Help for English

Fonetická abeceda

ALL LEVELS Vydáno dne 27.07.2007

Informace o tom, jak číst fonetické symboly, které se používají pro přepis výslovnosti v anglických slovnících a také na našem webu.Fonetická abeceda

Pro přepis výslovnosti se ve většině slovníků používají znaky mezinárodní fonetické abecedy (IPA = International Phonetic Alphabet). Prostudujte si, co který znak znamená a jak se vyslovuje.

Pozn.: Britská a americká angličtina se od sebe mohou mírně lišit.

Samohlásky

Krátké

ɪ

hit/'hɪt/ Italy/'ɪtəli/

krátké i se nevyslovuje měkce jako české i, ale jako kdyby se člověk snažil vyslovit tvrdé y (aby znělo tvrdě), více v článku Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /ɪ/
æ

hat/'hæt/
back/'bæk/

tato hláska se vyslovuje jako hodně otevřené E, prostě hodně otevřete ústa, jako kdybyste chtěli vyslovit A, ale vyslovte E, více v článku Výslovnost samohlásky /æ/
ʊ

bush/'bʊʃ/ put/'pʊt/

krátké “zastřené” u, kratší a údernější než české
ɒ

dog/'dɒg/
pond/'pɒnd/

krátké o, u kterého jsou ústa více otevřená než u českého o
ʌ

come/'kʌm/
rubber/'rʌbə/

krátké a podobné českému
e

bed/'bed/
tell/'tel/

krátké e podobné českému
ə

allow/ə'laʊ/
sister/'sɪstə/

temná hláska, kterou Čech vyslovuje např. když abecedu čte bez koncovek, ne tedy bééé, cééé, dééé, ale pouze B, C, D – tato hláska je vlastně zvuk, který vyslovíme ihned za písmenkem B, C, D. Podobný zvuk také vydáváme, když váháme – uhhhh (více v článku Výslovnost samohlásky ə (schwa))

Dlouhé

i:

heat/'hi:t/
meet/'mi:t/

dlouhé í, je trochu měkčí než krátké i
ɑ:

car/'kɑ:/
plant/'plɑ:nt/

dlouhé á – pozor, v některých slovech se v americké angličtině vyslovuje hodně široce (otevřete ústa na A, ale spíše vyslovíte dlouhé É)
u:

lose/'lu:z/ moon/'mu:n/

dlouhé ú
ɔ:

door/'dɔ:/ fall/'fɔ:l/

dlouhé ó
ɜ:

bird/'bɜ:d/ earn/'ɜ:n/

dlouhá temná hláska – vyslovuje se stejně, jako ono ‘obrácené e’ mezi krátkými samohláskami, ale vyslovuje se dlouze, v americké angličtině zde zní i r (více v článku Výslovnost dlouhé hlásky /3:/)

Dvojhlásky

sail/'seɪl/ eight/'eɪt/

 

island/'aɪlənd/ buy/'baɪ/

 
ɔɪ

boy/'bɔɪ/
joint/'dʒɔɪnt/

jako české oi

cow/'kaʊ/
house/'haʊs/

 
əʊ

go/'gəʊ/
open/'əʊpən/

v některých dialektech angličtiny, obzvláště v americké angličtině, se tato dvojhláska vyslovuje jako //
ɪə

here/'hɪə/ beer/'bɪə/

v americké angličtině je na konci vyslovované r

bear/'beə/
stare/'steə/

v americké angličtině je na konci vyslovované r
ʊə

tour/'tʊə/ sure/'ʃɔ:/

v americké angličtině je na konci vyslovované r

Souhlásky

Znělé

b

bag/'bæg/ baby/'beɪbi/

 
d

dig/'dɪg/
bad/'bæd/

 
g

dig/'dɪg/
go/'gəʊ/

 
v

verb/'vɜ:b/
navy/'neɪvi/

velmi často se plete v a w – více v článku Výslovnost /v/ a /w/
ð

mother/'mʌðə/ this/'ðɪs/

zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný z, nesmí však znít o patro, ale o zuby – více v článku THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ
z

zero/'zɪərəʊ/
busy/'bɪzi/

 
ʒ

Asia/'eɪʒə/
pleasure/'pleʒə/

zvuk stejný jako české ž

job/'dʒɒb/
judge/'dʒʌdʒ/

jako v českém slově “džbán”
l

light/'laɪt/ file/'faɪl/

 
r

red/'red/ British/'brɪtɪʃ­/

při výslovnosti anglického r jazyk nedrnčí o patro (nevibruje), ani se patra nedotýká, pouze se mu přibližuje
j

yellow/'jeləʊ
young/'jʌŋ/

 
w

wife/'waɪf/ window/'wɪndəʊ

je to obouretná souhláska, připravíme ústa jako kdybychom chtěli vyslovit samohlásku u, ale řekneme něco jako v – více v článku Výslovnost /v/ a /w/
m

meet/'mi:t/ mummy/'mʌmi/

 
n

note/'nəʊt/
banana/bə'nɑ:nə

 
ŋ

young/'jʌŋ/ sing/'sɪŋ/

tato hláska se v češtině objevuje např. ve slově banka, Lenka, pankáč apod, vyslovujeme ji místo běžného n před písmenkem k – více v článku SING vs. SINK: výslovnost ŋ

Neznělé

p

pig/'pɪg/ puppy/'pʌpi/

na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /phig/ (za P zní jemné H)
t

toe/'təʊ/
pretty/'prɪti/

na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /thou/ (za T zní jemné H)
k

cow/'kaʊ/
make/'meɪk/

na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /khau/ (za K zní jemné H)
f

far/'fɑ:/
scarf/'skɑ:f/

 
θ

think/'θɪŋk/
bath/'bɑ:θ/

zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný s, nesmí však znít o patro, ale o zuby – více v článku THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ
s

sit/'sɪt/
pass/'pɑ:s/

 
ʃ

show/'ʃəʊ/
wash/'wɒʃ/

jako české š

chair/'tʃeə/
watch/'wɒtʃ/

je to zvuk /t/ a za ním /ʃ/, tedy “tš”, proto zní jako české č
h

head/'hed/
hair/'heə/

 

Přízvuk

'

allow/ə'laʊ/
begin/bɪ'gɪn/

(primární) přízvuk se značí apostrofem umístěným před přízvučnou slabikou – více v článku Slovní přízvuk v angličtině
ˌ

automatic/ˌɔ:tə'mæ­tɪk/
information/ˌɪnfə'meɪ­ʃən/

pokud je čárka ve spodní části, jedná se o tzv. sekundární přízvuk, tedy oslabený (ve slově je ale vždy až jako druhotný, a slovo má vždy i primární přízvuk)

Pozn.: V naší výukové aplikaci www.englishme.cz máte možnost nastavit si zjednodušený přepis výslovnosti. Více v článku Zjednodušený přepis výslovnosti.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Fonetická abeceda (přehled)

V každém kvalitním slovníku či učebnici najdete výslovnost zapsanou fonetickými znaky. Vytiskněte si kartičku s přehledem všech znaků, kterou můžete mít stále na očích.

STARTER

Hláskování, anglická abeceda

Jak se čtou anglická písmena, jak hláskovat slova.
STARTER

ALPHABET (pomůcka)

Dnes nabízíme další pomůcku pro začátečníky, kterou si mohou vytisknout. Jde o abecedu s přepisem výslovnosti, kde jsou podobná nebo naopak problémová písmena barevně označena.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fonetická abeceda 65 150058 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety