Výslovnost O jako /ʌ/

Vydáno dne 16.09.2017

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?Výslovnost O jako /ʌ/

Úvod

Ačkoli to hlavně začátečníkům často tak nepřijde, má anglická výslovnost určitá pravidla, jejichž znalost nám může pomoci snadněji rozumět i správně vyslovovat. Dnes se podíváme na některá záludná slova, v kterých se objevuje písmeno O.

Slova s O nejčastěji vyslovujeme dvojím způsobem – buď s /ɒ/ (podobné českému /o/, ale vysloveno otevřeněji):

not/'nɒt/, hop/'hɒp/, bottle/'bɒtl/

nebo s /əʊ/ (v americké angličtině //):

note/'nəʊt/, local/'ləʊkl/, hello/hə'ləʊ/.

Více se dozvíte v článcích o silent E a koncovém -O.

Toto většinou studentům nečiní valné potíže.

O jako /ʌ/

Existují však slova, v nichž O vyslovujeme jako /ʌ/ – hlásku podobnou českému A (která je ale posazena více vzadu, jako kdybychom ji chtěli vyslovit v krku).

Některá z nich máme většinou správně zafixována už od prvních krůčků v angličtině:

mother/'mʌðə/ son/'sʌn/ some/'sʌm/
does /dʌz/ money/'mʌni/ month/'mʌnθ/
love/'lʌv/ Monday/'mʌndeɪ/

V jiných ale mnohdy chybují i pokročilejší studenti:

other/'ʌðə/ worry/'wʌri/ TTT *1 colour/'kʌlə/
won/'wʌn/ front/'frʌnt/ company/'kʌmpəni
London/'lʌndən oven/'ʌvn/ onion/'ʌnjən/
among/ə'mʌŋ/ discover/dɪs'kʌvə­/ wonder/'wʌndə/
tongue/'tʌŋ/ comfortable/'kʌmfətə­bl/

Překvapením bude pro příznivce cestování asi také slovo compass/'kʌmpəs/.

Určitou pomůckou budiž fakt, že nejvíce se s touto výslovností setkáte u slov obsahujících slabiky MON-, -ON-, -OM- či -OV-.

České vs anglické samohlásky

Proč je tento typ slov často chybně vyslovován? Při čtení písmeno O vizuálně svádí k výslovnosti /ɒ/ či /əʊ/. Při poslechu zase necvičené nerodilé ucho plně nerozeznává rozdíly mezi anglickými samohláskami /ɒ/ a /ʌ/ a českými /o/ a /a/.

Závěr

Zapamatujte si, že slova s O nemusí být automaticky vyslovována s /ɒ/ či /əʊ/. Výslovnost /ʌ/ je poměrně častá, a proto je vždy nejlepší zkontrolovat si výslovnost ve slovníku, ideálně podle přepisu výslovnosti s IPA TTT *2 – víme, že naše české uši nás mohou v tomto případě někdy zradit.

Překlad:
  1. v americké angličtině se vyslovuje <span class=“pronun­ciation” data-pronunciation-simplify=“fal­se”>/<span class=“pronun­ciation”>wɜ:ri</s­pan>/</span><span class=“pronun­ciation” style=“display: none;” data-pronunciation-simplify=“tru­e”>/wә́ri/</span>
  2. IPA = international phonetic alphabet
Přepis bublinkové nápovědy: