Help for English

Výslovnost /v/ a /w/

ELEMENTARY Vydáno dne 13.12.2020

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?Výslovnost /v/ a /w/

Jednou z častých chyb studentů je nesprávná výslovnost hlásek /v/ a /w/. Pramení hlavně z toho, že v češtině W nemáme a tam, kde se W objevuje v cizích slovech či jménech, vyslovujeme ho jako jednoduché V (např. ve slovech BMW, WC, wellness, Hollywood, Woody Allen, Washington apod.).

Problém je, že v angličtině jsou to úplně odlišné hlásky. Tím, že jejich výslovnost zaměníme, můžeme zcela změnit význam slova. Podívejte se na následující tři dvojice slov, jejichž výslovnost se liší právě v této jedné hlásce:

Kvůli malé chybičce tedy můžete snadno udělat z velryby závoj (cože to plavalo v oceánu? závoj?), ze skleničky vína bude sklenička vinné révy… nebo by se mohlo stát, že místo věty “Chci být veterinářem” (I want to be a vet) řeknete “chci být mokrý” (I want to be wet).

Takových dvojic je samozřejmě více, např.:

V/'vi:/ we/'wi:/
vest/'vest/ west/'west/
vein/'veɪn/ wane/'weɪn/
vile/'vaɪl/ while/'waɪl/
viper/'vaɪpə/ wiper/'waɪpə/
verse/'vɜ:s/ worse/'wɜ:s/
veal/'vi:l/ wheel/'wi:l/
visor/'vaɪzə/ wiser /'waɪzə/

Pozn.: Některá slova nepatří do okruhu slovní zásoby pro začátečníky. Jsou zde jen pro ilustraci.

V mnoha případech by tedy člověk vůbec nemusel pochopit, co říkáte. Nám totiž přijde, že písmena V a W jsou si podobná či blízká. Rodilému mluvčímu ale ne.

Proto je nutné, abyste se naučili hlásky /v/ a /w/ správně vyslovovat, a to pokud možno hned na začátku studia. Jsou i pokročilí angličtináři, kteří všechna V i W čtou “počesku” /v/, ale jsou i tací, kterým W asi zní “více anglicky” a proto ho vyslovují i místo jednoduchého V. Pokud si to jednou zažijete špatně, velmi těžko se toho potom zbavujete.

Proto třeba spojení very well vyslovujeme /'veri wel/ .

 • začátečníci často chybně vyslovují /veri vel/ – V i W jako /v/
 • pokročilejší často chybně vyslovují /weri wel/ – V i W jako /w/

Výslovnost /v/

Hláska /v/ je v angličtině víceméně stejná, jako české V, jako např. ve slově “Vánoce”. Horní zuby se opřou o dolní ret a je to.

Zkuste si přečíst následující slova. Pak si je můžete pro kontrolu i poslechnout:

 • vampire/'væmpaɪə
 • valley/'væli/
 • van/'væn/
 • virus/'vaɪrəs
 • verb/'vɜ:b/
 • viewer/'vju:ə/
 • violin/ˌvaɪə'lɪ­n/
 • volleyball/'vɒlibɔ:l­/
 • vulture/'vʌltʃə/
 • oven/'ʌvn/
 • glove/'glʌv/
 • survive/sə'vaɪv/

Toto poměrně dobře zvládají začátečníci, protože se v podstatě o anglickou výslovnost moc nesnaží a V tedy vyslovují jako české /v/. V těchto slovech je to v pořádku. Pokud se však jako začátečník nesnažíte o správnou výslovnost, sice zvládnete vyslovit /v/ (protože je stejné jako v češtině), ale patrně si vylámete zuby na jiných částech slov.

Problém zde mají velmi často pokročilejší (až velmi pokročilí) studenti, kteří ví, že angličtina má pověstnou “bramboru v puse” a proto všude vyslovují /w/ a nejsou mnohdy schopni vyslovit v anglickém slovu “české” V, protože mají pocit, že tam nepatří. Jenže V prostě není W.

glove, oven apod.

Kromě toho, že byste se měli u slov s písmenem V snažit o vyslovení “tvrdého” (dá se říct českého) V, je zde ještě jedna věc. Hláska /v/ totiž ovlivňuje i další hlásky kolem sebe.

Krásně je to vidět (nebo spíše slyšet) u slov glove a oven. Studenti často vyslovují chybně “glouv” a “ouvn” a kdyby se psalo “glowe” a “owen”, bylo by to vysloveno opravdu takto nebo velice podobně.

Jenže slovo glowe v angličtině neexistuje a nemají ani slovo owen (existuje ovšem příjmení Owen). V angličtině jsou slova glove a oven, proto se vysloví “tvrdé” V a písmeno O, které je hned vedle, se v takových slovech nikdy nevysloví jako “ou”, ale jako “a” (přesněji /ʌ/):

 • glove/'glʌv/ (tedy “glav”, nikoli “glouv” nebo “glauv”)
 • oven/'ʌvn/ (tedy “avn”, nikoli “ouvn”)

Stejně jako například dove/'dʌv/ nebo love/'lʌv/.

Výslovnost koncového /v/

Když je řeč o výslovnosti hlásky /v/, je třeba zmínit i situace, kdy se objevuje na konci slov. Výslovnost je stejná jako kdekoli jinde, ale dochází tady k zajímavému jevu.

Čeští i slovenští studenti vyslovují taková slova často chybně, ale s velice odlišnou chybou.

Čeští studenti zde totiž místo znělého /v/ vyslovují neznělé /f/. To je ostatně obecný problém Čechů (i Slováků), že na konci slov neumí vyslovovat znělé hlásky, protože v češtině (i slovenštině) se vyslovují vždy nezněle.

Například české slovo “led” a české slovo “let” se vysloví stejně /let/. Slova, která v češtině končí na V, prostě vyslovíme nezněle s /f/, např. “páv” je /pa:f/ , “dav” je /daf/. V angličtině jsou to však jiné hlásky, např. pot TTT *1 vyslovíme /pot/, a pod TTT *2 vyslovíme /pod/.

Pozn.: Více v článku Znělé a neznělé souhlásky na konci slov.

Slovenští studenti mají stejný problém se znělými a neznělými hláskami jako Češi, ale u slov končících na V to mají ještě trochu složitější. Slova, která končí ve slovenštině na V (za samohláskou), se tam vyslovují na konci s /u/. Jejich “páv” je tedy /pa:u/, slovo “dav” vysloví /dau/.

České/Slovenské slovo “páv” tedy Čech vysloví jako /pa:f/, Slovák jako /pa:u/. Jenže angličtina by na konci slova chtěla slyšet V, což Čech ani Slovák neumí.

Ukažme si to na základním anglickém slůvku have. Češi zde bohužel často vyslovují /hef/ a Slováci /heu/. Správně je však /hæv/ .

U všech následujících slov tedy na konci vyslovíme /v/, nikoli /f/ nebo /u/:

 • have/'hæv/
 • love/'lʌv/
 • live/'lɪv/
 • give/'gɪv/
 • glove/'glʌv/
 • survive/sə'vaɪv/
 • believe/bɪ'li:v/
 • improve/ɪm'pru:v
 • dove/'dʌv/
 • cave/'keɪv/
 • dive/'daɪv/
 • drive/'draɪv/
 • leave/'li:v/
 • forgive/fə'gɪv/

A mnoho dalších…

Výslovnost /w/

Oproti tomu, hlásku /w/ vyslovujeme úplně jinak. Zuby se rtů vůbec nedotýkají. Rty vyšpulíme, jako kdybychom chtěli vyslovit samohlásku /u/ a souhlásku W potom vytvoříme tak, že se rty nedotýkají ani sebe navzájem, ani zubů.

Zvuk se potom více blíží právě samohlásce U než souhlásce V. Vždyť i při hláskování se W čte jako /dabl ju:/ nikoli /dabl vi:/, že?

Správná výslovnost je dobře vidět na našem videu zde:

Opět si výslovnost můžete vyzkoušet na konkrétních slovíčkách:

 • waiter/'weɪtə/
 • wake/'weɪk/
 • water/'wɔ:tə/
 • worried/'wʌrid/
 • wheel/'wi:l/
 • wood/'wʊd/
 • swim/'swɪm/
 • twins/'twɪnz/
 • quiet/'kwaɪət/ TTT *3

Zkusit to můžete také na jazykolamech:

Which witch wished which wicked wish.
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. 

Pozn.: Více zábavných jazykolamů naleznete v článku Anglické jazykolamy (tongue twisters).

/v/ a /w/ v jednom slově

Umíte-li již mezi /v/ a /w/ rozlišit, dejte si pozor především na slova a spojení, kde jsou obsažené obě hlásky.

 • twelve/'twelv/
 • wave/'weɪv/
 • whenever/we'nevə
 • everywhere/'e­vriˌweə/
 • very well/'veri wel/

Kontrast mezi hláskami /v/ a /w/ je dobře vidět na dalším z našich videí:

Závěrem

Nyní již zbývá jen procvičovat. Jedna věc je soustředit se a vyslovit V či W správně, ale vyslovit je správně i v hovoru či při čtení souvislého textu, to už může občas zaskřípat. Někdy to skřípe i pokročilým studentům. Buďte jedni z těch, kteří vyslovují V a W čistě, jasně a přirozeně.

A nyní krátký testík

Které slovo je slyšet na nahrávce?  

Překlad:
 1. hrnec
 2. lusk
 3. zde sice nepíšeme W, ale vyslovujeme /w/
Překlad:
 1. hrnec
 2. lusk
 3. zde sice nepíšeme W, ale vyslovujeme /w/

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
ALL LEVELS

THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ

Jak správně vyslovovat dentální souhlásky ð / θ, které v češtině nemáme? Jak se tyto zvuky naučit vyslovovat tak, aby nám to přišlo naprosto přirozené?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost /v/ a /w/ 10 20442 Od Matesak poslední příspěvek
před 10 lety