Help for English

Fonetická abeceda

ALL LEVELS Vydáno dne 27.07.2007

Informace o tom, jak číst fonetické symboly, které se používají pro přepis výslovnosti v anglických slovnících a také na našem webu.Fonetická abeceda

Pro přepis výslovnosti na našem webu (ve slovníku, v okruzích slovní zásoby apod.) používáme znaky mezinárodní fonetické abecedy. Prostudujte si, co který znak znamená a jak se vyslovuje. Klikněte na ikonku státní vlajky pro přehrání výslovnosti. Britská a americká výslovnost se od sebe mohou mírně odlišovat.

Samohlásky

Krátké

 ɪ
hit  hɪt
Italy  ɪtəlɪ
krátké I se nevyslovuje měkce jako české I, ale jako kdyby se člověk snažil vyslovit tvrdé Y (aby znělo tvrdě)
 æ
hat  hæt
back  bæk
tato hláska se vyslovuje jako hodně otevřené E, prostě hodně otevřete ústa, jako kdybyste chtěli vyslovit A, ale vyslovte E.
 ʊ
bush  bʊʃ
put  pʊt
krátké U podobné českému
 ɒ
dog  dɒg
pond  pɒnd
krátké O u kterého jsou ústa více otevřená než u českého O
 ʌ
come  kʌm
rubber  rʌbə
krátké A podobné českému
 e
bed  bed
tell  tel
krátké E podobné českému
 ə
allow  ə'laʊ
sister  sɪstə
temná hláska, kterou čech vyslovuje např. když abecedu čte bez koncovek, ne tedy bééé, cééé, dééé, ale pouze B, C, D - tato hláska je vlastně zvuk, který vyslovíme ihned za písmenkem B, C, D. Podobný zvuk také vydáváme, když váháme - uhhhh.

Dlouhé

 i:
heat  hi:t
meet  mi:t
dlouhé Í, je trochu měkčí než krátké I
 ɑ:
car  kɑ:
plant  plɑ:nt
dlouhé Á, pozor, v některých slovech se v americké angličtině vyslovuje hodně široce (otevřete ústa na A, ale spíše vyslovíte dlouhé É)
 u:
lose  lu:z
moon  mu:n
dlouhé Ú
 ɔ:
door  dɔ:
fall  fɔ:l
dlouhé Ó
 ɜ:
bird  bɜ:d
earn  ɜ:n
dlouhá temná hláska (vyslovuje se stejně, jako ono 'obrácené e' mezi krátkými samohláskami), pouze dlouze, v americké angličtině zde zní i R.

Dvojhlásky

 eɪ
sail  seɪl
eight  eɪt

 aɪ
island  aɪlənd
buy  baɪ

 ɔɪ
boy  bɔɪ
joint  dʒɔɪnt

 aʊ
cow  kaʊ
house  haʊs

 əʊ
go  gəʊ
open  əʊpən
V některých dialektech angličtiny, obzvláště v americké angličtině, se tato dvojhláska vyslovuje jako OU
 ɪə
here  hɪə
beer  bɪə
v americké angličtině je na konci vyslovované R
 eə
bear  beə
stare  steə
v americké angličtině je na konci vyslovované R
 ʊə
tour  tʊə
sure  ʃʊə
v americké angličtině je na konci vyslovované R

Souhlásky

Znělé

 b
bag  bæg
baby  beɪbi

 d
dig  dɪg
bad  bæd

 g
dig  dɪg
go  gəʊ

 v
verb  vɜ:b
navy  neɪvi

 ð
mother  mʌðə
this  ðɪs
zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný Z, nesmí však znít o patro, ale o zuby - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 z
zero  zɪrəʊ
busy  bɪzi

 ʒ
asia  eɪʒə
pleasure  pleʒə
zvuk stejný jako české Ž
 dʒ
job  dʒɒb
judge  dʒʌdʒ
jako v českém slově DŽbán
 l
light  laɪt
file  faɪl

 r
red  red
British  brɪtɪʃ
při výslovnosti anglického R jazyk nedrnčí o patro (nevibruje), ani se patra nedotýká, pouze se mu přibližuje - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 l
light  laɪt
file  faɪl

 j
yellow  jeləʊ
young  jʌŋ

 w
wife  waɪf
window  wɪndəʊ
je to obouretná souhláska, připravíme ústa jako kdybychom chtěli vyslovit samohlásku U, ale řekneme něco jako V - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 m
meet  mi:t
mummy  mʌmɪ

 n
note  nəʊt
banana  bə'nɑ:nə

 ŋ
young  jaŋ
sing  sɪŋ
tato hláska se v češtině objevuje např. ve slově BANKA, LENKA, PANKÁČ apod, vyslovujeme ji místo běžného N před písmenkem K - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)

Neznělé

 p
pig  pɪg
puppy  pʌpi
na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /phig/ (za P zní jemné H)
 t
toe  təʊ
pretty  prɪti
na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /thou/ (za T zní jemné H)
 k
cow  kaʊ
make  meɪk
na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /khau/ (za K zní jemné H)
 f
far  fɑ:
scarf  skɑ:f

 θ
think  θɪŋk
bath  bɑ:θ
zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný S, nesmí však znít o patro, ale o zuby - více o výslovnosti této hlásky v samostatném článku (Jak na to: Think or Sink?)
 s
sit  sɪt
pass  pɑ:s

 ʃ
show  ʃəʊ
wash  wɒʃ
jako české Š
 tʃ
chair  tʃeə
watch  wɒtʃ
jako české Č
 h
head  hed
hair  heə

Přízvuk

 '
allow  ə'laʊ
begin  bɪ'gɪn
přízvuk se značí apostrofem umístěným před přízvučnou slabikou, pokud je přízvuk na první slabice, zpravidla se neznačí


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Fonetika, to je věda #5

Studenti na úrovni INTERMEDIATE by měli umět výslovnost číst jako když bičem mrská. Patříte mezi ně? Vyzkoušíme vás v tomto testu na americkou výslovnost.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #4

Čtvrté cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především pro ELEMENTARY, ale není pouze pro studenty této úrovně. Procvičíme si britskou výslovnost.
PRE-INTERMEDIATE

Fonetika, to je věda #3

Třetí cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni PRE-INTERMEDIATE, ale není pouze pro ně. Jak jste na tom s americkou výslovností?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fonetická abeceda 71 137939 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 17 hodinami