Help for English

Výslovnost dlouhé hlásky /3:/

ELEMENTARY Vydáno dne 10.03.2021

Pozor na výslovnost tzv. dlouhého “schwa” ve slovech BIRD, CURSE, HEARD apod.Dlouhé “schwa” v angličtině

SCHWA je název fonetického symbolu /ə/ (obráceného e). Najdeme ho například ve slovech again/ə'gen/ či butter/'bʌtə/. Tato samohláska je krátká. Má ale i svoji dlouhou podobu, která se ovšem značí symbolem jiným, stranově převráceným řeckým písmenem epsilon /ɜ:/.

Pozn.: V některých převážně starších českých slovnících se setkáte i s /ə:/, od čehož se ale již upouští.

Hláska /ɜ:/ je v angličtině běžná a bohužel je také často kamenem úrazu. Její špatná výslovnost či záměna za jinou samohlásku způsobuje, že student vysloví vlastně jiné slovo, než má na mysli, a to může vést k nedorozumění.

Výslovnost

Hláska /ɜ:/ zní tak, jako kdybychom se zamysleli či váhali, co řekneme. V americké angličtině (a mnoha dalších variantách angličtiny) se tento zvuk mísí ještě se souhláskou R (která v angličtině “nedrnčí”, takže zde spíše pouze zabarvuje zvuk samohlásky).

Porovnejte např. slovníkovou britskou a americkou výslovnost slov bird či earn:

 • britská: bird /bɜ:d/  – čisté /ɜ:/
 • americká: bird /bɜ:rd/  – hláska /ɜ:/ přibarvená souhláskou R
 • britská: earn /ɜ:n/  – čisté /ɜ:/
 • americká: earn /ɜ:rn/  – hláska /ɜ:/ přibarvená souhláskou R

Pro svoji výslovnost si samozřejmě vyberte variantu (britskou či americkou), která vám vyhovuje. Té se potom snažte držet.

Pozor, nezaměňovat!

Častým problémem je, že studenti výslovnost /ɜ:/ zaměňují za jiné dlouhé samohlásky či dvojhlásky.

/ɔ:/ vs. /ɜ:/

 • course/'kɔ:s/ vs. curse/'kɜ:s/
 • short/'ʃɔ:t/ vs. shirt/'ʃɜ:t/
 • warm/'wɔ:m/ vs. worm/'wɜ:m/
 • walk/'wɔ:k/ vs. work/'wɜ:k/

Pozn.: Obzvláště course a curse se studentům plete často. Chtějí mluvit o kurzu, ale přitom mluví o prokletí.

/ɪə/ vs. /ɜ:/

 • beard/'bɪəd/ vs. bird/'bɜ:d/
 • ear/'ɪə/ vs. early/'ɜ:li/

// vs. /ɜ:/

 • hair/'heə/ vs. her/'hɜ:/
 • where/'weə/ vs. were /wɜ:/ 

Zkuste si vyslovit tyto věty:

Where were you?
What colour is her hair?

Uvedená slovíčka rozhodně nesmí být vyslovena stejně.

Umíte je správně vyslovit?

Vyslovujte následující slova nahlas. Ve všech se objevuje hláska /ɜ:/. Pak si výslovnost poslechněte.

fur circle worse
earth turn nurse
work world third

A teď pozor, promícháme si slova i s těmi, která obsahují jiné samohlásky či dvojhlásky.

first bear course
early wear hear
sir chair skirt
learn worst were
stairs bird warm
hurt work herb
church short journey

Závěrem

Hláska /ɜ:/ se v angličtině objevuje velmi často. Hlavním důvodem, proč by se ji studenti měli naučit vyslovovat správně, je ten fakt, že záměna za jinou hlásku či dvojhlásku může znamenat úplnou změnu významu slova. Snad vám tento článek ukázal, jak na to.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Výslovnost samohlásky ə (schwa)

Co je to ‘schwa’, jak se vyslovuje, a proč je tato samohláska důležitá.

ALL LEVELS

Výslovnost samohlásky /æ/

Jak se vyslovuje anglická hláska æ a jak se liší od klasického ‘a’ nebo ‘e’.

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost dlouhé hlásky /3:/ 7 14093 Od Johnnie poslední příspěvek
před 13 lety