Help for English

Výslovnost O jako /ʌ/

ELEMENTARY Vydáno dne 16.09.2017

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?Výslovnost O jako /ʌ/

Úvod

Ačkoli to hlavně začátečníkům často tak nepřijde, má anglická výslovnost určitá pravidla, jejichž znalost nám může pomoci snadněji rozumět i správně vyslovovat. Dnes se podíváme na některá záludná slova, v kterých se objevuje písmeno O.

Slova s O nejčastěji vyslovujeme dvojím způsobem – buď s /ɒ/ (podobné českému /o/, ale vysloveno otevřeněji):

not/'nɒt/, hop/'hɒp/, bottle/'bɒtəl/

nebo s /əʊ/ (v americké angličtině //):

note/'nəʊt/, local/'ləʊkəl, hello/hə'ləʊ/.

Více se dozvíte v článcích o silent E a koncovém -O.

Toto většinou studentům nečiní valné potíže.

O jako /ʌ/

Existují však slova, v nichž O vyslovujeme jako /ʌ/ – hlásku podobnou českému A (která je ale posazena více vzadu, jako kdybychom ji chtěli vyslovit v krku).

Některá z nich máme většinou správně zafixována už od prvních krůčků v angličtině:

mother/'mʌðə/ son/'sʌn/ some/'sʌm/
does /dʌz/ money/'mʌni/ month/'mʌnθ/
love/'lʌv/ Monday/'mʌndeɪ/

V jiných ale mnohdy chybují i pokročilejší studenti:

other/'ʌðə/ worry/'wʌri/ TTT colour/'kʌlə/
won /wʌn/ front/'frʌnt/ company/'kʌmpəni
London/'lʌndən oven/'ʌvən/ onion/'ʌnɪən/
among/ə'mʌŋ/ discover/dɪs'kʌvə­/ wonder/'wʌndə/
tongue/'tʌŋ/ comfortable/'kʌmfətə­bl/

Překvapením bude pro příznivce cestování asi také slovo compass/'kʌmpəs/.

Určitou pomůckou budiž fakt, že nejvíce se s touto výslovností setkáte u slov obsahujících slabiky MON-, -ON-, -OM- či -OV-.

České vs anglické samohlásky

Proč je tento typ slov často chybně vyslovován? Při čtení písmeno O vizuálně svádí k výslovnosti /ɒ/ či /əʊ/. Při poslechu zase necvičené nerodilé ucho plně nerozeznává rozdíly mezi anglickými samohláskami /ɒ/ a /ʌ/ a českými /o/ a /a/.

Závěr

Zapamatujte si, že slova s O nemusí být automaticky vyslovována s /ɒ/ či /əʊ/. Výslovnost /ʌ/ je poměrně častá, a proto je vždy nejlepší zkontrolovat si výslovnost ve slovníku, ideálně podle přepisu výslovnosti s IPA TTT – víme, že naše české uši nás mohou v tomto případě někdy zradit.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

English Pronunciation in Use (Elementary)

Recenze učebnice anglické výslovnosti.
ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost písmen G a C

Článek o výslovnosti slov obsahujících písmeno G nebo C. Víte, jak se např. čte slovíčko GIGANTIC či GORGEOUS?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář