Help for English

Výslovnost O jako /ʌ/

ELEMENTARY Vydáno dne 16.09.2017

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?Výslovnost O jako /ʌ/

Úvod

Ačkoli to hlavně začátečníkům často tak nepřijde, má anglická výslovnost určitá pravidla, jejichž znalost nám může pomoci snadněji rozumět i správně vyslovovat. Dnes se podíváme na některá záludná slova, v kterých se objevuje písmeno O.

Slova s O nejčastěji vyslovujeme dvojím způsobem – buď s /ɒ/ (podobné českému /o/, ale vysloveno otevřeněji):

not/'nɒt/, hop/'hɒp/, bottle/'bɒtəl/

nebo s /əʊ/ (v americké angličtině //):

note/'nəʊt/, local/'ləʊkəl, hello/hə'ləʊ/.

Více se dozvíte v článcích o silent E a koncovém -O.

Toto většinou studentům nečiní valné potíže.

O jako /ʌ/

Existují však slova, v nichž O vyslovujeme jako /ʌ/ – hlásku podobnou českému A (která je ale posazena více vzadu, jako kdybychom ji chtěli vyslovit v krku).

Některá z nich máme většinou správně zafixována už od prvních krůčků v angličtině:

mother/'mʌðə/ son/'sʌn/ some/'sʌm/
does /dʌz/ money/'mʌni/ month/'mʌnθ/
love/'lʌv/ Monday/'mʌndeɪ/

V jiných ale mnohdy chybují i pokročilejší studenti:

other/'ʌðə/ worry/'wʌri/ TTT colour/'kʌlə/
won /wʌn/ front/'frʌnt/ company/'kʌmpəni
London/'lʌndən oven/'ʌvən/ onion/'ʌnɪən/
among/ə'mʌŋ/ discover/dɪs'kʌvə­/ wonder/'wʌndə/
tongue/'tʌŋ/ comfortable/'kʌmfətə­bl/

Překvapením bude pro příznivce cestování asi také slovo compass/'kʌmpəs/.

Určitou pomůckou budiž fakt, že nejvíce se s touto výslovností setkáte u slov obsahujících slabiky MON-, -ON-, -OM- či -OV-.

České vs anglické samohlásky

Proč je tento typ slov často chybně vyslovován? Při čtení písmeno O vizuálně svádí k výslovnosti /ɒ/ či /əʊ/. Při poslechu zase necvičené nerodilé ucho plně nerozeznává rozdíly mezi anglickými samohláskami /ɒ/ a /ʌ/ a českými /o/ a /a/.

Závěr

Zapamatujte si, že slova s O nemusí být automaticky vyslovována s /ɒ/ či /əʊ/. Výslovnost /ʌ/ je poměrně častá, a proto je vždy nejlepší zkontrolovat si výslovnost ve slovníku, ideálně podle přepisu výslovnosti s IPA TTT – víme, že naše české uši nás mohou v tomto případě někdy zradit.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou (food, wood, floor, flood…)
ELEMENTARY

Výslovnost: koncové '-O'

Určitě umíte správně vyslovit třeba slovíčka POTATO nebo TOMATO. Jak je to ale s ostatními slovíčky, která končí v angličtině písmenem -O?
ELEMENTARY

Výslovnost /v/ a /w/

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář