jste zjistili, že některá slova vyslovovujete špatně, snad toto bude pro vás dobrým podnětem, abyste si nacvičili výslovnost správnou.

Pokud se budete ve výslovnosti snažit najít logiku, určitě si všimnete, že např. všechna slova s ook se čtou s krátkým /ʊ/. Slova s oor jsou zase s dlouhou samohláskou /ɔ:/. V mnoha dalších případech to ale zjevnou logiku nemá. Porovnejte:

 • food/'fu:d/
 • good/'gʊd/
 • blood/'blʌd/

Nejste-li si jistí, odpověď vám vždy spolehlivě dodá kvalitní slovník.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost O jako /ʌ/

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?

ELEMENTARY

Výslovnost: koncové '-O'

Víte, jak správně vyslovovat slovíčka, která končí v angličtině písmenem O? (upravený článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

Step by step, day by day...

Článek o dvojitých spojeních jako STEP BY STEP, HAND IN HAND apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Problematická výslovnost -oo- 15 21531 Od Rita_Sinister poslední příspěvek
před 8 lety