Help for English

Výslovnost samohlásky /æ/

ALL LEVELS Vydáno dne 10.08.2020

Jak se vyslovuje anglická hláska æ a jak se liší od klasického ‘a’ nebo ‘e’.Výslovnost samohlásky /æ/ (ash)

Samohláska æ je jednou z anglických samohlásek, která nemá v češtině úplně obdoby. Už její vzhled napovídá, že se bude jednat o jakousi kombinaci ‘áčka’ a ‘éčka’. Kdybyste tuto hlásku chtěli nějak pojmenovat, anglicky se jí říká ash/'æʃ/, případně pouze AE /ˌeɪ'i:/.

Pozn.: Odborně ve fonetice se jí říká near-open front unrounded vowel, česky ‘téměř otevřená přední nezaokrouhlená samohláska’.

Vyslovujeme æ

Samohlásku æ vyslovujeme tak, že otevřeme ústa, jako kdybychom chtěli vyslovit české a, jazyk bude položený dole vepředu (může být až téměř u spodních zubů), rty mírně roztáhneme (jako kdybychom se chtěli usmát) a vyslovíme samohlásku e. Tedy jednoduše otevřít ústa na a, ale vyslovit spíše e. Výsledkem by mělo být takové hodně otevřené široké a.

Poslechněte si slovíčka v následujícím oddílu a zkuste jejich výslovnost napodobit.

Rozeznáváme æ

Správná výslovnost hlásky æ je důležitá pro rozeznávání slov od sebe. Pokud bychom místo æ vyslovili ʌ (tedy krátké a) nebo e, mohlo by se z jednoho slova stát úplně jiné slovíčko.

æ / ʌ

Poslechněte si rozdíl ve výslovnosti dvojic slov, kde je rozdíl, vyslovíme-li /æ/ nebo /ʌ/:

hat/'hæt/ – hut/'hʌt/
ban/'bæn/ – bun/'bʌn/
lack/'læk/ – luck/'lʌk/
fan/'fæn/ – fun/'fʌn/

æ / e

Poslechněte si rozdíl ve výslovnosti dvojic slov, kde je rozdíl, vyslovíme-li /æ/ nebo /e/:

band/'bænd/ – bend/'bend/
lag/'læg/ – leg/'leg/
pan/'pæn/ – pen/'pen/
man/'mæn/ – men/'men/

æ / ʌ / e

Do kontrastu si můžeme dát dokonce trojice slov, kde uslyšíme všechny tři samohlásky:

bag/'bæg/ – bug/'bʌg/ – beg/'beg/
pan/'pæn/ – pun/'pʌn/ – pen/'pen/
tan/'tæn/ – ton/'tʌn/ – ten/'ten/

Pravopis vs. výslovnost

Všimněte si, že tu platí tyto vztahy mezi výslovností a pravopisem:

  • vyslovujeme æ → píšeme a
  • vyslovujeme ʌ → píšeme u
  • vyslovujeme e → píšeme e

Je to vlastně až na výjimku u slova ton. Takových výjimek je samozřejmě v angličtině mnoho. Např. many/'meni/ se vyslovuje ne s /æ/ ale s /e/

Varianty æ

Angličtina má hodně různých přízvuků a dialektů, a může dojít k tomu, že se hláska æ bude u různých mluvčích lišit. Někdy se tato samohláska blíží spíše áčku, někdy spíše éčku, někdy se vyslovuje trochu protáhle, někdy může znít jako dvojhláska. Vždy je ale patrný rozdíl mezi hláskami /æ ʌ e/. Bez toho by komunikace byla složitá.

Závěrem

Výslovnost hlásky æ je v angličtině velmi důležitá proto, že záměna s ‘áčkem’ nebo ‘éčkem’ může způsobit nedorozumění. Proto je potřeba jí věnovat pozornost a nezjednodušovat si ji klasickým českým ‘a’ ani ‘e’.

Pokud vy budete hlásku vyslovovat špatně, je možné, že nebude vždy pochopeno, co říkáte. Navíc to funguje i obráceně, tedy že pokud sami nedokážete správně vyslovit rozdíl mezi hláskami æ / ʌ / e, budete je těžko rozpoznávat u jiných mluvčích. Tedy nejenže bude těžké rozumět vám, ale i vy budete hůře rozumět ostatním.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ELEMENTARY

Výslovnost dlouhé hlásky /3:/

Pozor na výslovnost tzv. dlouhého “schwa” ve slovech BIRD, CURSE, HEARD apod.

ALL LEVELS

FORVO - Jak se co vyslovuje

Webové stránky, kde najdete nahrávky výslovnosti všeho možného angličtině a dalších jazycích. Jak se správně anglicky vyslovuje Avril Lavigne, Mount Kosciuszko či Archimedes?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář