Help for English

Písmeno CH v angličtině

ELEMENTARY Vydáno dne 16.08.2020

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.Písmeno CH v angličtině

Mluvili jsme již o různých hláskách, které čeština nemá a je tedy obtížné je správně vyslovovat. Dnes se podíváme naopak na hlásku, kterou nemá angličtina. Bude to české CH, které má v mezinárodní fonetické abecedě značku /x/.

Prolistujete-li slovník od začátku až do konce, slovo, které by mělo tuto značku ve fonetickém přepisu výslovností, asi nenajdete (pokud nepůjde o cizí vlastní jména apod.) Přesto ji z úst Čechů učících se angličtinu uslyšíte často.

Naučte se tedy základní pravidlo: Písmeno CH /x/ v angličtině není!

Co ale slova, ve kterých se CH píše? Je totiž několik možností, nejčastěji se vyslovuje jako / č /, / š / nebo / k /.

CH jako / č /

Nejčastěji se v angličtině setkáte s CH, které vyslovujeme jako ‘č’, tedy s použitím fonetické abecedy //:

 • chair/'tʃeə/
 • beach/'bi:tʃ/
 • church/'tʃɜ:tʃ/
 • much/'mʌtʃ/
 • match/'mætʃ/

Takových slov jsou samozřejmě tisíce.

CH jako / k /

Poměrně velkou skupinu také tvoří slova, kde se CH vyslovuje jako /k/. Jsou to především slova, která pochází z řečtiny.

 • school/'sku:l/
 • architect/'ɑ:kɪtek­t/
 • Christ/'kraɪst/
 • Christmas/'krɪsmə­s/
 • chemistry/'kemɪstr­i/
 • character/'kærɪktə­/
 • chaos/'keɪɒs/

Dále jsou to např. řecké písmeno chi/'kaɪ/, ženské jméno Chloe/'kləʊi/, dále například slova chlorine/'klɔ:ri:n­/, schizophrenia/ˌskɪtsə'fr­i:niə/, cholera /'kɒlərə/ a mnoho dalších.

Pozor, zde je největší výskyt chybné výslovnosti, protože tato slova existují i v češtině. Dbejte tedy na to, abyste zde nevyslovovali české CH.

CH jako / š /

Ve třetí početné skupině anglických slov se CH vyslovuje jako / š /, ve fonetické abecedě pro tuto hlásku naleznete znak /ʃ/. Jsou to především slova, která byla přímo přejatá z francouzštiny.

 • machine/mə'ʃi:n/
 • moustache/mə'st­ɑ:ʃ/
 • chalet/'ʃæleɪ/
 • chauffeur/'ʃəʊfə/
 • champagne/ˌʃæm'peɪn­/
 • chef/'ʃef/
 • cliché/'kli:ʃ­eɪ/

Pozor, do této skupiny patří i americké město Chicago/ʃɪ'kɑ:gəʊ­/. Nečte se tedy “čikégo”, jak ho rádi vyslovují Češi. Podobně i značka amerických aut se čte po francouzsku Chevrolet /ˌʃevrə'leɪ/ či zkráceně Chevy /ʃevi/.

Dále jsou to například slova machete/mə'ʃe­ti/, charade/ʃə'reɪd/, chandelier/ˌʃændə'lɪ­ə/, chateau/'ʃætəʊ/, chic/'ʃi:k/ a další.

CH jako / ch / ?

Hezky ‘počesku’, tedy CH, vyslovovat v angličtině nemůžeme. Angličané a Američané totiž CH neumí většinou vůbec vyslovit, mohou s ním mít stejné problémy, jako my např. s hláskami TH, W apod.

CH uslyšíme velmi zřídka a to pouze tam, kde se jedná o vlastní jména, tedy o jména lidí, názvy míst apod. I tam si ale většinou mluvčí vypomáhají jinými hláskami, které vyslovit umí.

 • Loch Ness /ˌlɒx 'nes/
 • Loch Lomond /ˌlɒx 'ləʊmənd/

Loch je skotské slovo pro jezero – Skoti totiž CH / x / mají, podobně jako my. Angličané, Američané apod. ale umí takovou hlásku jen těžko vyslovit a tak místo CH čtou K – tedy /ˌlɒk 'nes/ apod.

 • Bach /bɑ:k/

Vidíte, že i J. S. Bacha si předělají a vysloví místo CH hlásku K. Tak je to s většinou cizích slov. Pokud ovšem nejde o španělštinu, kde je to složitější:

 • Tijuana /ˌti:ə'wɑ:nə/ či /ˌti:'hwɑ:nə/
 • Juan /wɑ:n/ či /hwɑ:n/
 • Baja /'bɑ:ˌhɑ:/

Pozn.: Španělštináři se zde možná zhrozí, co že je to napsáno tam, kde by měla být pěkná výslovnost s CH. Protože anglicky mluvící lidé vlastně neumí CH vyslovit, ve španělských názvech a jménech ho buď zcela vypouštějí, nebo ho nahrazují písmenkem H. Samozřejmě ti šikovnější, kteří se španělsky učí, to vyslovují správně.

Závěr

Základem dnešního článku tedy je pravidlo CH se v angličtině nikdy nevyslovuje jako české ‘ch’

Anglická slova, kde je CH, se vyslovují buď s //, /k/ nebo /ʃ/. Důvodem, proč v angličtině jsou tyto odlišné způsoby výslovnosti, je původ slov. Slova, která pocházejí z řečtiny se vyslovují zpravidla s / k / a slova přímo přejatá z francouzštiny mají / š /. Určitě platí, že pokud nevíte, jak se dané slovo správně vyslovuje, nepřemýšlejte nad původem, ale zalistujte ve slovníku.

Na závěr ještě zmíníme jednu důležitou věc a to, že CH není v angličtině jedno písmeno (jako u nás) ale dvě písmena. To je nutno vzít v potaz při vyhledávání ve slovníku apod. Necháte-li počítač seřadit slova podle abecedy, výsledek bude záviset na regionálním nastavení systému. Máte-li přepnuto na Českou republiku v nastavení Windows, najdete slova začínající na CH až po H. Standardně ale počítače řadí tato slova mezi slova začínající na C.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ

Jak správně vyslovovat dentální souhlásky ð / θ, které v češtině nemáme? Jak se tyto zvuky naučit vyslovovat tak, aby nám to přišlo naprosto přirozené?

ELEMENTARY

Výslovnost /v/ a /w/

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?

PRE-INTERMEDIATE

Geoffrey Chaucer: The Knight's Tale

Zjednodušená verze další z Canterburských povídek spisovatele Geoffrey Chaucera.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno CH v angličtině 6 15244 Od Josef Zacek poslední příspěvek
před 13 lety