Help for English

SING vs. SINK: výslovnost ŋ

ALL LEVELS Vydáno dne 24.11.2017

Jak správně vyslovovat hlásku ŋ a proč je její správná výslovnost důležitá?Výslovnost /ŋ/

Mezi anglické hlásky, se kterými studenti napříč úrovněmi pokročilosti nejčastěji zápasí, patří vedle klasických /θ/ či /ð/ určitě také souhláska /ŋ/. Nesprávná výslovnost zde může vést k záměně slov a tedy i k možnému nedorozumění. Proto je potřeba věnovat nácviku výslovnosti této hlásky dostatečné úsilí.

Jak na to?

Hláska /ŋ/ naštěstí existuje i v češtině, takže by nám její zvládnutí nemělo dělat zásadní problémy. V češtině ji ale vyslovujeme nevědomky pouze v kombinaci nk a ng, například ve slovech banka, Mongolsko či pingpong. Zatímco na /n/ se špička jazyka dotýká patra, u /ŋ/ tomu tak není. Proud vzduchu jazyk uzavírá v zadní části ústní dutiny takto:

Zkuste si tedy pomalu vyslovit např. české slovo banka /baŋka/. Zvuku této hlásky si dobře povšimněte. Stejně zní i v anglických slovech:

bank/'bæŋk/, pink/'pɪŋk/, drink/'drɪŋk/, spank/'spæŋk/, stink/'stɪŋk/, handkerchief/'hæŋkətʃi­:f/, angry/'æŋgri/

V angličtině se ale objevuje nejen v kombinacích /ŋk/ či /ŋg/. Je důležité naučit se tento zvuk vyslovovat izolovaně. Zkuste si tedy slovo banka vyslovit znovu, ale těsně před /k/ se zastavit. Cvičte to do té doby, než budete opravdu schopni vyslovit /ŋ/ samostatně, aniž by nakonec zaznělo /k/.

Nyní zkuste vyslovovat následující slova bez koncového /k/:

king/'kɪŋ/, wrong/'rɒŋ/, bang/'bæŋ/, tongue/'tʌŋ/, song/'sɒŋ/, ring/'rɪŋ/

Někdy ono přidané /k/ udělá z jednoho slova úplně jiné slovo.

  • sing/'sɪŋ/ (zpívat) vs. sink/'sɪŋk/ (potopit se)
  • thing/'θɪŋ/ (věc) vs. think/'θɪŋk/ (myslet)
  • bang/'bæŋ/ (rána) vs. bank/'bæŋk/ (banka)
  • sting/'stɪŋ/ (žihadlo) vs. stink/'stɪŋk/ (zápach)

Možná už pochopíte, proč se zpěvák Sting necítí v Čechách vždy úplně dobře, když mu lidé říkají ‘smrad’.

Hláska /ŋ/ na začátku slabik

Ačkoliv touto hláskou obvykle slova končí, může se objevit na začátku slabiky. Toto může pro studenty představovat další výslovnostní problém.

Stává se to např. pokud ke slovíčku přidáme koncovku -er či -ing:

singer/'sɪŋə/, longing/'lɒŋɪŋ/

(Pozor, neplatí to u koncovky -er pro stupňování. Slovíčko longer se vyslovuje /lɒŋgə/.)

Může to být i důsledkem vázání slov (více viz. Výslovnost: Vázání slov v angličtině). Pokud za slovo končící hláskou /ŋ/ přidáme slovíčko začínající samohláskou, vytvoří tato samohláska spolu s /ŋ/ slabiku. Např. v této větě budou slabiky následující:

He's singing a song about love.
/hi:z 'sɪ ŋɪ ŋə 'sɒ ŋə baʊt 'lʌv/

Ani jedno /ŋ/ by nemělo znít jako /n/ a ani za jedním by nemělo být vysloveno /k/ či /g/.

/n/ místo /ŋ/

V některých regionálních či nespisovných variantách angličtiny uslyšíte místo /ŋ/ zcela jasné /n/. Stává se to ale většinou pouze v rámci koncovky -ing či ve slovech nothing, something, anything apod. Ve slově talking tedy někteří místo /tɔ:kɪŋ/ vyslovují /tɔ:kɪn/ apod.

Toho si jistě všimnete např. v textech písní, kde koncové písmeno g nahrazuje apostrof:

The answer is blowin' in the wind. (Bob Dylan)
Don't you know, they're talkin' about a revolution. (Tracy Chapman)
Saying somethin' stupid like ‘I love you’. (Robbie Williams + Nicole Kidman)

Jinak je ale záměna těchto dvou souhlásek nepřijatelná. Již jsme si ukázali dvojice slov, kde rozdíl ve výslovnosti znamená rozdílná slova. Když do hry vstoupí vedle /ŋ/ a /ŋk/ ještě /n/, vše se ještě více komplikuje:

  • sing/'sɪŋ/ (zpívat) vs. sink/'sɪŋk/ (potopit se) vs. sin/'sɪn/ (hřešit)
  • thing/'θɪŋ/ (věc) vs. think/'θɪŋk/ (myslet) vs. thin/'θɪn/ (hubený)
  • bang/'bæŋ/ (rána) vs. bank/'bæŋk/ (banka) vs. ban/'bæn/ (zákaz)

Závěrem

Jak jsme si ukázali, hláska /ŋ/ je důležitou součástí angličtiny a její správná výslovnost je někdy nezbytná k tomu, aby se lidé dorozuměli. Je tedy nutné jasně odlišovat výslovnost /ŋ/ od výslovnosti /ŋk/ či /n/.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ALL LEVELS

THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ

Jak správně vyslovovat dentální souhlásky ð / θ, které v češtině nemáme? Jak se tyto zvuky naučit vyslovovat tak, aby nám to přišlo naprosto přirozené?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SING vs. SINK: výslovnost ŋ 8 5940 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety